Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Marta Byczyńska

Specjalizacje:

  • Psychoterapia uzależnień od substancji psychoaktywnych
  • Psychoterapia uzależnień behawioralnych
  • Psychoterapia osób współuzależnionych

Specjalizuje się głównie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz osobami współuzależnionymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki dialogu motywującego. Ważne jest dla mnie wydobywanie zasobów pacjenta i ich wzmacnianie. Stawiam na pierwszym miejscu budowanie relacji z pacjentem, towarzysząc mu na drodze jego zdrowienia w zrozumieniu i empatii oraz poszanowaniu jego autonomii. Dobro pacjenta stanowi dla mnie autorytet. W pełni angażuje się w proces terapeutyczny z uwzględnieniem zasad Kodeksu Etyki oraz praw pacjenta. W pracy z pacjentem bliskie jest mi również podejście poznawczo- behawioralne, które m.in. skupia się na zmianie w obszarze dysfunkcjonalnych myśli i zachowań.

Pedagożka, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Kształciłam się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając tytuł magistra na kierunku pedagogika, specjalność Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna. Następnie rozpoczęłam akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień realizowane przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończyłam w całości część teoretyczno-warsztatową oraz odbyłam staż kliniczny w rekomendowanym przez KBds.N ośrodku stażowym. Obecnie jestem w trakcie poddawania swojej pracy z pacjentem superwizji klinicznej.