Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Monika Bednarek

Specjalizacje:

  • terapia uzależnień
  • terapia dla osób współuzależnionych,
  • trudności adaptacyjne, w relacjach międzyludzkich,
  • długotrwały stres (po stracie, po rozstaniu, dot. konfliktów).wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Pracuję jako terapeuta w oddziale dla pacjentów uzależnionych od alkoholu. Jestem specjalistą leczenia uzależnień w trakcie certyfikacji. Prowadzę także pacjentów z problemami zależności od substancji psychoaktywnych, w tym w trakcie leczenia substytucyjnego. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Prowadzę terapię osób uzależnionych od alkoholu, a także osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Mierzę się z trudnościami adaptacyjnymi, stanami lękowymi i zachowaniami przemocowymi. Skupiam się głównie na pracy terapeutycznej. Z zaangażowaniem i indywidualnie podchodzę do każdego pacjenta. Wykładam również zajęcia psychoedukacyjne.

Z wykształcenia jestem magistrem socjologii problemów społecznych w zakresie dewiacji i patologii społecznych. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej z podstawami pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Od lutego 2021 do tej pory kształcę się w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu w kierunku specjalisty terapii uzależnień. Cały czas pogłębiam wiedzę związaną z oddziaływaniami terapeutycznymi