Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog

Aleksandra Kwas

 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
 • psychoedukacja rodziców, dzieci i młodzieży,
 • wsparcie wychowawcze dla rodziców
 • wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Eliza Omelańczuk

 • Terapia Par
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Terapia Młodych Dorosłych
 • Terapia młodzieży
 • Nerwice oraz zaburzenia depresyjne

Anna Matejczyk (Sosinowska)

 • Dietetyka
 • DDA
 • Dietetyka
 • Lęki, fobie, obsesje, napady paniki,
 • PTSD (stres pourazowy),
 • Nerwice oraz zaburzenia depresyjne

Magdalena Sromek

 • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja
 • Zaburzenia lękowe (lęk paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD))
  depresja
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży
 • Trudności w relacjach

Maria Rygielska

 • psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia nastroju,
 • coaching i rozwój osobisty
 • doradca zawodowy
 • zaburzenia odżywiania,

Monika Bednarek

 • terapia uzależnień
 • terapia dla osób współuzależnionych,
 • trudności adaptacyjne, w relacjach międzyludzkich,
 • długotrwały stres (po stracie, po rozstaniu, dot. konfliktów).wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Katarzyna Wilder

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Silny i długotrwały stres (strata, rozstanie, konflikt)
 • Trudności w relacjach międzyludzkich
 • Rozwój osobisty/coaching (motywacja,, autoprezentacja, decyzyjność)

Jakub Pęski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych,
 • Psychoterapia Młodych Dorosłych od 21 r.ż

Robert Krawczyk

 • Indywidualna psychoterapia dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
 • Terapia uzależnień