Психологічна гавань тел. +48 533 300 999

Коротко про тенденції психотерапії

Психотерапія роками була оповита таємницею. Навколо неї ходять різні історії, іноді навіть на межі дивацтва. Особливістю всіх видів психотерапії є особистий контакт лікаря з пацієнтом. У психотерапії використовуються різні підходи, зокрема: психоаналіз, гуманістично-екзистенціальна терапія, системна терапія, когнітивно-поведінковий підхід, психометодологічні, раціональні, психоедукаційні терапії. Існують різні критерії, за якими можна розділити психотерапію. Основна форма класифікації психотерапії відноситься до теоретичної орієнтації, яка допускає диференціацію відповідно до способу мислення та роботи психотерапевта. Тоді ми говоримо про психотерапевтичні тренди (або школи). В даний час існує чотири основні школи психотерапії: психоаналітична/психодинамічна, поведінково-когнітивна, гуманістично-екзистенціальна та системна. Крім того, існує інтегративна тенденція та «інша» група, яку не можна легко класифікувати за п’ятьма попередніми підходами (наприклад, еріксонівська психотерапія). Нижче будуть представлені характерні риси чотирьох найважливіших психотерапевтичних напрямів з урахуванням основних припущень щодо причин психічних труднощів і використовуваних методів допомоги. Жодна з терапевтичних тенденцій не є кращою чи гіршою за іншу – немає більш-менш ефективних терапій. Індивідуальні підходи відрізняються теорією, на яку вони посилаються, парадигмою (тобто способом мислення про пацієнта), підходом до бачення та вирішення проблеми, а також методами та техніками, які в ній використовуються.

ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ/ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ФОРМА ТЕРАПІЇ

Психоаналітичний підхід є одним із п’яти різних способів сприйняття людської психіки. Зигмунд Фрейд визначив психоаналіз як процедуру вивчення психічних явищ, набір психологічних теорій, заснованих на такому вивченні, і результатом цього методу лікування психічних розладів (Соколік, 2005). Як легко здогадатися, психоаналітичний метод терапії походить від теорії Зигмунда Фрейда, згідно з якою всі психічні розлади є наслідком конфлікту між свідомим і несвідомим. Цей підхід зосереджений на аналізі особистості пацієнта через призму його потреб або переживань, які він втиснув у свою підсвідомість. Вони проявляються через виникнення специфічних захисних механізмів, які можуть призвести до психічних розладів.

Варто звернути увагу на цікавий спосіб проведення даного виду терапії, а також стосунки між терапевтом і пацієнтом. Ну а терапевтичні сеанси відбуваються циклічно і в сумі можуть тривати від кількох до десятка років. Кожна зустріч базується на бесіді, під час якої пацієнт розповідає про всі проблеми, про які, на його думку, хотів би поговорити в даний момент. На думку психотерапевтів цього напрямку, психічне здоров’я передбачає здатність переживати реальність без необхідності її спотворювати. Суть лікувального процесу полягає в усвідомленні пацієнтом раніше несвідомого змісту, включаючи емоції, бажання, страхи та внутрішні конфлікти. Основним методом виявлення властивостей внутрішнього світу є вивчення вільних асоціацій пацієнта, які виникають під час сеансу. У свою чергу, терапевт намагається інтерпретувати ці твердження та намагається витягти з них те, що людина, яка проходить цю терапію, не може або не хоче усвідомлювати. Основна мета тут полягає в тому, щоб пацієнт усвідомив те, що досі залишалося поза усвідомленням. Це призводить до свого роду конфронтації пацієнта з усіма (зазвичай важкими) проблемами, які він пригнічував. Такий досвід приносить полегшення, своєрідне звільнення від внутрішніх блокувань, які були джерелом психічних проблем. Слід підкреслити, що єдиного загальноприйнятого методу роботи в психоаналітичному напрямі не існує, оскільки в його сфері розроблено багато напрямків, а отже, і шкіл. Психічні розлади, відповідно до психоаналітичного мислення, розуміються як наслідок властивостей внутрішнього світу пацієнта, поточних страхів і використовуваних захистів. Психодинамічні тенденції постулюють, що поведінка людини є результатом контролю з боку внутрішніх механізмів і прихованих потреб. Під час терапії, крім зосередження на емоціях і переживаннях, також аналізуються наші фізичні симптоми. Під час сеансу пацієнт і терапевт визначають цілі, яких вони намагатимуться досягти разом. Цей вид терапії добре працює при розладах особистості, психосоматичних розладах, тривожно-депресивних розладах і розладах харчування. Психодинамічна терапія також особливо корисна для пацієнтів, які не можуть впоратися зі сором’язливістю, агресією чи іншими важкими емоціями. Частота зустрічей залежить від типу проблеми, з якою лікується пацієнт. Більшість зустрічей проводяться щотижня. Короткострокова терапія зосереджена на вирішенні конкретної проблеми, тоді як довгострокова терапія стосується загальних проблем і вимагає глибокого аналізу.

У разі невротичних розладів, які спочатку були основною увагою психоаналізу, симптоми є вираженням внутрішнього конфлікту між трьома елементами внутрішньої структури індивіда: Ід, Его та Суперего. Ід – це аспект психіки, який прагне задовольнити сексуальні або агресивні потяги, суперего містить заборони і накази, визначає систему цінностей індивіда і, таким чином, іноді ототожнюється з свідомістю. Его, з іншого боку, є частково свідомим елементом особистості – воно містить особисті погляди та переконання, виступає посередником між ідентифікатором і суперего, вибирає можливі цілі. Шукаючи способи задовольнити потреби кожного психічного екземпляра, его може вдатися до захисних механізмів, які спотворюють внутрішню реальність. Коли компроміс між бажаннями і заборонами виявляється неможливим, розвиваються невротичні симптоми, які є своєрідним вирішенням існуючого конфлікту.

Це направлення для вас, якщо:

ви хочете пізнати себе краще,

ви хочете отримати більше контролю над своїм життям, докопавшись до коренів усіх своїх розладів і проблем,

ви усвідомлюєте, що робота над собою вимагає більше часу та більшої відданості.

ПОВЕДІНКОВО-КОГНІТИВНИЙ ТЕРАПІЯ

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є поєднанням двох шкіл психотерапії, поведінкової та когнітивної терапії. Поведінкова терапія, яка інтенсивно розвивалася з середини 1950-х років, була інтегрована з когнітивною терапією, розробленою в 1970-х роках. Сучасна поведінкова терапія не є єдиною системою думок і дій; Існують значні відмінності в спільноті аналітиків поведінки щодо теорії та методів (Prochaska & Norcross, 2005). Він охоплює широкий спектр методів, набір теоретичних припущень (теорії навчання забезпечують послідовну основу) і загальну методологічну орієнтацію. Методологічне ставлення поведінкового терапевта передбачає, що процес терапії є емпіричним заходом, який вимагає перевірки ефектів за допомогою дослідницьких процедур. Ця тенденція передбачає, що протягом життя ми вчимося певній поведінці та емоціям, тому ми також можемо від них відучитися. Але спочатку їх потрібно помітити і зрозуміти. КПТ базується на аналізі того, як ми думаємо про себе та світ, що визначає нашу поведінку. Таким чином, те, як ми думаємо та відчуваємо, впливає на нашу поведінку. Наприклад, для студента, який працює над своїм страхом перед публічними виступами, метою участі в поведінковій терапії буде вільно виступити з доповіддю на академічному занятті. Він також має почуватися комфортніше, коли виступає під час семінарської дискусії. Цей ефект має зберігатися тривалий час після закінчення терапії. Поведінкові терапевти розуміють психопатологічні симптоми (наприклад, анорексію) як результат процесу навчання. Біхевіористи вважають, що для розвитку психічного розладу важливіше умови навколишнього середовища, ніж внутрішні особливості суб’єкта – тому поведінкова терапія не розробила цілісної концепції особистості. Було зазначено, що більшість ненормальних форм поведінки (наприклад, уникання їжі) набуваються та зберігаються відповідно до тих самих принципів навчання, що й правильна поведінка (наприклад, дотримання правильної дієти). Під час терапевтичного процесу пацієнт дивиться, які стимули викликають у нього певні реакції – за допомогою терапевта він визначає та розпізнає власні поведінкові механізми та розмірковує над своїми автоматичними думками та звичками. Лікування тут передбачає розуміння себе та розвиток більш адаптивного способу сприйняття внутрішньої та зовнішньої реальності, зміну переконань і моделей мислення, які негативно впливають на наші емоції та дії.

Завдяки когнітивно-поведінковій терапії можна зламати ситуацію, яка призводить до спотвореного сприйняття. У цьому процесі слід виділити наступне:

стимул, тобто конкретна ситуація, яка викликає дію пацієнта,

специфічний спосіб мислення пацієнта в даній ситуації,

почуття та фізичні відчуття, які є результатом специфічного мислення,

поведінка (дія), яку в кінцевому рахунку представляє пацієнт.

Це направлення для вас, якщо:

ви хочете зосередитися на «тут і зараз»,

ви хочете попрацювати над конкретною проблемою,

вам потрібна більша спрямованість терапевта, який покаже вам напрямок, який приведе вас до конкретної мети,

вам цікаво, що ви робите не так, і вам потрібен посібник, щоб пояснити, чому щось працює саме так,

вам подобаються домашні завдання.

Ефект когнітивно-поведінкової терапії полягає не тільки в зміні поведінки, але й у тому, щоб пацієнт усвідомив наслідки введення такої зміни. Йдеться про розвиток нових звичок і реакцій. Справжнім випробуванням нових навичок є застосування їх у звичайному житті поза кабінетом психотерапевта. Перевагою такої форми лікування є розвиток самосвідомості пацієнта, що дозволяє пацієнту самостійно контролювати свою поведінку після лікування. Цей потенціал зберігається у пацієнта довше, навіть після закінчення лікування, і допомагає запобігти рецидиву захворювання. Додатковою цінністю лікування є покращення якості життя пацієнта. У нього з’явилася мотивація діяти і виросла самооцінка.

ГУМАНІСТИЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ НАПРАВЛЕННЯ

Гуманістично-екзистенціальна психотерапія розвивалася як полеміка проти способу розуміння особистості, запропонованого психоаналітичними та поведінковими напрямками. На відміну від детерміністичного бачення людини, керованої несвідомими потягами чи зовнішніми факторами, гуманістично-екзистенціальні концепції підкреслюють важливість свободи волі та відповідальності за власний вибір. Представники цього напрямку вважають, що поведінка людини мотивована потребою в розвитку і прагненням до самореалізації, а роль психотерапевта полягає в тому, щоб створити умови, в яких розвиток відбуватиметься без збоїв. Основні підходи включають: клієнт-орієнтоване консультування Карла Роджерса та гештальттерапію, розроблену Фріцем Перлзом. Сучасні модифікації цього підходу включають, серед іншого: Емоційно-фокусована терапія (EFT) Леслі Грінберга. Серед представників екзистенціального напряму — Віктор Франкл (творець логотипу терапії), Ролло Мей та Ірвін Ялом. Терапія в гуманістично-екзистенціальному напрямку передбачає активізацію у клієнта тенденції до самореалізації. Гуманістично-екзистенціальний напрям фокусується на поточних стосунках між психотерапевтом і пацієнтом, де пацієнт вирішує тему сеансу та які життєві проблеми він хоче поставити та відкрити терапевту. Процес психотерапії може допомогти вам прийняти себе та підвищити свою самооцінку. У психотерапевтичному процесі важливу роль відіграє фокусування на «тут і зараз». Терапевт заохочує природне самовираження та безпечні експерименти з вираженням емоцій та поведінки, яких клієнт раніше не дозволяв собі. Ця модальність також відмовляється від «медичної» номенклатури, підкреслюючи таким чином, що особа, яка звертається за психотерапією, дорівнює терапевту – лише певні перешкоди та проблеми заважали її або її гармонійному розвитку.

Пацієнт розуміє всю складність своєї особистості, щоб дізнатися, чого він насправді хоче, щоб мати можливість приймати рішення, які відповідають його особистості. Гуманістичні течії також підкреслюють сигнали, що надходять від тіла, і вчать взаємозв’язку між розумом і тілом.

Це направлення для вас, якщо:

ви сприймаєте світ і власний розвиток крізь призму цінностей, креативності, автономії,

Для вас емоційні переживання, які є результатом стосунків, є рушійною силою змін і розвитку,

ваші глибокі бажання стосуються самореалізації та пошуку нових ресурсів і можливостей,

ви хочете розвинути свій потенціал,

ви відчуваєте якийсь екзистенціальний страх, з яким не можете впоратися.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Системна терапія включає групу терапевтичних шкіл, натхненних загальною системною теорією, створеною Берталанфі в 1930-х роках. Поведінку людини можна зрозуміти лише в контексті системи, частиною якої вона є, тобто середовища, в якому вона живе. Система визначається як набір елементів або одиниць, які перебувають у взаємозв’язку один з одним. Поєднання елементів створює ціле, яке більше, ніж сума його частин. Сімейна система — це не лише група людей, а й мережа взаємозалежностей між ними та носій правил (часто безіменних), що регулюють життя її членів. У цій тенденції окрему людину не лікують, її не вважають порушеною та не зосереджують увагу на таких аспектах, як структура особистості, свідомість чи несвідомість індивіда. Терапія підпорядковується системі, до якої належить/належать пацієнт/пацієнти. Наші емоції терапевт розглядає в контексті середовища, в якому ми живемо, і його динаміки. Джерела розладів, а точніше їх симптомів, криються тут у порушенні роботи всієї системи. Терапія, класифікована як системна, відрізняється як з точки зору розуміння відхилень у сімейних стосунках, так і за способом роботи. Однак лікування незмінно охоплює всю сімейну систему. Відповідно до способу розуміння індивідуальної психопатології, предметом роботи в психотерапії є зміна функціонування сім’ї в цілому. Терапія найчастіше короткочасна, спрямована на вирішення поточної проблеми; занепокоєння, що спостерігаються, поточна поведінка та її наслідки. Терапевт допомагає визначити поточні труднощі в активний і директивний спосіб. Цей спосіб, як і когнітивно-поведінкова терапія, є директивним і передбачає значну активність терапевта під час сеансу. Іноді його розглядають як розділ когнітивно-поведінкової терапії. Процес лікування зазвичай короткочасний і спрямований на вирішення конкретної проблеми. Регулярність і частота зустрічей тут не грає великої ролі, а зазвичай зустрічі відбуваються раз на 1-3 тижні.

Це направлення для вас, якщо:

ви боретеся з подружніми проблемами, сімейними кризами та конфліктами,

ви хочете поліпшити стосунки з близькими вам людьми, але не знаєте, як це зробити.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД

Інтегративний підхід у психотерапії (також званий інтегративним) – це підхід, який поєднує багато терапевтичних підходів, що дозволяє терапевту найкращим чином адаптувати свої методи роботи до потреб і проблем пацієнта.

Передбачається, що психотерапевт у цій модальності має знання про більшість раніше обговорених підходів, але зазвичай розглядає два як провідні, а решту як додаткові. Методи роботи та психотерапевтичні підходи підбираються залежно від виявленої потреби, труднощів та специфіки проблеми, з якою звертається пацієнт.

Це направлення для вас, якщо:

вам важко вирішити, яка тенденція буде найкращою для вас,

ви не хочете обмежувати себе однією тенденцією, і ви віддаєте перевагу, щоб терапевт дивився на вашу проблему з багатогранної точки зору.