Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog młodzieży

Anna Grochowicz

 • Terapia uzależnień dla osób dorosłych,
 • Terapia uzależnień dla młodzieży,
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Trening zapobiegania nawrotom i analiza nawrotu,
 • Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych i ich bliskich,

Natalia Wójtowicz

 • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych
 • Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych,
 • Prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej,

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania

Wiktoria Kuczyńska

 • psycholog,
 • psycholog dzieci i młodzieży,
 • terapeuta rodzin,
 • trener umiejętności społecznych
 • konsultacje wychowawcze

Marta Choińska

 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży w ramach Treningu Umiejętności Społecznych
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje wychowawcze
 • TUS indywidualny

Monika Zwierzak

 • Indywidualna psychoterapia młodzieży od 13 roku życia
 • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin