Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Damian Berent

Specjalizacje:

  • terapia dzieci i młodzieży,
  • trening umiejętności społecznych,
  • terapia rodzin,
  • terapia grupowa dzieci i młodzieży,
Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Zastępowania Agresjipedagog, oligofrenopedagog. Ukończył szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieżCentrum Terapii Poznawczo-Behawioralnejoraz terapii behawioralnej w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim na oddziałach terapeutycznych Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Warszawie (placówka dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju), Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Aktualnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prowadzi zajęcia z TUS, Akademię Rodzica oraz psychoterapie indywidualną w poradniach psychologicznych. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz systemowe.

• psycholog (absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
• psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży (ukończył szkolenie w CTPB)
• w trakcie szkolenia z psychoterapii osób dorosłych (CBT EDU),
• certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji
• wieloletni psychoterapeuta dzieci i młodzieży, a także par i rodzin, pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym,
• prowadzi kurs na Trenera Umiejętności Społecznych w Szkole TUS – wykłada, koordynuje praktyki, superwizuje studentów prowadzących terapię wspomagającą,
• autor książki “Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół”,
• swoją prace poddaje regularnej superwizji.
    Czas pracy:
    • poniedziałki: 14:30 - 19:00