Terapia Rodzin

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Prowadzimy również systemową terapię rodzinną, prowadzoną przez dwoje terapeutów.

Dwuosobowy zespół psychoterapeutów rodzinnych daje dodatkowe możliwości pomocy w rozwiązywaniu trudności z perspektywy kobiety i mężczyzny. Możliwość rozmowy terapeutów między sobą staje się dla rodziny użytecznym źródłem refleksji i zaciekawienia, które są początkiem potrzebnych zmian. Terapeuci podsumowują każde spotkanie, co dla rodzin stanowi kierunki rozwiązywania trudności. Terapia odbywa się raz w miesiącu i trwa 1,5h. Zapraszamy

Terapeuci prowadzący terapię we dwoje: Damian Szestopałko i Monika Mrozińska


Terapię rodzin prowadzą: 

Warszawa Centrum:Warszawa Ursynów:
  • Dorota Bolkowska-Leśniak
  • Damian Szestopałko
  • Monika Mrozińska
  • Justyna Kuczmierczyk
  • Ewa Maria Mordaszewska
  • Monika Górniak-Ciosek
  • Dorota Bolkowska-Leśniak
  • Justyna Kuczmierczyk