Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Oferta dla młodzieży

Psychoterapia młodzieży

Dojrzewanie

Okres dojrzewania jest trudnym czasem zarówno dla młodego, szukającego swojej tożsamości człowieka, jak również dla jego bliskich. Nastolatek bardzo często doświadcza rozmaitych trudności, ma problemy z samooceną oraz znalezieniem swojego miejsca w świecie.

Proces terapii

W proces psychoterapii młodzieży często włączeni są rodzice. Na pierwszą wizytę z psychologiem zapraszamy dziecko z rodzicami lub czasem tylko rodziców. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z nastolatkiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych trudności, psycholog ustala plan psychoterapii. W zależności od specyfiki oraz dynamiki problemu, proponowana jest najbardziej optymalna forma terapii.

Prowadzimy:

Jak to wygląda?

Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, elementami z Treningu Umiejętności Społecznych oraz konsultacjami dla rodziców. Psychoterapeuta młodzieży, tak jak i inne dziedziny psychoterapii objęte są tajemnicą zawodową. Oznacza to, że psychoterapeuta nie może opowiadać rodzicom o tym, czego się dowiedział podczas rozmowy z nastolatkiem.

Psycholog zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku szkolnym i domowym. Nastolatkowie zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psychoterapeuta przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1 lub 2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne. Jeśli psycholog uzna zasadność indywidualnej pracy terapeutycznej, będzie pracował z samym nastolatkiem. Czasami na pojedynczą sesję lub jej fragment będą zaproszeni również rodzice.
Czas terapii zależy przede wszystkim od rodzaju trudności, charakteru nastolatka oraz postawy jego rodziców. Na sukces terapii młodego człowieka wpływa nie tylko jego podejście i wykonywana praca. Ogromne znaczenie ma także postawa najbliższych. Bez ich zrozumienia, wsparcia i zaangażowania proces terapeutyczny jest utrudniony.

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)

zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)

zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania

tiki

całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autyzm, zespół Aspergera)

problemy psychologiczne/emocjonalne

problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz Akademię Świadomego Rodzica lub terapię rodzinną w ujęciu systemowym.

uzależnienie od komputera/internetu

eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)

diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

Zapisz się