TOMASZEWSKI WOJCIECH

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Współzałożyciel Przystani Psychologicznej, ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznejze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne. Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.

Zakres specjalizacji:
  • terapia indywidualna osób dorosłych
  • terapia par i małżeństw
  • terapia osób uzależnionych (również współuzależnienie, syndrom DDA)
  • terapia grupowa


Godziny przyjęć:
  • Wtorki 11:00-21:00
  • Środy 11:00-21:00
  • Czwartki 11:00-2100