Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Mediator

Anna Matejczyk (Sosinowska)

 • Dietetyka
 • DDA
 • Dietetyka
 • Lęki, fobie, obsesje, napady paniki,
 • PTSD (stres pourazowy),
 • Nerwice oraz zaburzenia depresyjne

Ewa Miturska

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • mediacje,
 • terapia rodzin

Ewa Maria Mordaszewska

 • terapia indywidualna, (depresja oraz trudne doświadczenia, w tym związane z żałobą, stratą, aborcją i samotnością),
 • terapia małżeństw i par,
 • pomoc rodzinom (w kryzysie)