Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Joanna Piwowarska

Specjalizacje:

- Poradnictwo wychowawcze - Terapia indywidualna dzieci i młodzieży - Terapia dla młodych dorosłych
Joanna Piwowarska Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki specjalnej. Tytuł ten uzyskałam w 2020r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie jestem także w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Odbyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II st.) oraz Dialogu Motywującego. Cały czas poszerzam swoje kompetencje licznymi szkoleniami. Ukończyłam m.in. szkolenia z: rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, depresji u dzieci i młodzieży, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy interwencji kryzysowej.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich miejscach jak placówka opiekuńczo-wychowawcza, placówka oświatowa czy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego. Czynnie pracuję również w interwencji kryzysowej na Dziecięcym Telefonie Zaufania.  Pracuję z dziećmi powyżej 8 roku życia. Poradnictwo wychowawcze 
To indywidualne spotkanie rodziców z pedagogiem specjalizującym się między innymi w edukacji wychowawczej rodziców. Ma ono na celu zapoznanie się i nauczenie metod wychowawczych zgodnych z indywidualnymi potrzebami dziecka. Pedagog pracuje z rodzicami nad rozpoznaniem sytuacji trudnych wychowawczo oraz zrozumieniem z czego one wynikają. Pokazuje różne możliwości pedagogiczne, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt wychowawczy. Rodzic na spotkaniach będzie mógł posiąść wiedzę m.in. na tematy: jak motywować skutecznie swoje dziecko, w jaki sposób spędzać z dzieckiem efektywny czas wolny, nauczyć się rozpoznawać uczucia dziecka, nauczyć się jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia czy jak dopasować metody wychowawcze do wieku rozwojowego.
 
Terapia indywidualna dzieci i młodzieży 
Spotkania skierowane do dzieci od lat 6 do 18 roku życia. Prowadzona w oparciu o techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującym. Dla tych, które doświadczają silnego napięcie, stresu, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki. Skierowane również dl dzieci, które przeżywają się konflikty lub różnego rodzaju kryzysy, w tym kryzys wartości czy brak poczucia sensu. Polecana również wtedy, gdy powstają trudności w szkole, wśród innych osób. Osoby poszukujące wsparcia w sytuacjach kryzysowych (wypadek, śmierć bliskiej osoby).
 
Terapia dla młodych dorosłych 
Skierowana do młodych dorosłych w wieku 18-21 lat. Prowadzona w oparciu o techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującym. Dedykowana osobom doświadczają trudności w związku z  osiągnięciem pełnoletności i początkami dorosłego życia. Dla wszystkich poszukujących własnej tożsamości i drogi życiowej.
  Moją pracę charakteryzuje indywidualne podejście do każdego człowieka oraz zrozumienie i empatia. Stawiam na autentyczną relację, która opiera się na towarzyszeniu w drodze do zmiany.    Czas pracy:
  • Wtorek: 8:00-10:00 online
  • Środa: 17:00-21:00
  • Czwartek: 14:00-17:00 online