SYLWIA SITKOWSKA

SITKOWSKA SYLWIA
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

Sylwia Sitkowska, psycholog, terapeuta

Aktualnie nie przyjmuje w terapie nowych pacjentów 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej.

Ukończyła roczny Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz 4-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W toku studiów brała również udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Staż zawodowy odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach.
Stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencji naukowych, ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. 
Prowadzi wykłady gościnne na wielu uczelniach oraz jest kontraktowym nauczycielem akademickim na Uniwersytecie SWPS. Występuje jako ekspert w wielu programach TV, radiowych i internetowych jak również w magazynach, gazetach czy portalach internetowych. Od wielu lat współpracuje z Twoim Stylem w zakresie poradnictwa psychologicznego.


Współzałożycielka Przystani Psychologicznej, Terapeutycznej Kawiarni i poradni online Przestrzeń Pomocy.

W pracy terapeutycznej stosuje głównie podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. dystymia, depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniami lękowymi (np. lęki, fobie, ataki paniki) oraz różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sitkowskapsycholog/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sitkowska_psycholog/

Zakres specjalizacji:

  • terapia krótko i długoterminowa osób dorosłych