Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Dajana Trzcińska-Szypowska

Specjalizacje:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (od 21 r.ż),
  • wsparcie psychologiczne
  • zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresja
  • zaburzenia osobowości, DDA i DDD
  • niska samoocena
  • trudności relacyjne
  • sytuacja kryzysowa (rozstanie, utrata pracy, inne)
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 1684) oraz magister psychologii. Studia na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB i PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Stale kształci się uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a także czytając książki dedykowane psychoterapii.
Doświadczenie zdobywała na oddziałach Szpitalach Klinicznego im. K. Jonschera, oddziale Centrum Zdrowia Psychicznego HCP, oddziale F1 Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy „Fountain House". Prowadziła także warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych w ramach Fabryki Młodych Profesjonalistów. Przez pięć lat pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła krótkoterminową psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości, psychosomatyczne oraz psychotyczne. Dodatkowo brała udział w rocznym projekcie „Laboratorium Kompetencji Zawodowych UAM" uczestnicząc w wykładach i warsztatach obejmujących pomocy osobom starszym oraz osobom z chorobą nowotworową, a także dotyczącym pomocy okołoporodowej. Była też aktywnym członkiem koła psychologii sportu UAM oraz współorganizatorem konferencji i warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego.
W swojej pracy pomaga zrozumieć klientom skąd biorą się ich trudności i nauczyć ich bardziej przystosowawczych mechanizmów radzenia sobie, które pozwolą osiągnąć większą satysfakcję z własnego życia. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie relacji interpersonalnych (rodzinnych, miłosnych, przyjacielskich), problemów w pracy, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, z niską samooceną, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości. W kontakcie z klientem opiera się na empatii i współpracy, korzystając z metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej i jej pokrewnych.
Czas pracy:
  • poniedziałek: 14.00-17.00
  • wtorek: 17.00-21.00