Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te stymulują rozwój poznawczy, usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb ucznia.

Terapia pedagogiczna skierowana jest:

 

 • dla dyslektyków;
 • dla dysortografików;
 • dla dysgrafików;
 • dla dyskalkulików;
 • dla dzieci niesamodzielnych;
 • dla tych z wadami słuchu fonematycznego;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania słuchowego;
 • dla mniej sprawnych manualnie;
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

 

Cele zajęć z terapii pedagogicznej to

 

 • usprawnianie deficytów percepcyjno - motorycznych;
 • rozwijanie samodzielności;
 • budowanie wiary we własne siły;
 • wspomaganie rozwoju psychicznego;
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (czytanie, pisanie, liczenie, zapamiętywanie, kształtowanie wyobrażni przestrzennej i inne …);
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
 • kształtowanie umiejętności;
 • usprawnienie zdolności koncentracji

 

RODZAJE ZABURZEŃ - Słowniczek

 

 • dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści
 • dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Aby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii
 • dysgrafia - czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości. Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo upływu czasu
 • dyskalkulia - czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe a co mniejsze i tak dalej

 

Terapię pedagogiczną prowadzi:

Warszawa Centrum:

 • Katarzyna Pawluk
 • Joanna Drążkiewicz