Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Mediator

Ewa Miturska

  • terapia indywidualna,
  • terapia par,
  • terapia grupowa,
  • terapia uzależnień,
  • mediacje,
  • terapia rodzin

Ewa Maria Mordaszewska

  • terapia indywidualna, (depresja oraz trudne doświadczenia, w tym związane z żałobą, stratą, aborcją i samotnością),
  • terapia małżeństw i par,
  • pomoc rodzinom (w kryzysie)