Terapia rodzinna

Specjalista zachowuje neutralność. Jego celem nie jest szukanie winnych, lecz wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie spełniało potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników spotkania.

Cały proces opiera się na założeniu, że rodzina jest jak system naczyń połączonych –kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów.Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt widzenia.

Spotkania trwają 1,5 godziny, a ich częstotliwość ustalana jest przez terapeutę, najczęściej jest to jednak co 2-3 tygodnie. Aby w rodzinie doszło do zmiany, potrzeba co najmniej kilku spotkań, jednak ich liczba uzależniona jest od postępów w pracy terapeutycznej. Szczegółowy plan pracy ustala się indywidualnie na pierwszej konsultacji. Na pewno nie należy liczyć na efekty od razu po pierwszym spotkaniu. Najczęściej ma ono charakter organizacyjny, służy przede wszystkim rozeznaniu się specjalisty w sytuacji rodzinnej i specyfice przejawianych trudności.

Kiedy potrzebna jest terapia rodzinna?

  • kiedy jeden z członków rodziny przejawia problemy natury emocjonalnej, osobowościowej, które odbijają się na stanie psycho-fizycznym pozostałych domowników. Może to być na przykład uzależnienie, zaburzenia osobowości, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, emocjami itd.;
  • kiedy członkowie rodziny nie umieją ze sobą rozmawiać albo nie przejawiają chęci do wzajemnych kontaktów;
  • kiedy napięte stosunki między rodzicami, odbijają się na dzieciach, przez co np. zaczynają one sprawiać problemy wychowawcze;
  • kiedy rodzice podejrzewają, że coś złego dzieje się z dzieckiem, na przykład izoluje się od bliskich i rówieśników
  • kiedy całą rodzinę dotyka kryzys życiowy (np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy, konieczność nagłej zmiany otoczenia)
  • kiedy do rodziców zaczynają dochodzić sygnały ze szkoły, że dziecko nie chce się uczyć, wagaruje, popada w konflikty z rówieśnikami, inaczej się zachowuje.

Prowadzimy również systemową terapię rodzinną, prowadzoną przez dwoje terapeutów. Dwuosobowy zespół psychoterapeutów daje dodatkowe możliwości pomocy w rozwiązywaniu trudności z perspektywy kobiety i mężczyzny. Możliwość rozmowy terapeutów między sobą staje się dla rodziny użytecznym źródłem refleksji i zaciekawienia, które są początkiem potrzebnych zmian. Terapeuci podsumowują każde spotkanie, co dla rodzin stanowi kierunki rozwiązywania trudności.

Terapię rodzin prowadzą:

Dla dzieci i młodzieży oferujemy również wsparcie w postaci terapeutycznej grupy dla młodzieży oraz indywidualnej terapii dzieci i nastolatków. Prowadzimy konsultacje dla rodziców w postaci Akademii Świadomego Rodzica oraz indywidualnego Treningu Umiejętności Rodzicielskich.