Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy

Aleksandra Kwas

 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
 • psychoedukacja rodziców, dzieci i młodzieży,
 • wsparcie wychowawcze dla rodziców
 • wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Urszula Kwiatkowska

 • Terapia indywidualna
 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych

Magdalena Sromek

 • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja
 • Zaburzenia lękowe (lęk paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD))
  depresja
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży
 • Trudności w relacjach

Jakub Pęski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży,
 • Indywidualny Trening Umiejętności Społecznych,
 • Psychoterapia Młodych Dorosłych od 21 r.ż

Aleksandra Przymus

 • Terapia dzieci i młodzieży,
 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży,
 • Terapia indywidualna i par
 • Terapia Rodzinna
 • Konsultacje wychowawcze
 • Zaburzenia nastroju,
 • Depresja

Joanna Piwowarska

– Poradnictwo wychowawcze

– Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

– Terapia dla młodych dorosłych

Damian Berent

 • terapia dzieci i młodzieży,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia rodzin,
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży,