Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Robert Krawczyk

Specjalizacje:

  • Indywidualna psychoterapia dorosłych
  • Terapia par i małżeństw
  • Terapia rodzin
  • Terapia uzależnień
Psychoterapeuta w trakcie 5-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie, przygotowującego do certyfikatu Polskie Towarzystwo Psychiatrycznego. Trener grupowego treningu umiejętności psychospołecznych, wiedzę zdobywał w Szkole Trenerów SIEĆ w ramach Akademii Terapii i Edukacji Psychologicznej pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeuta uzależnień, ukończył Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie; odbył szkolenia dla terapeutów Programu Ograniczania Picia oraz terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi. Doświadczenie zdobywał prowadząc terapię indywidualną i grupową m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie, Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień Medi-Life oraz w gabinecie prywatnym. Odbył także staż kliniczny w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.