Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog

dr Natalia Koperska

 • Psycholog Sportu
 • Relaksacja
 • Biofeedback HRV
 • Terapia krótkoterminowa
 • Terapia dorosłych
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia w j. angielskim

Sylwia Sitkowska

 • Terapia długo i krótkoterminowa osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw

Ewa Maria Mordaszewska

 • terapia indywidualna, (depresja oraz trudne doświadczenia, w tym związane z żałobą, stratą, aborcją i samotnością),
 • terapia małżeństw i par,
 • pomoc rodzinom (w kryzysie)

Damian Szestopałko

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień,
 • terapia rodzin,
 • zaburzenia odżywiania

Paweł Łaszkiewicz

 • terapia indywidualną osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
 • terapia młodzieży
 • terapia grupowa

Dajana Trzcińska-Szypowska

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (od 21 r.ż),
 • wsparcie psychologiczne
 • zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresja
 • zaburzenia osobowości, DDA i DDD
 • niska samoocena
 • trudności relacyjne
 • sytuacja kryzysowa (rozstanie, utrata pracy, inne)

Ewa Biedrzycka

 • terapia indywidualna osób dorosłych,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju

Monika Zwierzak

 • Indywidualna psychoterapia młodzieży od 13 roku życia
 • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin