Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Zhanna Kuchvara

Specjalizacje:

 • terapia indywidualna od 14 roku życia
 • terapia par
 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia depresyjne i lękowe,

Jestem dyplomowanym psychologiem. Ukończyłam studia w kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie. Studiuję psychoterapię w nurcie Analizy Transakcyjnej. Jestem członkiem Ukraińskiej oraz Europejskiej Asocjacji Analizy Transakcyjnej (UATA, EATA). Również należę do Narodowego Rejestru Psychologów. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Ciągle rozwijam się zawodowo. Biorę udział w naukowym projekcie główną rolą którego którego jest analiza kulturowych i relacyjnych uwarunkowań własnej skuteczności rodzicielskiej u uchodźców z Ukrainy w zależności od płci rodziców. Pracuję nad własną koncepcją kontraktów na życie w terapii samouszkodzeń i zachowań samobójczych. Mam autorskie treningi na temat inteligencji emocjonalnej, radzeniu sobie w kryzysie i opanowaniu i zrozumieniu swoich emocji.

W swojej pracy wychodzę z założenia że każdy człowiek ma w sobie odpowiedzi i siły pokonać wszelkie trudności, jestem tu by w tym pomóc. Szanuję i traktuję poważnie wszystkich w niezależności od ich poglądów, wykształcenia lub płci. Jestem osobą empatyczną oraz asertywną tworzę komfortowe i przyjazne środowisko w gabinecie terapeutycznym, co pomaga klientom poczuć się bezpiecznie.

Pomagam ludziom, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym związanym z uchodźstwem wojennym, pomagam adaptować się na nowym miejscu dzieciom oraz dorosłym. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, silnymi emocjami lub nadmiernym stresem, lepiej zrozumieć siebie i własne potrzeby.

Pracuję w trzech językach: ukraiński, polski, rosyjski.

Czas pracy:

 • środa: 16:00 - 20:00 (w gabinecie)

 • sobota: 12:00 - 16:00 (w gabinecie lub online od 11:00)

 • wtorek:16:00 - 20:00 (online)

 • piątek:16:00 - 20:00 (online)

 

Привіт, мене звати Жанна Кучвара, я практикуючий психолог. Здобула вищу освіту в напрямку Клінічна Психологія у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка. Майбутній психотерапевт у напрямку Транзакційний Аналіз. Член Української та Європейської Асоціацій Транзакційного аналізу (УАТА, ЕАТА), Член Національної Психологічної Асоціації (НПА). Працюю під наглядом досвідчених супервізорів. Зростаю професійно, регулярно відвідую наукові конференції, навчальні семінари та тренінги. Беру участь в науковому проєкті, головною метою якого є дослідження та аналіз культурних та реляційних чинників почуття власної батьківської успішності у біженців з України, в залежності від їхньої статі.

Працюю над власною концепцією "Контрактів на життя" в терапії самопошкоджуючої та суїцидальної поведінки. Маю авторські тренінги на теми "Емоційного інтелекту", "Вміння впоратися з життєвими кризами", "Опануванню та розумінню власних емоцій ".

В своїй роботі притримуюсь думки, що кожна людина має в собі всі відповіді та силу впоратись з усіма життєвими кризами. Я допомагаю знайти цей ресурс та навчитись безпечно його використовувати. Поважаю та приймаю всіх в незалежності від їхніх поглядів, рівня освіти чи статі. Я емпатійна та асертивна особистість, створюю комфортне та сприятливе середовище в терапевтичному кабінеті, що допомагає клієнтам відчути себе безпечно.

Допомагаю людям, які знаходяться в життєвій кризі пов'язаній з біженством, переїздом, зміною роботи чи школи. Допомагаю особам, що переживають складнощі в стосунках, мають низьку самооцінку та відчуття власної цінності, намагаються впоратись з сильними емоціями чи надмірним стресом, депресією чи тривожністю, допомагаю також краще зрозуміти себе та власні потреби.

Консультую трьома мовами: українською, польською, російською.

  Години роботи:
 • середа: 16:00 - 20:00 (в кабінеті)

 • sobota: 12:00 - 16:00 (в кабінеті або online від 11:00)

 • вівторок:16:00 - 20:00 (online)

 • п'ятниця:16:00 - 20:00 (online)