Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

dr Natalia Koperska

Specjalizacje:

  • Psycholog Sportu
  • Relaksacja
  • Biofeedback HRV
  • Terapia krótkoterminowa
  • Terapia dorosłych
  • Terapia dzieci i młodzieży
  • Terapia w j. angielskim
PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SPORTU, TRENER MENTALNY, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RELAKSACJA Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych (TUS). Praktyk Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) oraz metody Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! W trakcie szkolenia z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Ukończyła doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem. Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Posiada Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych, a także esportowcami. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim, klubami sportowymi, szkołami sportowymi, organizacjami esportowymi oraz prowadząc szkolenia z zakresu work-life balance. Prowadzi zajęcia ze studentami Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu SWPS. Jest założycielką i koordynatorem merytorycznym projektu Reconnect Yourself, skierowanego do graczy. Prowadzi warsztaty radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji oraz mindfulness dla dzieci. W pracy wykorzystuje m.in.: trening mentalny, relaksację, trening oddechowy, wizualizację, biofeedback hrv, trening koncentracji, metody regulacji poziomu stresu, mindfulness, pracę z ciałem, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby. Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.Konsultacje prowadzone w języku polskim oraz angielskim.