Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Terapia rodzinna

Ewa Miturska

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • mediacje,
 • terapia rodzin

Ewa Remesz

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzin,
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień,
 • terapia DDA

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania

Monika Zwierzak

 • Indywidualna psychoterapia młodzieży od 13 roku życia
 • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin