Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Anna Grochowicz

Specjalizacje:

  • Terapia uzależnień dla osób dorosłych,
  • Terapia uzależnień dla młodzieży,
  • Poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
  • Trening zapobiegania nawrotom i analiza nawrotu,
  • Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych i ich bliskich,
Jestem absolwentką psychologii, trenerką, w tym roku rozpoczynam również czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii atestowany przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Pracuję w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych w Pławniowicach, gdzie prowadzę terapię indywidualną (sesje indywidualne planowe i interwencyjne) oraz grupową (grupa terapeutyczna z elementami psychodramy, grupa motywacyjna z elementami Dialogu Motywującego, grupy psychoedukacyjne na temat uzależnienia). Prowadziłam też treningi asertywności i umiejętności społecznych. Współprowadzę także spotkania społeczności terapeutycznej (planowe i interwencyjne). Regularnie uczestniczę w zebraniach klinicznych i superwizjach. W Gliwicach prowadzę grupę wsparcia i zapobiegania nawrotom dla pacjentów, którzy ukończyli terapię i uczestniczą w programie readaptacji społecznej. Mam doświadczenie w obszarze profilaktyki uzależnień, jako realizatorka programów profilaktycznych i trenerka prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacyjnych. Byłam również wolontariuszem w punkcie interwencji kryzysowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Katowicach. Stale doskonalę swoje umiejętności, uczestniczę w szkoleniach i rozwijam się. Pracuję w zgodzie z kodeksem etycznym psychologa i terapeuty uzależnień. W pracy niezwykle ważne jest dla mnie całościowe spojrzenie na drugą osobę, a także budowanie relacji terapeutycznej opartej na szacunku i akceptacji. Wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i zasoby, aby zmienić swoje życie. Czas pracy:
  • poniedziałek: 15 .00 - 17.00 (online lub stacjonarnie)
  • wtorek : 12.00 - 17.00 (online)
  • piątek : 16.00-18.00 (online)