Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Małgorzata Godel-Figurska

Specjalizacje:

 • Psycholog dzieci i młodzieży,
 • Terapia par
Absolwentka Psychologii o specjalizacji klinicznej i zdrowia psychicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przeprowadziła badania stresu w organizacji dotyczące źródeł stresu, radzenia sobie ze stresem czy wypalenia zawodowego. Ukończyła I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – TSR. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w Szkole Psychoterapii Dialog w podejściu systemowym. Ukończyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia – gdzie zajmowała się wspieraniem ofiar przemocy, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju w tym z dziećmi z Autyzmem. Posiada doświadczenie w specyfice pracy w korporacji - przez wiele lat pracowała w EY (dawniej Ernst & Young). Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Pomocy Środowiskowej, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej i wsparcie psychospołeczne. Prywatnie mama trójki dzieci. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Psychologa.
  Czas pracy:
  • wtorek: 10:00 - 14:00
  • wtorek: 15:00 - 19:00
  • czwartek: 9:00 - 13:00
  • piątek: 11:00 - 21:00