Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Grupy dla dorosłych

Akademia Świadomego Rodzica

Dla kogo?

Akademia Świadomego Rodzica, to zajęcia grupowe dla rodziców, którzy:

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

komunikacji rodzic - dziecko

rozumienia uczuć i potrzeb dziecka

identyfikowania sytuacji i zachowań problemowych

nauki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami

dostosowywania wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka

behawioralnych systemów motywacyjnych wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego

metod rozwiązywania konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzeństwem

Zapisz się

TUR to cykl 3 spotkań po 6h każde, odbywających się w niedziele w g. 15:00 – 21:00. 
Koszt cyklu: 720 zł, drugi rodzic rabat 50% 

UWAGA
Specjalna oferta dla rodziców dzieci uczęszczających na TUS: 50% zniżki!

Udział w treningu doskonali szereg kompetencji z zakresu m.in. inteligencji interpersonalnej (empatii i umiejętności społecznych) oraz inteligencji intraperonalnej (samoświadomości, samoregulacji i motywacji).

Niektóre z poruszanych tematów na treningu:

Znajomość poszczególnych faz rozwojowych dziecka

Znajomość właściwych postaw rodzicielskich

Znajomość właściwych metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka/dzieci

Umiejętności właściwego ograniczania przywilejów bez krzywdzenia dziecka/dzieci

Umiejętności właściwego chwalenia dziecka/dzieci

Umiejętności komunikowania się z dzieckiem/dziećmi z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć wobec dziecka/dzieci

Umiejętności zachęcania dziecka/dzieci do współpracy i pomocy

Umiejętności radzenia sobie z agresją u dziecka/dzieci, pokonywaniem złości

Umiejętności radzenia sobie z przeciwdziałaniem uzależnieniom u dziecka/dzieci

Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów przedszkolnych/szkolnych i motywowania dziecka do nauki, zdobywania umiejętności, rozwoju zainteresowań

Umiejętności twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem

Umiejętności w zakresie zabaw z dzieckiem/dziećmi

Trening Umiejętności Rodzicielskich poprowadzi:

Natalia Wójtowicz oraz Maria Kocurowska

Zapraszamy!