Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Na co zwrócić uwagę przy wyborze psychoterapeuty?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze psychoterapeuty?

 

Decyzja o podjęciu psychoterapii jest jak rozpoczęcie niezwykłej podroży swojego życia. Jeszcze do niedawna wiele osób zwracających się o pomoc do psychologa wiązało się z napiętnowaniem, które obniżało status społeczny i postrzeganie osób, które korzystały z jego pomocy. Obecnie jednak coraz więcej osób decyduje się na szukanie pomocy i zmiany swoich problemów, wyzwań jakie mamy w życiu. W efekcie wzrosła liczba lekarzy specjalistów na rynku, co utrudnia osobom z problemami wybór odpowiedniego specjalisty.

Przede wszystkim jedną z najważniejszych kwestii, na które warto zwrócić uwagę jest zweryfikowanie kwalifikacji specjalisty. Dobry psycholog powinien posiadać dyplom magistra psychologii, który upoważnia go do praktykowania danego zawodu. W innym przypadku nie można być pewnym kompetencji specjalisty, a uczęszczanie na wizyty do takiej osoby może w żaden sposób nie pomóc pacjentowi a nawet zaszkodzić. Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peuty upo­waż­nia do samo­dziel­nego pro­wa­dze­nia psy­cho­te­ra­pii i jest potwier­dze­niem kom­pe­ten­cji zawo­dowych. Psy­cho­te­ra­peuta w trak­cie szko­le­nia, jesz­cze przed ukoń­cze­niem szkoły może zacząć przyj­mo­wać klien­tów, jeśli dosta­nie reko­men­da­cję. Wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie szko­le­nia lub jeśli ukoń­czył szkołę i stara się o cer­ty­fi­kat wtedy jest psy­cho­te­ra­peutą w trak­cie cer­ty­fi­ka­cji.

Ważne jest również, aby dowiedzieć się, czy dany psycholog specjalizuje się w interesujących nas nurtach. Wybierając specjalistę warto zapoznać się, w jakim nurcie terapeutycznym jest on wykwalifikowany (np. terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczna, systemowa). Nie każde leczenie jest odpowiednie dla konkretnego zaburzenia, dlatego warto mieć to na uwadze przy wyborze odpowiedniego psychologa. Jest to ważne, ponieważ różne rodzaje zabiegów dają możliwości. Czasami dobry terapeuta skupia się na kilku trendach, ale ważne jest, aby potrafił dobrze dopasować rodzaj leczenia do konkretnego problemu, z jakim boryka się dany pacjent.

Oprócz kwalifikacji i rodzaju trendów warto również wziąć pod uwagę doświadczenie psychologa. Ważną informacją jest także, czy terapeuta podlega superwizji. Przy niektórych opisach specjalistów znajdziesz popularny zwrot „Swoją pracę poddaję superwizji”. Oznacza on, że terapeuta uczęszcza na regularne spotkania z superwizorem (innym, doświadczonym terapeutą). Takie rozmowy pomagają psychoterapeucie przyjrzeć się swojej pracy i relacji z pacjentami. Są dla niego formą rozwoju umiejętności i stosowanych metod, ale również wsparciem i przestrzenią do refleksji. To ważne, by wybierać tych psychoterapeutów, którzy konsultują swoją pracę.

Bardzo ważne są również własne wrażenia po osobistym spotkaniu z konkretnym psychologiem. Czasami konkretna osoba wydaje się najlepiej pasować ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę, ale jeśli nie możesz znaleźć wspólnego języka z takim psychologiem, nie warto kontynuować kursu. Najważniejsza jest własna wygoda i swoboda z ekspertami. Jeśli czujesz, że trudno będzie Ci nawiązać relacje z daną osobą, nie obawiaj się szukać innego specjalisty. Relacja terapeutyczna jest kluczowym elementem skutecznej terapii, więc warto o nią zadbać.

Podsumowując, szukając odpowiedniego specjalisty, należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogą wpłynąć na własne zdrowie i skutecznie rozwiązać problem. Niezależnie od tego, czy jesteś psychoterapeutą, czy psychologiem, dobrze jest zwracać uwagę na te kwestie.

Źródło;