Uzależnienia

Proces terapeutyczny ma na celu wzmocnienie motywacji wyjścia z nałogu osoby uzależnionej. Ma on w konsekwencji prowadzić do zaprzestania danego zachowania (alkohol, zakupy, hazard, itp.) redukcji szkód, i powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie osoby uzależnionej.

Nowoczesne, skuteczne metody pracy osadzone w tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej to nasza domena. Zapraszamy do pracy grupowej i indywidualnej. Terapia grupowa odbywa się w kameralnych warunkach gdzie każdy uczestnik poddany jest troskliwej opiece. Proponujemy również program mieszany w którym każdy klient bierze udział w terapii grupowej i indywidualnej oraz posiada swojego indywidualnego trenera z którym może się skontaktować w chwilach szczególnej pokusy.

DIAGNOZA

Jeżeli chcesz sprawdzić czy jesteś uzależniony od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu itp. zapraszamy na spotkanie diagnostyczne. W atmosferze pełnej dyskrecji i poszanowania dla Twojej osoby będziesz miał możliwość porozmawiania o Twoim problemie i podjęcia ewentualnych kroków w celu jego rozwiązania.

Zapraszamy również rodziny i bliskich osób uzależnionych, jeśli widzisz, że Twoja bliska osoba pogrąża się i nie wiesz co robić, przyjdź do nas wspólnie się nad tym zastanowimy.


Terapie uzależnień oraz rodzin osób uzależnionych i DDA prowadzą:

Warszawa Centrum: 
  • Wojciech Tomaszewski
  • Ewa Miturska
  • Damian Szestopałko
  • Ewa Remesz
  • Justyna Koziorowska
  • Jarosław Ołtarzewski