Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog młodzieży

Aleksandra Przymus

 • Terapia dzieci i młodzieży,
 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia Rodzinna
 • Konsultacje wychowawcze
 • Zaburzenia nastroju,
 • Depresja

Zhanna Kuchvara

 • terapia indywidualna od 14 roku życia
 • terapia par
 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia depresyjne i lękowe,

Joanna Piwowarska

– Poradnictwo wychowawcze

– Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

– Terapia dla młodych dorosłych

Damian Berent

 • terapia dzieci i młodzieży,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia rodzin,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,

Anna Grochowicz

 • Terapia uzależnień dla osób dorosłych,
 • Terapia uzależnień dla młodzieży,
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Trening zapobiegania nawrotom i analiza nawrotu,
 • Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych i ich bliskich,

Maria Kocurowska

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • konsultacje wychowawcze

dr Natalia Koperska

 • Psycholog Sportu
 • Relaksacja
 • Biofeedback HRV
 • Terapia krótkoterminowa
 • Terapia dorosłych
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia w j. angielskim