Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Dajana Trzcińska-Szypowska

Specjalizacje:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (od 21 r.ż),
  • wsparcie psychologiczne
Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB i PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Swoje doświadczenie zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Fountain House". Prowadziła także warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych w ramach Fabryki Młodych Profesjonalistów. Na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi krótkoterminową psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości, psychosomatyczne oraz psychotyczne. W swojej pracy pomaga zrozumieć klientom skąd biorą się ich trudności i nauczyć ich bardziej przystosowawczych mechanizmów radzenia sobie, które pozwolą osiągnąć większą satysfakcję z własnego życia. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie relacji interpersonalnych (rodzinnych, miłosnych, przyjacielskich), problemów w pracy, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, z niską samooceną, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości. W kontakcie z klientem opiera się na empatii i współpracy, korzystając z metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Czas pracy:
  • poniedziałek: 14.00-17.00
  • wtorek: 17.00-21.00