Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog

Jakub Pęski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych,
 • Psychoterapia Młodych Dorosłych od 21 r.ż

Robert Krawczyk

 • Indywidualna psychoterapia dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
 • Terapia uzależnień

Dominik Kupczyk

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia osobowści,
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne

Sebastian Sikora

 • Psychoterapia Indywidualna Dorosłych ,
 • Psychoterapia Indywidualna Młodych Dorosłych (od 21 r.ż),
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Wsparcie psychologiczne

Aleksandra Kwas

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • wsparcie wychowawcze dla rodziców
 • konsultacje wychowawcze
 • psychoedukacja rodziców, dzieci i młodzieży
 • wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Adrianna Leśniak

 • Jedzenie emocjonalne,
 • Zajadanie emocji,
 • Wyjście z błędnego koła odchudzania
 • Zaburzenia odżywiania
 • Insulinooporność, zaburzenia gospodarki węglowodanowej
 • Pomoc w skutecznej utracie masy ciała bez restrykcji,
 • Nauka prawidłowych wzorców żywieniowych

Joanna Piwowarska

– Poradnictwo wychowawcze

– Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

– Terapia dla młodych dorosłych

Damian Berent

 • terapia dzieci i młodzieży,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia rodzin,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,