Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Uzależnienia

Jarosław Ołtarzewski

 • Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży,
 • Terapia Współuzależnienia,
 • Konsultacje,
 • Trening Zastępowania Agresji

Ewa Remesz

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzin,
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień,
 • terapia DDA

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania