Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Aleksandra Kwas

Specjalizacje:

  • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
  • psychoedukacja rodziców, dzieci i młodzieży,
  • wsparcie wychowawcze dla rodziców
  • wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym. Studia psychologiczne (specjalizacja psychologia rodziny) ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast 4-letni kurs psychoterapii systemowej ukończyłam w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Wspieram w różnego rodzaju kryzysach – kłopoty w relacjach, trudności w komunikacji, przeżywanie żałoby/straty, depresja, obniżony nastrój, zaburzenia lękowe, trudności w radzeniu sobie z emocjami, nagłe kryzysy życiowe. Konsultuję i wspieram rodziców małych dzieci i młodzieży, w różnego rodzaju trudnościach wychowawczych, szkolnych czy rozwojowych np. związanych z okresem dorastania. Udzielam też wsparcia rodzicom i dzieciom w sytuacjach okołorozwodowych. Byłam uczestnikiem m.in. Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, oraz odbyłam kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” w Centrum CBT w Warszawie. Dodatkowo odbyłam liczne kursy i szkolenia pozwalające na udzielania wsparcia w różnego rodzaju trudnościach, zarówno poprzez długoterminową terapię, jak i udzielając wsparcia na zasadzie interwencji kryzysowej w nagłych sytuacjach kryzysowych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole, przedszkolu, różnych poradniach psychologicznych, odbywając liczne staże, udzielając wsparcia w telefonie zaufania Fundacji Nagle Sami (prowadząc wsparcie dla osób w żałobie). Konsultując zwłaszcza małe dzieci, oprócz wiedzy psychologicznej, włączam wiedzę z zakresu integracji sensorycznej, gdyż ukończyłam Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum SI w Warszawie. Obecnie nadal współpracuję z poradniami psychologicznymi i przychodnią zdrowia psychicznego. W kontakcie z drugą osobą ważna jest dla mnie autentyczność. Zwracam szczególną uwagę na różne systemy (m.in. rodzina, szkoła, rówieśnicy, praca), które mają wpływ na osobę zwracającą się po pomoc. W miarę możliwości i potrzeb staram się integrować te systemy na rzecz osoby potrzebującej wsparcia, a także staram się dopasowywać swoje metody pracy do potrzeb danej osoby w kontakcie indywidualnym.