Dorota Szewczuk
Psycholog, psycholog sportu, caoching, biofeedback HRV, terapia krótkoterminowa TSR- dorośli, dzieci i młodzież
Szewczuk Dorota
Psycholog, psycholog sportu, caoching, biofeedback HRV, terapia krótkoterminowa TSR- dorośli, dzieci i młodzież

Psycholog, psycholog sportu, dyplomowany Coach oraz certyfikowany Coach w podejściu Zen Coachingu. Ukończyła psychologię oraz studia podyplomowe z psychologii sportu – w nurcie sportu pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Trenera Zmiany oraz Coaching Grupowy i Zespołowy w Szkole NOVO. Ukończyła również roczny Trening Zen Coachingu. Odbyła szkolenie I oraz II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończyła szkolenie metodą Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Sekcji Psychologii Sportu oraz European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) – europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów w dziedzinie psychologii sportu. Regularnie uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach w kraju i za granicą poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Dba o standardy i jakość swojej pracy poprzez poddawanie swoich działań systematycznej superwizji. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym oraz Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się ze stresem, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz z radzeniem sobie z własnymi emocjami. Wspiera klientów w przezwyciężaniu trudności, poszerzaniu świadomości oraz w poszukiwaniu nowych możliwości i rozwiązań. W pracy najważniejsza jest dla niej relacja oparta na akceptacji, szacunku i zaufaniu. Lubi ludzi.

 

Jako psycholog sportu posiada doświadczenie w pracy z zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych. Pracuje z zawodnikami m. in. nad prawidłową komunikacją, budowaniem pewności siebie, zwiększaniem koncentracji uwagi, zarządzaniem emocjami, radzeniem sobie ze stresem oraz innymi aspektami wpływającymi na poziom optymalizacji przygotowania mentalnego w sporcie. W swojej pracy kieruje się podejściem pozytywnego zaangażowania w sport. Wykorzystuje m.in. biofeedback HRV, trening wyobrażeniowy, trening koncentracji, relaksację oraz mindfulness.

 

Konsultacje prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

 

Zakres specjalizacji:
 • Terapia krótkoterminowa (TSR) osób dorosłych
 • Terapia krótkoterminowa (TSR) dzieci i młodzieży
 • Terapia krótkoterminowa (TSR) w j. angielskim 
 • Psycholog Sportu
 • Coaching
 • Biofeedback HRV
 • Relaksacja
Godziny przyjęć:
 • piątki: 18:00-21:00
Monika Zwierzak
Psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież, terapia par i rodzin
Zwierzak Monika
Psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież, terapia par i rodzin

Jestem absolwentką UKSW w Warszawie, WSP w Łodzi oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, gdzie ukończyłam pełen kurs zakresu socjoterapii, jak i psychoterapii.

Najistotniejszym elementem psychoterapii psychodynamicznej jest relacja terapeutyczna czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta swoimi komentarzami włącza się w życie psychiczne pacjenta zwracając uwagę jednakowo na treści wnoszone przez niego podczas sesji, jak i te omijane.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia rzeczywistości i bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Pracując w nurcie psychodynamicznym  współpracuję z pacjentami z problemami zaburzeń typu borderline, zaburzenia narcystyczne, depresja, nerwica, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, fobie, trudności adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, trudności natury psychosomatycznej.

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń z pomocy psychologicznej.

W swojej pracy przede wszystkim podążam za pacjentem pozostając otwartą na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka.

Zakres specjalizacji:
 • Indywidualna psychoterapia młodzieży od 13 roku życia
 • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
Godziny przyjęć:
 • piątki 14:00 - 21:00
Anna Mikołajczyk (Kutera)
Psycholog, psychoterapeuta, dzieci i młodzież.
Mikołajczyk (Kutera) Anna
Psycholog, psychoterapeuta, dzieci i młodzież.

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w trakcie
4-letniego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyłam pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi
i młodzieżą m.in. w Strefie Wsparcia Rodziny, Stowarzyszeniu „SIEMACHA”, placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Prowadzę psychoterapię dzieci szkolnych oraz młodzieży. Zajmuję się trudnościami w przeżywaniu emocji oraz w obszarze satysfakcjonujących relacji społecznych, trudnościami związanymi z okresem dorastania, obniżonym nastrojem, autoagresją, silnym przeżywaniem lęku, poczuciem własnej wartości.

Pracuję na bazie podejścia psychodynamicznego, które pozwala wnikliwie przyjrzeć się przyczynom i mechanizmom trudności, aby następnie znaleźć konstruktywne metody radzenia sobie i spowodować możliwie trwałą zmianę. Podczas udzielania pomocy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem – pełna szacunku, zaufania
i troski, dająca poczucie bezpieczeństwa. Ma ona ogromny wpływ na proces
i pozytywny wynik psychoterapii. Ważne jest dla niej, by młody człowiek w relacji terapeutycznej czuł się osobą współodpowiedzialną za proces, współdecydując
o doborze metod pracy i jego tempie.

Szczególną uwagę zwracam na współpracę z rodzicami dziecka czy nastolatka. Mimo, że treść terapii pozostaje objęta tajemnicą zawodową, to wspólnie możemy się zastanawiać jak najlepiej wspierać młodego człowieka w obliczu jego trudności.

Regularnie podnoszę swoje umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach/warsztatach oraz ogólnopolskich konferencjach psychologiczno-psychoterapeutycznych.

 

Zakres specjalizacji:
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży 
 • Konsultacje wychowawcze
Godziny przyjęć:
 • czwartki: 16:00 - 21:00
Ewa Biedrzycka
Psycholog, psychoterapeuta - dorośli
Biedrzycka Ewa
Psycholog, psychoterapeuta - dorośli

Jestem dyplomowanym psychologiem. Ukończyłam psychologię społeczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie jestem w trakcie 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym TPB z dialogiem motywującym DM w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej I Behawioralnej (PTTPB) I Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej I Behawioralnej (EABCT)


Pomagam osobom, które między innymi pragną zmiany w swoim życiu, doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, depresją, silnymi emocjami i nadmiernym stresem, mają poczucie niezrozumienia siebie, znajdują się w kryzysie psychicznym, doświadczają zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia nastroju, lękowe.
Największą wartością w pracy z drugim człowiekiem jest dla mnie możliwość zbudowania autentycznej relacji opartej na otwartości, akceptacji i zrozumieniu potrzeb drugiej osoby. W swojej pracy kieruję się dobrem i szacunkiem dla drugiego człowieka, któremu mogę towarzyszyć w procesie zmiany, mierzeniu się ze swoimi trudnościami, poszukiwaniu i zrozumieniu siebie oraz odkrywaniu własnego potencjału.

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in.
w Psychomedic, gdzie odbyłam staż psychologiczny, w II Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim i w placówce oświatowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna osób dorosłych
 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
Godziny przyjęć:
 • czwartki - 10:00 - 15:00
 • soboty - 10:00 - 16:00
Dajana Trzcińska
psycholog, psychoterapeuta-dorośli
Trzcińska Dajana
psycholog, psychoterapeuta-dorośli

Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych. Obecnie w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB i PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Fountain House”. Prowadziła także warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych w ramach Fabryki Młodych Profesjonalistów. Na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi krótkoterminową psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości, psychosomatyczne oraz psychotyczne.

W swojej pracy pomaga zrozumieć klientom skąd biorą się ich trudności i nauczyć ich bardziej przystosowawczych mechanizmów radzenia sobie, które pozwolą osiągnąć większą satysfakcję z własnego życia. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie relacji interpersonalnych (rodzinnych, miłosnych, przyjacielskich), problemów w pracy, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, z niską samooceną, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe i osobowości.

W kontakcie z klientem opiera się na empatii i współpracy, korzystając z metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zakres specjalizacji:

• psychoterapia indywidualna osób dorosłych (od 21 r.ż)

• wsparcie psychologiczne

Godziny przyjęć:
• wtorek: 17.00-21.00
Kacper Stengert
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, grupy, therapy in English
Stengert Kacper
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, grupy, therapy in English

Psychologist , Psychotherapist, Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwent Warsaw International Studies in Psychology Uniwersytetu Warszawskiego.

Umiejętności psychoterapeuty zdobyłem w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii oraz dwuletniego Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji - Instytutu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Jestem pod stałą superwizją w Laboratorium Psychoedukacji. Postępuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego, Akademii Rodzinnej Służew oraz Fundacji United Way Polska w Sekcji Pomocy Psychoterapeutycznej i Psychologicznej.

Pracuję indywidualnie z dorosłymi doświadczających: kryzysów życiowych, wahań nastroju, depresji, lęków, silnego stresu i napięcia, trudności w relacjach, niskiego poczucia własnej wartości, nieradzenia sobie ze złością, uciekania przed codziennością, trudności z identyfikowaniem swoich potrzeb, trudności z adaptacją do nowych warunków oraz zaburzeń osobowości.

Najważniejszy dla mnie w procesie terapii jest pacjent jako człowiek, który potrzebuje pomocy. Istotą mojego działania jest dostrzeżenie drugiego człowieka, tego kim jest i czego tak naprawdę potrzebuje. Staram się pomagać w optymalny i skuteczny sposób by każdy mój pacjent był sobą i umiał być z innymi ludźmi. Nie ma dla mnie wyzwań zbyt małych lub zbyt dużych. Jeżeli szukasz równowagi, spokoju, wglądu, rozumienia, lepszych relacji lub chcesz odzyskać zdrowie psychiczne, ja dostarczę tej pomocy, której potrzebujesz.

I am a native speaker of English and offer my services in individual psychotherapy, psychological support and consultations to adult English speakers. I work as a Psychodynamic and Integrative psychotherapist, and regularly supervise my work. I help people who struggle with: difficult emotions, depression, anxiety, mood swings, stress, low self-esteem, problems in interpersonal contacts, homesickness, adaptation problems related to living abroad, personality disorders and much more. There is no problem too small or too large for me to handle. Whether you’re looking for balance, peace, insight, understanding, better relationships or trying to regain your mental health, I will provide the help you need.

Zakres specjalizacji:
 • psychoterapia indywidualna- dorośli
 • psychoterapia grupowa
 • terapia w j.angielskim
Godziny przyjęć:
 • wtorki: 16:00 - 21:00
Marta Choińska
Trener TUS, psycholog dzieci i młodzieży
Choińska Marta
Trener TUS, psycholog dzieci i młodzieży

Terapia grupowa dzieci i młodzieży w ramach Treningu Umiejętności Społecznych

Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) oraz stosowanej psychologii zwierząt (specjalizacja: terapia z wykorzystaniem zwierząt) na tym samym Wydziale. Trenerka TUS, wcześniej stażystka na zajęciach TUS w Przystani Psychologicznej z dziećmi w różnym wieku (od 4 do 15 roku życia). Uczestniczka  szkolenia z zakresu arteterapii „Kultura przeciw Wykluczeniu”.

W swojej pracy chętnie wykorzystuje terapię poprzez zabawę, a także techniki arteterapeutyczne ze szczególnym naciskiem na sztuki plastyczne oraz film, który prywatnie jest jednym z jej zainteresowań. W kontaktach z dziećmi i młodzieżą stawia na autentyczność, otwartość oraz empatyczność względem drugiej osoby.

Zakres specjalizacji:
 • Terapia grupowa dzieci i młodzieży w ramach Treningu Umiejętności Społecznych
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje wychowawcze
 • TUS indywidualny

 

Godziny przyjęć:
 • piątki 17:30 -21:00
Wiktoria Kuczyńska
Psycholog, psychoterapeuta, trenerka TUS
Kuczyńska Wiktoria
Psycholog, psychoterapeuta, trenerka TUS

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia) na Uniwersytecie SWPS, terapeuta rodzin po Studium Terapii Rodzin organizowany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Głównie zajmuję się psychoedukacją, poradnictwem psychologicznym, wsparciem w kryzysie, wzmacnianiem poczucia własnej wartości oraz treningiem umiejętności społecznych u dzieci.Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc grupy TUS, warsztaty dla dzieci i rodziców w Fundacji Terapeutycznej, jak również wyjeżdżając na obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, będąc wolontariuszką na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży w Warszawie oraz uczestnicząc w seminarium psychodynamicznym w Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy. Pracuję z dorosłymi, dziećmi oraz prowadzę konsultacje dla rodziców, którzy napotykają trudności wychowawcze. Ukończyła Studium Terapii Rodzin w nurcie systemowym oraz jest uczestnikiem całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog. Bliskie jest mi rozumienie problemów w oparciu o wiedzę systemową oraz zintegrowaną. Stale podnoszę swoje kompetencje, swoją pracę poddaję superwizji. Dodatkowo zagłębiam się w temat stresu i depresji w życiu prywatnym i zawodowym, ponieważ obecna sytuacja sprawia, że wiele osób nie radzi sobie z nową rzeczywistością.Do każdego podchodzę indywidualnie, uważnie słucham potrzeb i dbam o to, żeby każdy czuł się na wizytach bezpiecznie, a atmosfera była przyjemna i oparta na zaufaniu.Zakres specjalizacji:
 • psycholog,
 • psycholog dzieci i młodzieży,
 • terapeuta rodzin,
 • trener umiejętności społecznych
 • konsultacje wychowawcze
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki - 17:00 - 21:00
 • piątki - 16:00 - 21:00
Paweł Łaszkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par
Łaszkiewicz Paweł
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par

Ukończył studia psychologiczne w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ŁódzkiegoAbsolwent akredytowanego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwustopniowego kursu Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ukończył staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i warsztatowo.

Ceni sobie kreatywność, wolność, poczucie humoru. W swojej pracy skupia się na potrzebach innych ludzi, a spotkania z nimi wykorzystuję do inspirowania ich do rozwoju. Otwiera możliwości, zachęca czasem prowokuje. Szuka nowatorskiego podejścia i łączy w swojej pracy doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. W pracy wykorzystuje psychodramę, podejście prowokatywne, pracę z ciałem, improwizację, techniki treningu kreatywności. Inspirują go ludzie.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pracuje warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, szkoleniowymi.

Godziny przyjęć:
 • środy : 15:00-21:00
 • czwartki : 16:00-21:00
 • piątki: 16:00-21:00

Dorota Bolkowska-Leśniak
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par
Bolkowska-Leśniak Dorota
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin oraz staż dla terapeutów rodzinnych w Pracowni terapii i rozwoju w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami nastroju , osobowości , będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności w zajściu w ciążę i po poronieniach oraz osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym superwizjom.

Maria Kmieciak
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi,
Kmieciak Maria
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi,
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, następnie dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji.
 
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu edukacji i ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dla dzieci i rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Ośrodku Psychoterapii I Pomocy Psychologicznej Kabaty, w Ośrodku Zdrowia Psychicznego I Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Centrum Medycznym Falck.
 
Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. terapia par, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną, problem zaburzeń identyfikacji płciowej, awersja seksualna oraz zaburzenia lękowe.
Damian Szestopałko
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary
Szestopałko Damian
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach.

Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową. W zakresie terapii i edukacji prowadził grupową terapię genogramową, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”zajmując się problematyką uzależnień i współuzależnień. Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej.

Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do terapii indywidualnej przyjmuje osoby uzależnione, współuzależnione, oraz te, które własną problematykę łączą z rodziną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Uczestniczy w trzech superwizjach,między innymi w nurcie systemowym u prof. Bogdana De Barbaro. Podczas pracy kieruje się przede wszystkim dobrem uczestniczących w sesjach osób oraz zasadami etyki psychologa.

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 10: 00 - 15:00
 • wtorki: 14:30 - 21:00 
 • czwartki: 12:30-16:00
Ewa Maria Mordaszewska
mediator, terapeuta - dorośli, pary
Mordaszewska Ewa Maria
mediator, terapeuta - dorośli, pary

SOCJOLOG W SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego na Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Studiowała także teologię na ATK w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Doświadczenie zdobywała biorąc udział i współorganizując sesje dla małżeństw.

Pracowała z osobami w kryzysie, cierpiącymi na depresję, oraz doświadczającymi przemocy - w Specjalistycznym Ośrodku dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (oraz DDA ) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada doświadczenie pracy na Bliskim Wschodzie w środowisku wielokulturowym. Terapię prowadzi w duchu zrozumienia potrzeb osób, które pragną być uszanowane w swoim doświadczeniu religijnym, zajmuje się problemami z pogranicza psychologii i duchowości. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne - czerpie z różnych metod psychoterapii kierując się zapotrzebowaniem terapeutycznym danej osoby.

Sylwia Sitkowska
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Sitkowska Sylwia
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

Sylwia Sitkowska, psycholog, terapeuta

Aktualnie nie przyjmuje w terapie nowych pacjentów 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej.

Ukończyła roczny Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz 4-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W toku studiów brała również udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Staż zawodowy odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach.
Stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencji naukowych, ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. 
Prowadzi wykłady gościnne na wielu uczelniach oraz jest kontraktowym nauczycielem akademickim na Uniwersytecie SWPS. Występuje jako ekspert w wielu programach TV, radiowych i internetowych jak również w magazynach, gazetach czy portalach internetowych. Od wielu lat współpracuje z Twoim Stylem w zakresie poradnictwa psychologicznego.


Współzałożycielka Przystani Psychologicznej, Terapeutycznej Kawiarni i poradni online Przestrzeń Pomocy.

W pracy terapeutycznej stosuje głównie podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. dystymia, depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniami lękowymi (np. lęki, fobie, ataki paniki) oraz różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sitkowskapsycholog/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sitkowska_psycholog/

Zakres specjalizacji:

 • terapia krótko i długoterminowa osób dorosłych

 

dr Natalia Koperska
psycholog sportu, relaksacja, trenerka TUS
dr Koperska Natalia
psycholog sportu, relaksacja, trenerka TUS
PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SPORTU, TRENER MENTALNY, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RELAKSACJA

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych (TUS). Praktyk Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) oraz metody Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! W trakcie szkolenia z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Ukończyła doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Posiada Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych, a także esportowcami. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim, klubami sportowymi, szkołami sportowymi, organizacjami esportowymi oraz prowadząc szkolenia z zakresu work-life balance. Prowadzi zajęcia ze studentami Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu SWPS. Jest założycielką i koordynatorem merytorycznym projektu Reconnect Yourself, skierowanego do graczy. Prowadzi warsztaty radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji oraz mindfulness dla dzieci. 

W pracy wykorzystuje m.in.: trening mentalny, relaksację, trening oddechowy, wizualizację, biofeedback hrv, trening koncentracji, metody regulacji poziomu stresu, mindfulness, pracę z ciałem, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby.

Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.

Konsultacje prowadzone w języku polskim oraz angielskim.
Zakres specjalizacji:
 • Psycholog Sportu
 • Relaksacja
 • Biofeedback HRV 
 • Terapia krótkoterminowa
 • Terapia dorosłych
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia w j. angielskim
Ameera Anna Ibrahim
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ibrahim Ameera Anna
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary

Ukończyła psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracowała z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie psychologicznym m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała również w więziennictwie jako psycholog na oddziale terapii uzależnień. Umiejętności seksuologiczne doskonaliła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Obecnie zajmuje się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym oraz terapią sprawców przemocy seksualnej. Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco podwyższa uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia.

 

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 17:00 - 21:00
 • środy: 10:00 - 21:00

 

Ewa Miturska
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania
Miturska Ewa
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania

PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr politologii. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe - Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT), psychoterapeuta terapii systemowej - terapia rodzin i par (Szkoła Psychoterapii Systemowej, Uniwersytet Jagielloński), specjalista terapii motywującej , terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz DDA, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Posiada doświadczenie w pracy z obszaru: uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks), współuzależnienia, terapia grupowa i indywidualna DDA, przemoc w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzenia lękowe, depresja i mania, terapia motywująca, terapia krótkoterminowa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia PTSD i traumy seksualne, umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Justyna Koziorowska
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Koziorowska Justyna
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana psychoterapeutka indywidualna w nurcie humanistycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie: szkolenie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ukończyła również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami przewlekle chorymi onkologicznie, kardiologicznie, osobami żyjącymi z HIV, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od tytoniu (Centrum Onkologii). Odbyła staże z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej: m.in. Oddział Psychiatryczny Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; ośrodek terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania. Pracuje w nurcie humanistycznym, korzysta też z różnych podejść: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, praca poprzez ciało. Pracuje pod stałą superwizją.

Jarosław Ołtarzewski
Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży
Ołtarzewski Jarosław
Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży

W pracy łącze integracyjny nurt zdobyty w szkole szkole terapii uzależnień STU Brok z medycznym i farmaceutycznym podejściem do problemu uzależnienia. Jestem w wykształcenia farmaceuta z ponad 10 letnim stażem pracy w Wielkiej Brytanii gdzie pracowałem z uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Wykształcenie Magister Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie STU Care Brok Szkoła Psychoterapeuta Terapii Uzależnień Trener Zastępowania Agresji Doświadczenie zawodowe Przez dziesięć lat pracowałem w Wielkiej Brytanii min. z uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, posiadam doświadczenie pracy w pracy z uzależnioną młodzieżą, mam szeroką wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych.

Zakres specjalizacji:
 • Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży
 • Terapia Współuzależnienia
 • Konsultacje
 • Trening Zastępowania Agresji
Ewa Remesz
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Remesz Ewa
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Ukończyła wydział psychologii na SWPS. Jest absolwentką szkolenia Systemowa Terapii Rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień Studium Profilaktyki Uzależnień, DDA, Podstawy Pracy Terapeutycznej oraz Pracy ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model". Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń. Od kilku lat pracuje jako psycholog - terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim oraz w Psychologicznej Poradni Rehabilitacyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z rodzinami oraz parami, osobami współuzależnionymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, radzeniem sobie z własnymi emocjami, przechodzącymi kryzysy życiowe oraz zwykłe codzienne problemy w ujęciu systemowym.

Godziny przyjęć:
 • środy: 12:00-20:00
 • czwartki 11:00-15:00 (online)
Justyna Kuczmierczyk
terapeuta, terapia rodzin, terapia par
Kuczmierczyk Justyna
terapeuta, terapia rodzin, terapia par

 

Dyplomowana psychoterapeutka w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej - 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; dodatkowo - kurs mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Ze względu na specyfikę codziennej pracy w ośrodku pomocy społecznej korzysta z wiedzy nabytej podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc czy też osobami, które znały się w skomplikowanej, kryzysowej sytuacji.

Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju trudności w relacji czy też będącymi w sytuacji okołorozstaniowej, ale też wspiera w rozwoju związku, wydobyciu jego zasobów i potencjału.

Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udziela wypowiedzi eksperckich współpracując z Magazynem Dbam o zdrowie

Godziny przyjęć:
 • wtorki: 17:00 - 21:00
 • czwartki: 17:00 - 21:00
Katarzyna Jamrozik (Borkowska)
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Jamrozik (Borkowska) Katarzyna
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła studia psychologiczne na specjalizacji psychoterapia i terapia seksualna w WSFiZ w
Warszawie. Ukończyła szkolenie psychoterapeutycznego w nurcie
systemowym w OPS w Krakowie. Trener umiejętności społecznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy terapeutycznej i diagnozy dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pracuje pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Szkołach, Przedszkolach.
Swoją pomoc kieruje do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców pomagając w codziennych trudnościach i dylematach. Wspiera rodziny w kryzysie, mające trudności w relacjach z drugim człowiekiem, trudności w komunikacji. W swojej pracy stara się pokazać szerszy kontekst zgłaszanej trudności a każdego pacjenta traktować indywidualnie i ze zrozumieniem. Podkreśla znaczenie systemów wychowawczych i oddziaływań międzyludzkich na funkcjonowanie człowieka. Wspiera osoby z objawami depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także w kryzysach związanych z adolescencją, rozwodem, przeżytą traumą. Prowadzi terapię dla osób z trudnościami emocjonalnymi i w kontaktach społecznych.

Zakres specjalizacji:
 • Psycholog, psychoterapeuta
 • Psycholog dziecięcy 
 • Zaburzenia odzywiania
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 15:00-21:00
Konrad Wilk
coach
Wilk Konrad
coach

Pasjonat życia, certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, Mindsonar, Speaking Circles, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Aim Manifestation, APMG – Change Management, Bennewicz Instytut Kognitywistyki – Konstelacje Archetypowe Coaching Transpersonalny, Jarosław Gibas – Model Transpersonalny,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył czteroletnią szkołę Multi Level Coachingu (MLC Coaching Study). Certyfikowany do pracy z osobami indywidualnymi i parami. Posiada dyplom Trop Group potwierdzający przygotowanie do pracy w coachingu grupowym i zespołowym. Preferowane nurty coachingu z jakich korzysta w pracy, to: transpersonalny, systemowy i procesowy. Nieustannie dba o swój dalszy rozwój. Akredytowany przez największą światową organizację coachingu ICF jako coach i mentor coach, zajmuje się szkoleniem nowych adeptów coachingu. Dotychczas przeprowadził ponad 2200 godzin coachingu indywidualnego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów.

Doświadczenie:
Od 2008 roku pracuje z klientami zgłaszającymi się prywatnie, jak i w ramach business coachingu. Zwykle trafiają do niego osoby, które poczuły potrzebę zmiany, znalazły się w przełomowym okresie życia, spotkały się z trudnością lub stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia. Często korzystają z jego pomocy ludzie, którzy są w trakcie lub zakończyli swoją terapię i chcą popracować nad skutecznymi sposobami uruchomienia własnych zasobów, uwolnienia wewnętrznego potencjału, by z sukcesem realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Coaching w trakcie terapii stosuje kontekstowo, a po jej zakończeniu jako drugi, niezwykle ważny etap procesu osobistego rozwoju swoich klientów. Pracuje głęboko, relacyjnie, z wykorzystaniem skutecznych technik pozwalających na trwałe efekty – referencje na www.konradwilk.pl. Jego misją jest wspieranie wszystkich tych, którzy faktycznie chcą zneutralizować dotychczasowe ograniczenia, poradzić sobie z trudnościami, by móc spełniać się w życiu i w zgodzie z sobą, z pasją i poczuciem sensu realizować swój osobisty i zawodowy potencjał.
Zapraszany jest do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB, Akademia Łazarskiego… Działając we współpracy z firmą Pasja GDT, CC Innovation, HPR Group, Masters of Mental, SGP Training&Consulting, Przystań Psychologiczna... szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju.
Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej. Program wprowadza w życie pracując z osobami indywidualnie, organizując warsztaty i szkolenia, przemawiając w firmach, na uczelniach, na spotkaniach otwartych, prowadząc zajęcia, udzielając wywiadów, pisząc artykuły. Napisał też na ten temat dwie książki. Pierwsza z nich „Jak się zabić, by zmartwychwstać” jest w sprzedaży, druga ukaże się w 2019 roku. Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. 

Pasje:
Ma nomadzką duszę, więc kocha być w podróży, smakuje, dotyka, wsłuchuje się i cieszy oczy pięknem różnorodności świata i człowieka. Poznaje życie w jego wielorakich przejawach, kognitywistycznie studiuje nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii, psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii, antropologii, mechaniki kwantowej, kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucha reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywia się wegańsko, ajurwedyjsko, sporo czyta na ten temat, sam również gotuje i to całkiem dobrze. Jego pasją są samotnicze wyprawy na tropikalne bezludne wyspy, gdzie ćwiczy sztukę przetrwania i obcuje z pięknem natury. Wspina się też po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

Media:
Obecny w mediach, udziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „BusinessWoman & Life”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych. Przez 1,5 roku ekspert magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu.
 

Ewelina Skotnicka
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży
Skotnicka Ewelina
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po studiach podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i po stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Uprawnienia Edukatora Seksualnego otrzymała w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. 
Jest nauczycielem kontraktowym po ukończonych studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania w oświacie na Uczelni Nauk Społecznych. 
Interesuje się nowymi technologiami, science-fiction, non-fiction i ciekawostkami.

Maria Kocurowska
Psycholog dziecięcy, Trener TUS
Kocurowska Maria
Psycholog dziecięcy, Trener TUS
Maria Kocurowska, psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 
Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz Psychometria stososowana. Ukończyła szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w WarszawieCertyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kursu Porozumienie bez przemocy, komunikacja NVC. Doświadczenie zbierała podczas pracy z rodzinami i parami w nurcie systemowym, oraz dziećmi i młodzieżą pomiędzy 3 a 18 rokiem życia w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Brała udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Mindfulness "Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności". 
Współpracowała z Uniwersytetem SWPS w zakresie szkolenia i przygotowywania studentów do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych.
Współautorka książki "Naucz mnie jak..." (w publikacji). 
Aktualnie prowadzi grupy terapeutyczne TUS oraz indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Odkrywania Talentów Da Vinci, prowadząc w warszawskich Domach Dziecka spotkania ukierunkowane na rozwijanie zdolności i pasji dzieci. 
Korzysta ze stałej superwizji oraz niezmiennie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
Zakres specjalizacji:
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży 
 • Terapia Grupowa dzieci i młodzieży 
 • Konsultacje wychowawcze
Godziny przyjęć:
 • środy: 15:00 - 21:00
Aleksandra Wielgosz
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży
Wielgosz Aleksandra
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Ukończyłam 2-letni staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Przystani Psychologicznej/Terapeutycznej Fundacji prowadzę zajęcia grupowe wspierające umiejętności społeczne oraz budujące pewność siebie (dla różnych grup wiekowych). Terapeutycznie stawiam na pracę nad nabywaniem kompetencji społecznych, rozpoznawaniem i regulacją emocji, wspieraniem samooceny. Podążając za potrzebami grupy wykorzystuję również elementy arteterapii, psychodramy czy terapii zabawą.

W terapii indywidualnej prowadzę głównie dzieci i nastolatki z trudnościami społeczno-emocjonalnymi, obniżoną samooceną, obniżonym nastrojem. Staram się budować realny obraz własnej osoby, wspierać rozwój tożsamości, pogłębiać wgląd u swoich pacjentów (pracując na bazie podejścia psychodynamicznego). Do współpracy zapraszam również rodziców, których wsparcie w procesie terapeutycznym dziecka, jest niezbędne.

Doświadczenie diagnostycznie, jak i terapeutycznie rozwijam również dzięki pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach.

Zakres specjalizacji:
Psycholog dziecięcy, Trenerka TUS
Godziny przyjęć:
 • wtorki: 17:30 - 21:00
 • czwartki: 17:30- 21:00