Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Dla Profesjonalistów

Superwizja Indywidualna

Co to jest superwizja indywidualna?

Superwizja indywidualna to wyjątkowe wsparcie, które oferuje personalizowane mentorowanie i rozwojowe doradztwo. To indywidualne spotkania z doświadczonym superwizorem, który poświęca czas i uwagę na rozwój Twoich umiejętności zawodowych.

Dlaczego jest tak ważna?

Superwizja indywidualna jest ważna, ponieważ daje Ci możliwość skupienia się na Twoich unikalnych potrzebach i celach. Superwizor pomaga Ci analizować swoją pracę, identyfikować mocne strony i obszary do poprawy, co przyczynia się do Twojego samorozwoju i wzrostu zawodowego. Nasi specjaliści są pod stałą indywidualną lub grupową superwizją, co gwarantuje jakość naszych usług.

Czego się spodziewać?

dogłębnego zrozumienia specyfiki klienta

możliwość refleksji nad własną praktyką zawodową

doskonalenia swoich umiejętności zawodowych

wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach

lepszego zrozumienia etyki zawodowej i podejmowania odpowiednich decyzji

Dla kogo są zajęcia?

Jeśli pragniesz rozwijać swoje umiejętności, zdobyć nowe perspektywy i otrzymać wsparcie w doskonaleniu swojej pracy, superwizja indywidualna jest odpowiednia dla Ciebie. To doskonały sposób na zgłębianie swojej specjalizacji, doskonalenie technik i podejść, radzenie sobie z trudnościami zawodowymi oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.


Superwizję indywidualną prowadzi:

Damian Szestopałko

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Sekcji Psychoterapii PTP, pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „ Monar-Hoża” oraz prowadzi prywatną praktykę. Autor i współautor publikacji w miesięczniku „Świat problemów”. Prowadzący szkolenia z zakresu „Systemowego rozumienia rodziny”, a także grupy genogramowe. 
Proponuje zintegrowany relacyjny model superwizji opierający się na koncepcji intersubiektywnej. Oznacza to, że niezależnie od paradygmatu pracy psychoterapeuty, stwarza przestrzeń do zamysłu nad relacją z klientem z uwzględnieniem pola wieloobrazu jako wzajemnego wpływu subiektywnej rzeczywistości klienta i terapeuty. Stosuje także spojrzenie metasystemowe, pozwalające na wgląd w intrapsychikę oraz relacji interpersonalne: superwizanta, jego klienta, oraz systemu, w którym klient funkcjonuje. Dalszym etapem takiego spojrzenia jest zjawisko inkluzji polegającej na umiejętności jednoczesnego utrzymania w świadomości: własnego „ja” psychoterapeuty wraz z wejściem w świat klienta. Dopełnieniem dostrzeżenia wielostronnego charakteru relacji jest przełączanie się między metapoziomem (obserwacją z zewnątrz), a uczestniczeniem w relacji inkluzywnej. Superwizję rozumie jako bezpieczną przestrzeń do zamysłu, wglądu, inspiracji, nauki i rozwoju, a także wyjścia z impasu w przypadku trudnego procesu psychoterapii. 
Zaprasza do superwizji wszystkie osoby z „grupy pomocowej”, którym bliskie jest powyższe spojrzenie na drogę do rozwiązywania natrafianych problemów, rozwoju, inspiracji i samodoskonalenia.


cena: 250 zł 
czas: 50 min

 

Zapraszamy do zapisów pod numerem 533 300 999 lub mailowo recepcja@przystan-psychologiczna.pl

Zapisz się!