Zasady przyjęć

Pierwsza wizyta jest wizytą konsultacyjną jej czas trwania to:

  • 50 min dorośli
  • 90 min terapia par i rodzin
  • 90 min dzieci i młodzież

 Czas kolejnych sesji to:

  • 50 min sesje indywidualne (dorośli, dzieci, młodzież)
  • 90 min terapia par i rodzin

Osoby uczestniczące w terapii prosimy o ewentualne odwoływanie sesji min. 24h przed jej rozpoczęciem. Sesja nieodwołana lub odwołana w dniu planowanej wizyty pociąga za sobą odpłatność w wysokości 100% kosztów danej wizyty, chyba, że spotkanie zostanie przełożone na inny dzień w tym samym tygodniu (w zależności od możliwości danego specjalisty).

Należność za spotkanie powinna zostać uregulowana przed rozpoczęciem sesji.

W przypadku grup terapeutycznych płatność następuje za cały miesiąc.