Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Urszula Kwiatkowska

Specjalizacje:

  • Terapia indywidualna
  • Zaburzenia lękowe
  • Depresja
  • Terapia dzieci i młodzieży
  • Wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Ważny jest dla mnie rozwój i poszerzanie kompetencji, dlatego biorę udział w wielu warsztatach, szkoleniach. Swoją pracę opieram na elementach terapii poznawczo - behawioralnej oraz systemowej. Podczas terapii ważne jest dla mnie, żeby stworzyć atmosferę życzliwości i poczucia bezpieczeństwa, co przyczynia się do efektywnej terapii. Każdego dnia wspieram pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego, dzieci, nastolatków i osoby dorosłe. Pracuje również z osobami dorosłymi, w pokonywaniu kryzysów, trudności, problemów w relacji, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, jak również osobom, które zmagają się z chorobą lub doświadczyły straty. Pomagam też w zmaganiach z psychosomatycznymi objawami, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, samookaleczeniem.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam kursy specjalistyczne: Praktyk Treningu Zastępowania Agresji, Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno - motorycznym, Terapeuta dzieci z autyzmem, Studium psychoterapii dzieci i młodzieży, Psychologia uzależnień oraz wiele innych.