Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy

Jakub Pęski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych,
 • Psychoterapia Młodych Dorosłych od 21 r.ż

Aleksandra Kwas

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • wsparcie wychowawcze dla rodziców
 • konsultacje wychowawcze
 • psychoedukacja rodziców, dzieci i młodzieży
 • wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Aleksandra Przymus

 • Terapia dzieci i młodzieży,
 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia Rodzinna
 • Konsultacje wychowawcze
 • Zaburzenia nastroju,
 • Depresja

Joanna Piwowarska

– Poradnictwo wychowawcze

– Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

– Terapia dla młodych dorosłych

Damian Berent

 • terapia dzieci i młodzieży,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia rodzin,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,

Ewelina Skotnicka

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • seksuolog dzieci i młodzieży,
 • terapeuta grupowy

Maria Kocurowska

 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • konsultacje wychowawcze