Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

prof Vadym Chuhunov - konsultant i psychoterapeuta

Specjalizacje:

 • Psycholog dziecięcy,
 • Terapia zburzeń odżywania,
 • Terapia małżeńska oraz par,
 • Terapia rodzinna,
 • Konsultacje wychowawcze,
 • Psychoterapia młodzieży,
 • Psychoterapia indywidualna,
 • Uzależnienia,
 • Relaksacja,
 • Seksuolog.
 

Vadym Chuhunov, Doktor Habilitowany nauk medycznych na kierunku Psychologia Medyczna, Profesor, konsultant z pytań zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta, seksuolog.

W latach 1988 – 1994 studiowałem w Charkowskim Instytucie Medycznym Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. W latach 1994 – 1996 ukończyłem studia magisterskie na Charkowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym Ministerstwa Zdrowia Ukrainy ze specjalności „Psychiatria”. W latach 1996 – 1998 ukończyłem studia podyplomowe (aspirantura) w Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy ze specjalności „Psychiatria”, z obroną naukowej pracy kandydata nauk medycznych (Doktor nauk medycznych) w Ukraińskim Instytucie Naukowo-Badawczym Psychiatrii Społecznej i Sądowej Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. W latach 1998 – 2011 pracowałem na stanowiskach asystenta, docenta (profesor nadzwyczajny), profesora Katedry Psychoterapii Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. W 2007 r. obroniłem pracę doktorską w Charkowskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy ze specjalności „Psychologia medyczna” (Doktor Habilitowany nauk medycznych), w 2011 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora Katedry Psychoterapii (przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy). Z 2011 r. pracuję kierownikiem Katedry Psychiatrii, Psychoterapii, Psychologii Ogólnej i Medycznej, Medycyny uzależnień i Seksuologii Państwowego Uniwersytetu Medyczno-Famaceutycznego w Zaporożu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Otrzymałem specjalizacje z psychiatrii, ekspertyzy sądowo-psychiatrycznej, psychiatrii dziecięciej, psychoterapii, medycyny uzależnień, psychologii medycznej, seksopatologii.

Jestem autorem monografij «Klinika i ewolucja dyscyplinarna seksuologii» (2000), «Klinika i historia dyscyplinarna psychoterapii» (2002, 2008), «Diagnoza psychoterapeutyczna» (2011, 2013, 2015, 2020), «Zaburzenia społecznego stresu» (2016), «Współczesne problemy suicydologii» (2017), «Wczesna interwencja w psychozie (nowe paradygmaty diagnostyczne i terapeutyczne)» (2019), «Syndromologia psychopatologiczna: podejścia psychoterapeutyczne» (2020), «Norma w wymiarze psychiatrycznym» (2020) i podręczników «Seksuologia» (1997, 1999), «Psychoterapia» (2002), «Diagnostyka w psychoterapii i diagnoza psychoterapeutyczna» (2010), «Leczenie i zapobieganie COVID-19. Zdrowie psychiczne w warunkach pandemii» (2020); «Psychologia medyczna» (2021), oraz artykułów «Uzasadnienie psychoterapii symultaniczno-mnemonicznej (psychometodologii)» (2002), «Instytucjonalizacja kliniczna i kształtowanie dyscyplinarne psychologii medycznej» (2006), «Problemy syndromogenezy i syndromotaksisy w zakresie kompetencji psychoterapii» (2008), «Efekt-syndromologia w psychoterapii» (2009), «Klinika i rozwój dyscyplinarny psychiatrii» (2010), «Metoda kliniko-psychofenomenologiczna» (2010), «Pojęcie „profilu psychofenomenologicznego“» (2011), «Istna patomorfoza kliniki chorób psychicznych» (2011), «Geneza, komorbidność, patoplastyka i podłoże chorób psychicznych» (2015), «Skala rozróżniania katatonii endogennej. Kroki 1 – 3») (2016), «Psychiatria: cosa in se» (2016), «Stereotypy komunikacyjne patokonatywne uzależnienia od Internetu u uczestników anonimowych społeczności internetowych» (2016), «Ewolucja syndromologii w psychiatrii» (2016), «Osobliwości zastosowania terapii elektrowstrząsowej przy uzależnieńiach» (2016), «Fenomen pseudopatomorfozy patologii psychicznej» (2017), «Psychopatologiczne podłoże i komorbidność uzależnienia od gier internetowych» (2018), «Reakcje odontofobiczne u dzieci o różnym poziomie zdrowia psychicznego: klasyfikacjaa i treść kliniczna» (2019), «Osobliwości obrazu klinicznego zespołu psychoendokrynnego u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi hormonów tarczycy» (2020).

Teraz pracuję jako konsultant z pytań zdrowia psychicznego, psycholog i psychoterapeuta dla dzieci, młodzieży i dorosłych, seksuolog, psychometodolog, hipnoterapeuta, terapeuta rodzinny, oligofrenopedagog, nadaję konsultacje wychowawcze, oraz z pytań uzależnień, zaburzeń odżywania, dysforii płciowej, konfliktów szkolnych, bullyingu, problemów adaptacyjnych.

Pracuję w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim.

  Pracuje również online ZAPISZ SIĘ   Czas pracy:
 • poniedziałek: 10:00 - 15:00
 • wtorek: 10:00 - 15:00
 • środa: 10:00 - 15:00
 • czwartek: 10:00 - 15:00
 • piątek: 10:00 - 15:00
 • sobota: 10:00 - 16:00