Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog

Zhanna Kuchvara

 • terapia indywidualna od 14 roku życia
 • terapia par
 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia depresyjne i lękowe,

Joanna Piwowarska

– Poradnictwo wychowawcze

– Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

– Terapia dla młodych dorosłych

Damian Berent

 • terapia dzieci i młodzieży,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia rodzin,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,

Anna Grochowicz

 • Terapia uzależnień dla osób dorosłych,
 • Terapia uzależnień dla młodzieży,
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
 • Trening zapobiegania nawrotom i analiza nawrotu,
 • Interwencja kryzysowa dla osób uzależnionych i ich bliskich,

Ewa Miturska

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • mediacje,
 • terapia rodzin

Justyna Koziorowska

 • terapia indywidualna osób dorosłych,
 • terapia par,
 • terapia uzależnień od tytoniu

Ewa Remesz

 • terapia indywidualna,
 • terapia par,
 • terapia rodzin,
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień,
 • terapia DDA