Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Aleksandra Wielgosz

Specjalizacje:

  • terapia dzieci i młodzieży,
  • terapia grupowa,

Psycholog, psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Ukończyłam 2-letni staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Przystani Psychologicznej prowadzę terapie grupowe wspierające umiejętności społeczne oraz budujące pewność siebie (dla różnych grup wiekowych). Szczególnie skupiam się na pracy nad nabywaniem kompetencji społecznych, rozpoznawaniem i regulacją emocji, wspieraniem samooceny. Podążając za potrzebami grupy wykorzystuję również elementy arteterapii, psychodramy czy terapii zabawą.

W psychoterapii indywidualnej prowadzę głównie dzieci oraz adolescentów z trudnościami społeczno-emocjonalnymi, obniżoną samooceną, obniżonym nastrojem. Staram się budować realny obraz własnej osoby, wspierać rozwój tożsamości, pogłębiać wgląd u swoich pacjentów, pracując na bazie podejścia psychodynamicznego. Do współpracy zapraszam również rodziców, których wsparcie w procesie terapeutycznym dziecka, jest niezbędne.

Doświadczenie diagnostycznie, jak i terapeutycznie rozwijam również dzięki pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach.

Czas pracy:

  • czwartki: 14:00 - 20:00