Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Oferta dla dorosłych

Biofeedback

Dla kogo?

Specjalnie dla osób które chciałyby zredukować poziom stresu w swoim życiu, nauczyć się kontrolować swoje emocje, zwalczyć bezsenność, pozbyć się lęku, wyciszyć czy poprawić koncentrację, proponujemy sesję z udziałem urządzenia EmWave PC Stress Relief System. Jest to urządzenie, które pomaga osiągnąć wyższy, bardziej kreatywny poziom energii oraz zoptymalizować stan zdrowia.

Co to jest?

Biofeedback (ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) - metoda wykorzystywana m.in. w psychologii, medycynie, sporcie i biznesie. Biofeedback można określić jako środek do zdobycia kontroli nad procesami własnego ciała w celu pozbycia się stresu, uwolnienia od bólu czy wykształcenia u siebie zdrowych nawyków. Jest alternatywną formą leczenia w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Jest metodą całkowicie bezpieczną, bez skutków ubocznych. Warunkiem skuteczności terapii biofeedback jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie te czynniki powodują, że czuje on odpowiedzialność za wynik własnego leczenia. W czasie sesji biofeedback pacjent uczy się kontroli organizmu poprzez mechanizm nagrody i kary. Podłączony do urządzenia monitorującego otrzymuje on informację zwrotną (ang. feedback) na temat zmian jego stanu fizjologicznego.

Lista niektórych zaburzeń, w przypadku których prowadzona jest terapia przy udziale biofeedback:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - zaburzenia koncentracji połączone z nadmierną ruchliwością - duża skuteczność !!! 85-95%),

ADD ( Attention Deficit Disorder - zaburzenia koncentracji)

zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp. )

anoreksja,

bulimia,

agresja,

ataki paniki,

depresja,

jąkanie,

lęk,

migrena,

natręctwa,

niepokój psychoruchowy,

nerwice,

obniżone poczucie własnych wartości,

stres,

zaburzenia koncentracji uwagi i sekwencyjnego przetwarzania,

zaburzenia pamięci,

zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp. )

zaburzenia snu,

zaburzenie planowania swoich poczynań,

zaburzona samoocena.

Orientacyjne liczba ilości sesji przynoszących rezultaty:

poprawa sprawności psycho-fizycznej, pamięci: 15-20 sesji

moczenie się, kłopoty ze snem, koszmary senne: ok.20 sesji

bóle głowy, migreny: 20 - 40 sesji

łagodna depresja, łagodny niepokój, gniew z furią: 30 - 40 sesji

dwubiegunowe zaburzenie, Syndrom Turette, Anorexia/Bulimia: min. 40 sesji

łagodne ADHD: 30 - 40 sesji

autyzm: zauważalna poprawa po 40 sesjach

ADHD z zaburzeniami nauki: ok. 60 sesji

ciężkie ADHD z chorobliwą niemożnością uczenia się: min. 60 sesji

koncentracja, dysleksja: 40-80 sesji

padaczka: powyżej 40 sesji

paraliż mózgowy: zauważalna poprawa min. 40-60 sesji

wylewy, udary: 60-80 sesji, specyficznie - powyżej 100

dysfunkcje po urazach czaszkowych ( po śpiączce): z reguły powyżej 100-150 sesji

Sesje biofeedbacku prowadzi

Zapisz się