Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Specjalizacja: Terapia par

Magdalena Sromek

 • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja
 • Zaburzenia lękowe (lęk paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD))
  depresja
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży
 • Trudności w relacjach

Robert Krawczyk

 • Indywidualna psychoterapia dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
 • Terapia uzależnień

Ewa Miturska

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • mediacje,
 • terapia rodzin

Justyna Koziorowska

 • terapia indywidualna osób dorosłych,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień od tytoniu

Ewa Remesz

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzin,
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień,
 • terapia DDA

Sylwia Sitkowska

 • Terapia długo i krótkoterminowa osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw

Ewa Maria Mordaszewska

 • terapia indywidualna, (depresja oraz trudne doświadczenia, w tym związane z żałobą, stratą, aborcją i samotnością),
 • terapia małżeństw i par,
 • pomoc rodzinom (w kryzysie)

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania