Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Dorota Bolkowska-Leśniak

Specjalizacje:

  • terapia indywidualna osób dorosłych,
  • terapia par, małżeństw, rodzin,
  • konsultacje wychowawcze
Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin oraz staż dla terapeutów rodzinnych w Pracowni terapii i rozwoju w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami nastroju, osobowości, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności w zajściu w ciążę i po poronieniach oraz osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym superwizjom. Czas pracy:
  • poniedziałki: 17:00 - 21:00