Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Paweł Łaszkiewicz

Specjalizacje:

  • terapia indywidualną osób dorosłych
  • terapia par i małżeństw
  • terapia grupowa
Ukończył studia psychologiczne w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ŁódzkiegoAbsolwent akredytowanego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwustopniowego kursu Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ukończył staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i warsztatowo. Ceni sobie kreatywność, wolność, poczucie humoru. W swojej pracy skupia się na potrzebach innych ludzi, a spotkania z nimi wykorzystuję do inspirowania ich do rozwoju. Otwiera możliwości, zachęca czasem prowokuje. Szuka nowatorskiego podejścia i łączy w swojej pracy doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. W pracy wykorzystuje psychodramę, podejście prowokatywne, pracę z ciałem, improwizację, techniki treningu kreatywności. Inspirują go ludzie. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pracuje warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, szkoleniowymi. Czas pracy:
  • wtorek 9:00 - 15:00
  • środa: 15.00-21.00
  • czwartek: 15.00-21.00
  • piątek: 15.00-21.00