Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Oferta dla dzieci

Psycholog dziecięcy

Jak to wygląda

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Czego się spodziewać?

Prowadzimy indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską w nurcie poznawczo - behawioralnym, behawioralne treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oraz treningi rodzicielskie, a także terapię rodzinną w ujęciu systemowym.
Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, Treningami Umiejętności Społecznych oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz 2-4 spotkania z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)

zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)

zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania

moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się

tiki

całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autyzm, zespół Aspergera)

problemy psychologiczne/emocjonalne

problemy wychowawcze Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz Akademie Świadomego Rodzica

uzależnienie od komputera/internetu

eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)

diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

Zapisz swoje dziecko