Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Karolina Czekalska

Specjalizacje:

  • trening umiejętności społecznych
  • terapia grupowa dzieci i młodzieży
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. Psychologiem, koordynatorem grupy w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, organizując obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży. Podczas stażu na półkoloniach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jak i w ciągu roku podczas zajęć TUS w Fundacji Terapeutycznej. A także podczas stażu w poradni dla małżeństw. Interesuje mnie przede wszystkim terapia w nurcie poznawczo - behawioralnym i systemowym. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez szkolenia. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. W swojej pracy zależy mi przede wszystkim na indywidualnym podejściu do klienta, jak i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa.