Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Dla Profesjonalistów

Superwizja grupowa

Co to jest superwizja grupowa?

Superwizja grupowa to proces wsparcia i doskonalenia zawodowego, który odbywa się w grupie profesjonalistów pracujących w podobnych dziedzinach. W ramach superwizji grupowej uczestnicy spotykają się regularnie pod przewodnictwem doświadczonego superwizora, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami i wyzwaniami związanymi z pracą.

Dlaczego jest tak ważna?

Superwizja grupowa jest kluczowym narzędziem, które umożliwia Wam doskonalenie umiejętności, rozwijanie się w profesjonalnym środowisku i uzyskiwanie wsparcia od innych specjalistów. To inwestycja w Wasz rozwój zawodowy, która pozwala Wam osiągać lepsze rezultaty i daje poczucie przynależności do społeczności profesjonalistów.

Czego się spodziewać?

dogłębnego zrozumienia specyfiki klienta

wymiany wiedzy i doświadczeń

zachęcania do refleksji nad własną praktyką zawodową

wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach

wspólne analizowanie trudności

rozwijania umiejętności zawodowych poprzez ćwiczenia, symulacje i praktyczne zadania

Dla kogo są zajęcia?

Superwizja grupowa jest dla terapeutów, którzy pragną rozwijać się, wymieniać doświadczeniami, doskonalić swoją pracę i otrzymywać wsparcie od innych profesjonalistów. Jest to narzędzie dla osób, które cenią sobie wspólnotę, wymianę wiedzy i rozwoju zawodowego w grupie.

 

Superwizję grupową prowadzi:

Damian Szestopałko

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Sekcji Psychoterapii PTP, pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „ Monar-Hoża” oraz prowadzi prywatną praktykę. Autor i współautor publikacji w miesięczniku „Świat problemów”. Prowadzący szkolenia z zakresu „Systemowego rozumienia rodziny”, a także grupy genogramowe. 
Proponuje zintegrowany relacyjny model superwizji opierający się na koncepcji intersubiektywnej. Oznacza to, że niezależnie od paradygmatu pracy psychoterapeuty, stwarza przestrzeń do zamysłu nad relacją z klientem z uwzględnieniem pola wieloobrazu jako wzajemnego wpływu subiektywnej rzeczywistości klienta i terapeuty. Stosuje także spojrzenie metasystemowe, pozwalające na wgląd w intrapsychikę oraz relacji interpersonalne: superwizanta, jego klienta, oraz systemu, w którym klient funkcjonuje. Dalszym etapem takiego spojrzenia jest zjawisko inkluzji polegającej na umiejętności jednoczesnego utrzymania w świadomości: własnego „ja” psychoterapeuty wraz z wejściem w świat klienta. Dopełnieniem dostrzeżenia wielostronnego charakteru relacji jest przełączanie się między metapoziomem (obserwacją z zewnątrz), a uczestniczeniem w relacji inkluzywnej. Superwizję rozumie jako bezpieczną przestrzeń do zamysłu, wglądu, inspiracji, nauki i rozwoju, a także wyjścia z impasu w przypadku trudnego procesu psychoterapii.
Zaprasza do superwizji wszystkie osoby z „grupy pomocowej”, którym bliskie jest powyższe spojrzenie na drogę do rozwiązywania natrafianych problemów, rozwoju, inspiracji i samodoskonalenia.Aby uzyskać dokładną ofertę cenową, prosimy o kontakt
w celu omówienia szczegółów.

 

Zapraszamy do zapisów pod numerem 533 300 999 lub mailowo recepcja@przystan-psychologiczna.pl

Zapisz się!