Trening Umiejętności Rodzicielskich

Trening Umiejętności Rodzicielskich

Zajęcia grupowe dla rodziców, którzy:
- szukają sposobów na nawiązanie głębszych relacji ze swymi dziećmi, 
- mają poczucie że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne, 
- wychowują dzieci z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie: 
- komunikacji rodzic 
- dziecko rozumienia uczuć i potrzeb dziecka
- identyfikowania sytuacji i zachowań problemowych
- nauki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami 
- dostosowywania wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka 
- behawioralnych systemów motywacyjnych wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego 
- metod rozwiązywania konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzeństwem

TUR to cykl 3 spotkań po 6h każde, odbywających się w niedziele w g. 15:00 - 21:00. 


Koszt cyklu: 720 zł, drugi rodzic rabat 50% 

UWAGA
Specjalna oferta dla rodziców dzieci uczęszczających na TUS: 50% zniżki!

Niektóre z poruszanych tematów na treningu:

1. Znajomość poszczególnych faz rozwojowych dziecka 
2. Znajomość właściwych postaw rodzicielskich 
3. Znajomość właściwych metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka/dzieci 
4. Umiejętności właściwego ograniczania przywilejów bez krzywdzenia dziecka/dzieci 
5. Umiejętności właściwego chwalenia dziecka/dzieci 
6. Umiejętności komunikowania się z dzieckiem/dziećmi z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
7. Umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć wobec dziecka/dzieci 
8. Umiejętności zachęcania dziecka/dzieci do współpracy i pomocy 
9. Umiejętności radzenia sobie z agresją u dziecka/dzieci, pokonywaniem złości 
10. Umiejętności radzenia sobie z przeciwdziałaniem uzależnieniom u dziecka/dzieci 
11. Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów przedszkolnych/szkolnych i motywowania dziecka do nauki, zdobywania umiejętności, rozwoju zainteresowań 
12. Umiejętności twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem 
13. Umiejętności w zakresie zabaw z dzieckiem/dziećmi
 
Udział w treningu doskonali szereg kompetencji z zakresu m.in. inteligencji interpersonalnej (empatii i umiejętności społecznych) oraz inteligencji intraperonalnej (samoświadomości, samoregulacji i motywacji).

Trening Umiejętności Rodzicielskich poprowadzi:

 

Zapraszamy !