Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Uzależnienia

Anna Grochowicz

 • Terapia uzależnień dla osób dorosłych,
 • Terapia uzależnień dla młodzieży,
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Trening zapobiegania nawrotom i analiza nawrotu,
 • Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych i ich bliskich,

Ewa Miturska

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • mediacje,
 • terapia rodzin

Justyna Koziorowska

 • terapia indywidualna osób dorosłych,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień od tytoniu

Jarosław Ołtarzewski

 • Coach Indywidualny,
 • Coach Biznesowy,
 • Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży,
 • Terapia Współuzależnienia,
 • Konsultacje,
 • Trening Zastępowania Agresji

Ewa Remesz

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzin,
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień,
 • terapia DDA

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania