Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Anna Mikołajczyk (Kutera)

Specjalizacje:

  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • terapia grupowa dzieci i młodzieży,
  • konsultacje wychowawcze
Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyłam pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą m.in. w Strefie Wsparcia Rodziny, Stowarzyszeniu „SIEMACHA”, placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzę psychoterapię dzieci szkolnych oraz młodzieży. Zajmuję się trudnościami w przeżywaniu emocji oraz w obszarze satysfakcjonujących relacji społecznych, trudnościami związanymi z okresem dorastania, obniżonym nastrojem, autoagresją, silnym przeżywaniem lęku, poczuciem własnej wartości. Pracuję na bazie podejścia psychodynamicznego, które pozwala wnikliwie przyjrzeć się przyczynom i mechanizmom trudności, aby następnie znaleźć konstruktywne metody radzenia sobie i spowodować możliwie trwałą zmianę. Podczas udzielania pomocy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem – pełna szacunku, zaufania i troski, dająca poczucie bezpieczeństwa. Ma ona ogromny wpływ na proces i pozytywny wynik psychoterapii. Ważne jest dla niej, by młody człowiek w relacji terapeutycznej czuł się osobą współodpowiedzialną za proces, współdecydując o doborze metod pracy i jego tempie. Szczególną uwagę zwracam na współpracę z rodzicami dziecka czy nastolatka. Mimo, że treść terapii pozostaje objęta tajemnicą zawodową, to wspólnie możemy się zastanawiać jak najlepiej wspierać młodego człowieka w obliczu jego trudności. Regularnie podnoszę swoje umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach/warsztatach oraz ogólnopolskich konferencjach psychologiczno-psychoterapeutycznych. Czas pracy:
  • czwartki: 16:00 - 21:00