Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Jak wyglądają pierwsze spotkania z terapeutą?

Jak wyglądają pierwsze spotkania z terapeutą?Pierwsze spotkanie dla każdego jest inne. Jedni podchodzą z myślą kroku w przód, natomiast u wielu osób jest to ogromny stres. Kończąc pierwsze spotkanie ponad 90% osób mówi, że czuje ulgę i nadzieję. Warto więc się z tym początkowym niepokojem zmierzyć stanąć z nim twarzą w twarz.

Pierwsze spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą to tzw. konsultacje psychologiczne, których celem jest zebranie wywiadu i wybór odpowiedniej metody pomocy, np. psychoterapii, interwencji kryzysowej. Terapeuta zacznie spotkanie od przedstawienia się oraz przedstawiania swoich kompetencji. Przedstawia również zasady poufności terapeuta zobowiązany jest dochować tajemnicy zarówno, jeśli chodzi o treść rozmowy, jak i Twoje dane osobowe. To podstawa każdej terapii.

W trakcie trwania pierwszej sesji konsultacyjnych terapeuta będzie chciał, w ramach przeprowadzania wywiadu psychologicznego, zapytać o istotne wspomnienia z dzieciństwa, lękach, obawach dnia codziennego, prace, środowisko czy po prostu nasze życie. Może również zapytać o cele, jakie pacjent chciałby osiągnąć. Terapeuta bez względu na to co powiem na pewno nie jest osobą, która osądza. Pierwsze spotkanie pozwala również sprawdzić, jak się czujesz podczas konsultacji i zdecydować, czy chcesz pracować z tym konkretnym terapeutą. Dobry kontakt jest istotny dla sukcesu psychoterapii.

Po pierwszej sesji terapeuta stawia tzw. wstępną diagnozę problemu i proponuje przebieg kolejnych spotkań. W zależności od stopnia skomplikowania problemu oraz specjalizacji psychoterapeuty może zasugerować kolejne konsultacje lub wizytę u innego terapeuty. Bardzo często okazuje się, że pierwsze spotkanie z terapeutą ma raczej charakter organizacyjny niż terapeutyczny. Jeżeli po wstępnej rozmowie oraz przedstawieniu planu terapii zdecydujemy się na kontynuowanie spotkań ze specjalistą, już na samym początku powinniśmy ustalić warunki współpracy oraz omówić wszelkie etapy terapii. Wyjaśnienie wątpliwości na tym etapie pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. Dla pacjenta będzie również pomocne w celu oszacowanie budżetu, jaki jest potrzebny na terapię oraz ilości czasu, jaką powinien na nią poświęcić. Powinniśmy uzgodnić np. ile razy w tygodniu i kiedy odbywać się będą spotkania, jakie są zasady płatności za sesje terapeutyczne oraz w jaki sposób i kiedy najpóźniej można odwołać wizytę.

Źródła;