Психологічна гавань тел. +48 533 300 999

Вадим Чугунов

Specjalizacje:

Вадим Віталійович Чугунов, доктор медичних наук, магістр психології, професор, завідувач кафедри психіатрії психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету МОЗ України Є членом Президії Правління Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, Головою Запорізького науково-медичного товариства психіатрів, психотерапевтів, психологів, наркологів та сексологів, Генеральним секретарем Національної ліги психотерапії, психосоматики та медицичної психології України. Є науковим консультантом та керівником 10 докторів та 15 кандидатів (докторів філософії) медичних, психологічних, соціологічних наук. Диплом з відзнакою. 1994 – 1996 рр. Навчання в магістратурі з одночасним проходженням інтернатури при Харківскьому державному медичному університеті МОЗ України зі спеціальності «психіатрія», диплом магістра медицини, сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «психіатрія». 1996 – 1998 рр. Навчання в аспірантурі при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України зі спеціальності «психіатрія» Диплом кандидата медичних наук. Захист кандидатської дисертації в Українському науково-дослідному інституті соціальної та судової психіатрії МОЗ України 1998 – 2011 рр. Робота на посадах асистента, доцента, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 2005 р. Отримання вченого звання доцента кафедри психотерапії (Міністерство освіти і науки України). 2007 р. Захист докторської дисертації в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України зі спеціальності «медична психологія». 2011 р. Отримання вченого звання професора кафедри психотерапії (Міністерство освіти і науки України). 2011 р. – по теперішній час. Переведений на посаду завідувача кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 2013 – 2021 рр. Робота за сумісництвом на посаді лікаря судово- психіатричного експерта амбулаторної судово- психіатричної експертної комісії Комунальної установи «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради. 2022 – 2024 рр. Навчання в магістратурі при Запорізькому національному університеті зі спеціальності «психологія». Основні монографії: «Отечественная сексология в ХIХ – ХХ веках» (Харків, 1995); «Повседневные и интерпретирующие практики экологии сексуальности» (Харків, 1998); «Клиника и дисциплинарная эволюция сексологии» (Київ; Харків, 2000); «Клиника и дисциплинарная история психотерапии» (Київ; Харків, 2002, 2008); «Психотерапевтичний діагноз» (Харків, 2011, 2013, 2015; Львів, 2020); «Соціально-стресові розлади» (в співавторстві) (Харків, 2016); «Сучасні проблеми суїцидології» (в співавторстві) (Харків, 2017); «Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми)» (в співавторстві) (Харків, 2019); «Психопатологічна синдромологія: психотерапевтичні підходи» (Львів, 2020); «Норма в психиатрическом измерении» (Львів, 2020). Основні підручники та навчальні посібники: «Сексология» (в співавторстві) (Харків, 1997, 1999); «Психотерапия» (в співавторстві) (Харків, 2002); «Діагностика в психотерапії та психотерапевтичний діагноз» (Харків, 2010); «Психотерапевтична клініка» (в співавторстві) (Тернопіль, 2012); «Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії» (в співавторстві) (Львів, 2020); «Медична психологія» (в співавторстві) (2021). Основні статті: «Клинико-дисциплинарно-эволюционные исследования медицинских дисциплин» (2001); «Обоснование симультанно-мнестической психотерапии (психометодологии)» (2002); «Клиническая институционализация и дисциплинарное оформление медицинской психологии» (2006); «Проблемы синдромогенеза и синдромотаксиса в сфере компетенции психотерапии» (2008); «Коллапс шизофренологии» (2008); «Эффект-синдромология в психотерапии» (2009); «Клиника и дисциплинарное становление психиатрии» (2010); «Клинико-психофеноменологический метод» (2010); «Понятие “психофеноменологического профиля”» (2011); «Истинный патоморфоз клиники психических заболеваний» (2011); «Метапарадигмальная модель сентенционно-семантической интервенции в сфере компетенции психотерапии» (2014); «Генез, коморбидность, патопластика и фон психических заболеваний» (2015); «Шкала различения эндогенной кататонии. Шаги 1 – 3») (2016); «Психиатрия: cosa in se» (2016); «Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ» (2016); «Эволюция синдромологии в психиатрии» (2016); «Особливості застосування електросудомної терапії при наркологічній патології» (2016); «Феномен псевдопатоморфоза психической патологии» (2017); «Клініко-анамнестичні особливості хворих на серцево-судинні захворювання з різними типами іпохондричної симптоматики» (2018); «Психопатологічне підґрунтя та коморбідність ігрової інтернет залежності» (2018); «Одонтофобічні реакції у дітей із різним рівнем психічного здоров’я: класифікація та клінічне наповнення» (2019); «Особливості клінічної картини психоендокринного синдрому у хворих на порушення обміну гормонів щитоподібної залози» (2020); «Модель комплексної реабілітації хворих на просту форму шизофренії» (2021).