Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Monika Zwierzak

Specjalizacje:

  • Indywidualna psychoterapia młodzieży od 13 roku życia
  • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
  • Terapia par i małżeństw
  • Terapia rodzin

Jestem absolwentką UKSW w Warszawie, WSP w Łodzi oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam pełen kurs zakresu socjoterapii, jak i psychoterapii.

Najistotniejszym elementem psychoterapii psychodynamicznej jest relacja terapeutyczna czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta swoimi komentarzami włącza się w życie psychiczne pacjenta zwracając uwagę jednakowo na treści wnoszone przez niego podczas sesji, jak i te omijane.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia rzeczywistości i bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Pracując w nurcie psychodynamicznym  współpracuję z pacjentami z problemami zaburzeń typu borderline, zaburzenia narcystyczne, depresja, nerwica, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, fobie, trudności adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, trudności natury psychosomatycznej.

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń z pomocy psychologicznej.

W swojej pracy przede wszystkim podążam za pacjentem pozostając otwartą na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka.

Czas pracy:

  • piątki: 14:00-21:00