Katarzyna Rafajeńska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież
Rafajeńska Katarzyna
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Aktualnie w trakcie szkolenia na Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże kliniczne w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowymi, z osobami po traumach, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających poczucia osamotnienia, pustki, mających trudności w zajściu w ciążę lub borykających się z trudnościami na gruncie zawodowym.

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Zakres specjalizacji:
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 9:00 - 13:00
 • czwartki, 9:00 - 18:30
Monika Mrozińska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny
Mrozińska Monika
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania. Swoje umiejętności doskonali podczas szkoleń i konferencji związanych z psychoterapią oraz terapią rodzinną. Odbyła staż w Poradnia OPTA.  Regularnie korzyrzysta z superwizji. W trakcie szkolenia Psychoanalityczna Terapia Par prowadzonego przez Mary Morgan i Stanleya Ruszczynskiego, współpracowników Tavistock Centre for Couple Relationships. 

Prowadzi terapię rodzinną, par, małżeńską  oraz indywidualną. Spotkania odbywają się z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia. Dba o wysoki standard pracy kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa, uczestnikom terapii zapewnia dyskrecję i anonimowość. 

Ewa Remesz
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Remesz Ewa
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Ukończyła wydział psychologii na SWPS. Jest absolwentką szkolenia Systemowa Terapii Rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień Studium Profilaktyki Uzależnień, DDA, Podstawy Pracy Terapeutycznej oraz Pracy ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model". Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń. Od kilku lat pracuje jako psycholog - terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim oraz w Psychologicznej Poradni Rehabilitacyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z rodzinami oraz parami, osobami współuzależnionymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, radzeniem sobie z własnymi emocjami, przechodzącymi kryzysy życiowe oraz zwykłe codzienne problemy w ujęciu systemowym.

Godziny przyjęć:
 • Środy: 16::00-21:00
 • Czwartki 13:00-21:00
 • Soboty 10:00-15:30
Paweł Łaszkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par
Łaszkiewicz Paweł
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par

Ukończył studia psychologiczne w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ŁódzkiegoAbsolwent akredytowanego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwustopniowego kursu Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ukończył staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i warsztatowo.

Ceni sobie kreatywność, wolność, poczucie humoru. W swojej pracy skupia się na potrzebach innych ludzi, a spotkania z nimi wykorzystuję do inspirowania ich do rozwoju. Otwiera możliwości, zachęca czasem prowokuje. Szuka nowatorskiego podejścia i łączy w swojej pracy doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. W pracy wykorzystuje psychodramę, podejście prowokatywne, pracę z ciałem, improwizację, techniki treningu kreatywności. Inspirują go ludzie.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pracuje warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, szkoleniowymi.

Maria Kmieciak
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Kmieciak Maria
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, następnie dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji.
 
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu edukacji i ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dla dzieci i rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Ośrodku Psychoterapii I Pomocy Psychologicznej Kabaty, w Ośrodku Zdrowia Psychicznego I Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Centrum Medycznym Falck.
 
Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. terapia par, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną, problem zaburzeń identyfikacji płciowej, awersja seksualna oraz zaburzenia lękowe.
Ewa Maria Mordaszewska
mediator, terapeuta - dorośli, pary
Mordaszewska Ewa Maria
mediator, terapeuta - dorośli, pary

SOCJOLOG W SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego na Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Studiowała także teologię na ATK w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Doświadczenie zdobywała biorąc udział i współorganizując sesje dla małżeństw.

Pracowała z osobami w kryzysie, cierpiącymi na depresję, oraz doświadczającymi przemocy - w Specjalistycznym Ośrodku dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (oraz DDA ) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada doświadczenie pracy na Bliskim Wschodzie w środowisku wielokulturowym. Terapię prowadzi w duchu zrozumienia potrzeb osób, które pragną być uszanowane w swoim doświadczeniu religijnym, zajmuje się problemami z pogranicza psychologii i duchowości. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne - czerpie z różnych metod psychoterapii kierując się zapotrzebowaniem terapeutycznym danej osoby.

Sylwia Sitkowska
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Sitkowska Sylwia
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

Sylwia Sitkowska, psycholog, terapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej.

Ukończyła roczny Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz 4-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W toku studiów brała również udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Staż zawodowy odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach.
Stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencji naukowych, ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. 
Prowadzi wykłady gościnne na wielu uczelniach oraz jest kontraktowym nauczycielem akademickim na Uniwersytecie SWPS. Występuje jako ekspert w wielu programach TV, radiowych i internetowych jak również w magazynach, gazetach czy portalach internetowych. Od wielu lat współpracuje z Twoim Stylem w zakresie poradnictwa psychologicznego.


Współzałożycielka Przystani Psychologicznej, Terapeutycznej Kawiarni i poradni online Przestrzeń Pomocy.

W pracy terapeutycznej stosuje głównie podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. dystymia, depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniami lękowymi (np. lęki, fobie, ataki paniki) oraz różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sitkowskapsycholog/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sitkowska_psycholog/

Zakres specjalizacji:

 • terapia krótko- i długoterminowa osób dorosłych

 

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałek 9:30-14:30
 • Środa 9:30-14:30
Ewelina Skotnicka
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży
Skotnicka Ewelina
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po studiach podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i po stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Uprawnienia Edukatora Seksualnego otrzymała w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. 
Jest nauczycielem kontraktowym po ukończonych studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania w oświacie na Uczelni Nauk Społecznych. 
Interesuje się nowymi technologiami, science-fiction, non-fiction i ciekawostkami.

Monika Górniak-Ciosek
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, terapia rodzin, coaching
Górniak-Ciosek Monika
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, terapia rodzin, coaching

Psychoterapeuta psychodynamiczny i systemowy, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku resocjalizacja. Ukończyła 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie oraz Szkolenie z Terapii Pary w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, dodatkowo - studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego oraz Studium Profilaktyki Uzależnień. Jest certyfikowanym terapeutą neurobiofeedback I i II stopnia. Doświadczenie zdobywała pracując w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami oraz odbywając staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Aktualnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej gdzie prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię dzieci od 12 rż, nastolatków oraz osób dorosłych, które utraciły radość życia, cierpią na depresję, zaburzeniami odżywiania czy zaburzeniami osobowości, zmagają się z lękami i stresem, mają niską samoocenę, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomaga rodzinom w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy komunikacyjnych. Szczególnym wsparciem obejmuje rodziny w których wystąpiły sytuacje traumatyczne – choroba, śmierć lub próba samobójcza. Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy np.: będącymi w sytuacji okołorozwodowej, borykającymi się z problemami partnerskimi, problemem niepłodności czy trudnościami związanymi z rodzicielstwem. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy terapeutyczne. Stale dba o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod stałą superwizją

Jako doradca zawodowy prowadzi poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz coaching rozwojowy zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych wspierając klientów w odkrywaniu ich talentów, zasobów i zainteresowań.

Natalia Koperska
psycholog sportu, relaksacja
Koperska Natalia
psycholog sportu, relaksacja

PSYCHOLOG SPORTU, TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO

Psycholog sportu, trener rozwoju osobistego. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Obecnie jest doktorantką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej.

Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, klubami sportowymi, szkołami oraz prowadząc szkolenia biznesowe.

Zajmuje się psychologią sportu, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, oraz coachingiem dla sportowców, biznesmenów oraz wszystkich których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu. W pracy stosuje różne elementy treningu mentalnego (m.in.: relaksację, trening oddechowy, wizualizację, trening koncentracji) dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby. Zainteresowania wykorzystywane w pracy to mindfulness, psychosomatyka, praca z ciałem, oraz dietetyka.

Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.

Ewa Miturska
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania
Miturska Ewa
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania

PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr politologii. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe - Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT), psychoterapeuta terapii systemowej - terapia rodzin i par (Szkoła Psychoterapii Systemowej, Uniwersytet Jagielloński), specjalista terapii motywującej , terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz DDA, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Posiada doświadczenie w pracy z obszaru: uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks), współuzależnienia, terapia grupowa i indywidualna DDA, przemoc w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzenia lękowe, depresja i mania, terapia motywująca, terapia krótkoterminowa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia PTSD i traumy seksualne, umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Justyna Lichtarska
coach kariery kobiet
Lichtarska Justyna
coach kariery kobiet

Coach przywództwa i kariery, ACC ICF. Doświadczony menadżer HR wyższego szczebla z 15-letnią praktyką w międzynarodowych organizacjach. Certyfikowana trener TTI Talent Insights™, Leadership Architect i 360 Assessment (Korn Ferry) oraz Occupational Testing - Personality and Ability (SHL). Ma w swoim dorobku ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów i ponad 150 godzin coachingu, w tym również coachingu grupowego.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Coachów The Art and Science of Coaching prowadzoną przez Erickson Coaching International. Otrzymała akredytację największej światowej organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów - International Coach Federation (ICF). Nieustannie poszerza swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.

W swoim 15-letnim doświadczeniu w obszarze HR skupiała się na wspieraniu liderów organizacji w tym, aby osiągali lepsze rezultaty dzięki rozwoju samych siebie i swoich zespołów. Posiada również dogłębne doświadczenie rekrutacyjne, które pozwala jej rozumieć potrzeby i wyzwania swoich klientów, rozważających zmianę pracy lub ścieżki kariery.

Przez 5 lat swojego zawodowego życia pracowała poza granicami Polski, a przez kolejne 5 pracowała, podróżując do różnych krajów Europy. Poznała wiele perspektyw i sposobów na życie - dzięki temu rozwinęła empatię, umiejętność słuchania i słyszenia również tego, co niewypowiedziane.

Dzięki znajomości wielu narzędzi rozwojowych i certyfikacji np. TTI Talent Insights, umożliwia klientom uzyskanie świeżego spojrzenia na swoje mocne strony, wartości i unikalne potrzeby.

Pracuje w zgodzie z nurtem skoncentrowanym na rozwiązaniach, w duchu bliskim filozofii Miltona Ericksona. To znaczy, że pomaga skupiać się na rozwiązaniach, nie problemach; na tym, czego się chce, a nie na tym, czego się nie chce; i na tym, na co ma się wpływ, a nie na tym, czego zmienić nie można. Wierzy, że ludzie mają w sobie pełnię możliwości do tego, żeby czuć radość na co dzień - trzeba ją tylko odkryć.

Jako coach wspiera przede wszystkim kobiety,które pragną zmiany i rozwoju w życiu zawodowym: poszukują nowej pracy, mają przed sobą nowe wymagające stanowisko lub projekt, chcą zmienić ścieżkę kariery lub wracają do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuje również z kobietami, którym doskwiera brak satysfakcji i radości w zawodowym życiu.W każdym z tych przypadków pomaga kobietom rozwijać się - żeby robiły to, co ważne i odpuszczały to, co nieistotne. Dzięki temu jej klientki robią postępy w karierze, bez presji i nadmiernego stresu.

Jej klientami są także liderzy, którzy chcą bardziej świadomie i mądrze budować swoje umiejętności przywódcze.

Prowadzi coaching w języku polskim i angielskim.

Prywatnie jest mamą dwóch synków, żoną, wielbicielką dobrej kuchni i podróży.

Zakres specjalizacji:

 • coaching kariery

 • coaching menedżerski

 • coaching mam wracających do pracy

 • warsztaty i szkolenia

 

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek g. 10:00 - 13:00
 • piątek g. 9:00 - 15:00
Zakres specjalizacji:
Coach przywództwa i kariery
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 10:00 - 13:00
 • piątki: 9:00 - 15:00
Izabela Siłakowska
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny
Siłakowska Izabela
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Absolwentka psychologii (SWPS) ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia człowieka dorosłego i dziecka. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (rekomendacja PTP). Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi oraz młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym i profesjonalnym superwizjom (PTP). Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, nastroju oraz osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

 

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 15:00 - 20:00
 • wtorki, 9:00 - 13:00
 • środy, 15:00 - 20:00
 • czwartki, 10:30 - 13:30
Justyna Kuczmierczyk
terapeuta, terapia rodzin, terapia par
Kuczmierczyk Justyna
terapeuta, terapia rodzin, terapia par

 

W trakcie certyfikacji w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej - 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; dodatkowo - kurs mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Ze względu na specyfikę codziennej pracy w ośrodku pomocy społecznej korzysta z wiedzy nabytej podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc czy też osobami, które znały się w skomplikowanej, kryzysowej sytuacji.

Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju trudności w relacji czy też będącymi w sytuacji okołorozstaniowej, ale też wspiera w rozwoju związku, wydobyciu jego zasobów i potencjału.

Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udziela wypowiedzi eksperckich współpracując z Magazynem Dbam o zdrowie

Godziny przyjęć:
 • piątki- 17:00 - 21:00
Karol Siadul
Psycholog , terapia indywidualna
Siadul Karol
Psycholog , terapia indywidualna

Ukończyłem studia psychologiczne, uzyskałem też certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Od piętnastu lat pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, odżywania i osobowości oraz borykających się z kryzysami życiowymi i trudnościami w bliskich relacjach. Prowadzę terapię również w języku angielskim.

 

Wykształcenie:

 Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskimw 2003 roku. Następnie rozpocząłem szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego, które zakończyłem w 2007 roku, uzyskując ów certyfikat. Od tego czasu regularnie uzupełniam wiedzę w trakcie szkoleń dodatkowych. Koncentrują się one na praktycznym zastosowaniu terapii poznawczo - behawioralnej oraz na podejściu terapeutycznym zwanym Terapią Schematu.

 

Praktyka zawodowa:

Od 2003 roku pracowałem w warszawskich Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych: w PZP przy ul. Twardej 1, w NZOZ Vitamed przy ul Wileńskiej 18, w ODLZN i PZP w ramach Przychodni Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 2. Obecnie zatrudniony w ODLZN przy ul. Leszno 17 i PZP przy ul. Płockiej 49.

 

Doświadczenie własne:

Poddaję swą pracę terapeutyczną superwizji świadczonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Korzystałem z różnych form psychoterapii, zarówno pod względem podejść (poznawczo-behawioralna) jak i formy (indywidualna, grupowa).

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Zakres specjalizacji:
 • Terapie Indywidualne
 • Terapie grupowe
 • Zabużenia odżywiania (bulimia)
 • Uzależnienia 
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 14:00-21:00
Katarzyna Borkowska
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Borkowska Katarzyna
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła studia psychologiczne na specjalizacji psychoterapia i terapia seksualna w WSFiZ w
Warszawie. Aktualnie w trakcie trzeciego roku szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie
systemowym w OPS w Krakowie. Trener umiejętności społecznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy terapeutycznej i diagnozy dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pracuje pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Szkołach, Przedszkolach.
Swoją pomoc kieruje do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców pomagając w codziennych trudnościach i dylematach. Wspiera rodziny w kryzysie, mające trudności w relacjach z drugim człowiekiem, trudności w komunikacji. W swojej pracy stara się pokazać szerszy kontekst zgłaszanej trudności a każdego pacjenta traktować indywidualnie i ze zrozumieniem. Podkreśla znaczenie systemów wychowawczych i oddziaływań międzyludzkich na funkcjonowanie człowieka. Wspiera osoby z objawami depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także w kryzysach związanych z adolescencją, rozwodem, przeżytą traumą. Prowadzi terapię dla osób z trudnościami emocjonalnymi i w kontaktach społecznych.

Zakres specjalizacji:
 • Psycholog, psychoterapeuta
 • Psycholog dziecięcy 
 • Zabużenia odzywiania
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki: 15:30-21:00
Marta Walichnowska
Psycholog , terapia indywidualna, terapia uzależnień
Walichnowska Marta
Psycholog , terapia indywidualna, terapia uzależnień

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, magister Socjologii w Zakresie Stosowanych Nauk Społecznych ze specjalizacją Problemu Uzależnień.

Ukończone szkolenie certyfikacyjne w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień w Centrum Szkolenia i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia.

Ukończona Szkoła Trenerska przygotowująca do ubiegania się o certyfikat I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończone szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów CANDIS

W trakcie szkoły psychoterapii w podejściu integracyjnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2008 roku praca w Poradniach Leczenia Uzależnień (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzenie interwencji kryzysowej i wychowawczej)

Od 2007 do 2017 roku pracownik Krajowego Centrum ds. AIDS

Koordynator i konsultant w zakresie HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową w Poradni Internetowej

Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień dla pracowników służb mundurowych

Zakres specjalizacji:
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 9:00 - 14:00
Michalina Żulewska
psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Żulewska Michalina
psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA. Doświadczenie zbierała podczas pracy z rodzinami, parami oraz dziećmi i młodzieżą pomiędzy 3 a 18 rokiem życia. Prowadziła grupy terapeutyczne TUS.
Aktualnie w Przystani Psychologicznej prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. Swoją pomoc kieruje do osób ze spektrum autyzmu; do dzieci i młodzieży zmagającej się z lękiem i stresem; przejawiającej zachowania agresywne; trudności w przestrzeganiu norm społecznych; do osób nieśmiałych; z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu adekwatnych relacji oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Pracuje w nurcie integracyjnym. Dzięki temu dostosowuje metody pracy, do indywidualnych potrzeb klienta. Korzysta ze stałej superwizji oraz niezmiennie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracuje, budując szczerą relację z dzieckiem oraz jego rodzicami, w atmosferze zrozumienia oraz opartą na zaufaniu.
Zakres specjalizacji:
 • Psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Godziny przyjęć:
piątek : 12:00 - 17:00
Dorota Bolkowska-Leśniak
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par
Bolkowska-Leśniak Dorota
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin oraz staż dla terapeutów rodzinnych w Pracowni terapii i rozwoju w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami nastroju , osobowości , będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności w zajściu w ciążę i po poronieniach oraz osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym superwizjom.

Joanna Drążkiewicz
Pedagog psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Drążkiewicz Joanna
Pedagog psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w ośrodku CBT. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapii z ramienia Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz konsultacje wychowawcze. Pracuje z dorosłymi i dziećmi, głównie w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją. Pracuje w Specjalistycznej Poradni OPTA. Posiada też wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie pedagogiki i wczesnej edukacji. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowymi, mającymi trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mającymi trudności w relacjach ze swoim dzieckiem lub doświadczającymi trudności wychowawczych.

Katarzyna Pawluk
psycholog, terapeuta pedagogiczny
Pawluk Katarzyna
psycholog, terapeuta pedagogiczny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w trakcie Studiów Podyplomowych z wczesnego nauczania języka angielskiego oraz z logopedii w SKK w Warszawie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej z psychosomatyką. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wczesnego nauczania. Posiada Certyfikaty ze szkolenia z Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Diagnozy Dyslekcji, Treningu Umiejętności Społecznych, Diagnozy i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera. Staż jako psycholog kliniczny odbyła na oddziale Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Staż pedagogiczny jako nauczyciel i terapeuta odbyła w Szkołach Prywatnych i Państwowych w Warszawie. Jest w trakcie praktyk z logopedii i wczesnego nauczania języka angielskiego. Od kilku lat pracuje jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi i młodzieżą do lat 15 oraz jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Godziny przyjęć:
 • środy 17:30-21:00
Konrad Wilk
coach
Wilk Konrad
coach

Pasjonat życia, certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, Mindsonar, Speaking Circles, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Aim Manifestation, APMG – Change Management, Bennewicz Instytut Kognitywistyki – Konstelacje Archetypowe Coaching Transpersonalny, Jarosław Gibas – Model Transpersonalny,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył czteroletnią szkołę Multi Level Coachingu (MLC Coaching Study). Certyfikowany do pracy z osobami indywidualnymi i parami. Posiada dyplom Trop Group potwierdzający przygotowanie do pracy w coachingu grupowym i zespołowym. Preferowane nurty coachingu z jakich korzysta w pracy, to: transpersonalny, systemowy i procesowy. Nieustannie dba o swój dalszy rozwój. Akredytowany przez największą światową organizację coachingu ICF jako coach i mentor coach, zajmuje się szkoleniem nowych adeptów coachingu. Dotychczas przeprowadził ponad 2200 godzin coachingu indywidualnego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów.

Doświadczenie:
Od 2008 roku pracuje z klientami zgłaszającymi się prywatnie, jak i w ramach business coachingu. Zwykle trafiają do niego osoby, które poczuły potrzebę zmiany, znalazły się w przełomowym okresie życia, spotkały się z trudnością lub stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia. Często korzystają z jego pomocy ludzie, którzy są w trakcie lub zakończyli swoją terapię i chcą popracować nad skutecznymi sposobami uruchomienia własnych zasobów, uwolnienia wewnętrznego potencjału, by z sukcesem realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Coaching w trakcie terapii stosuje kontekstowo, a po jej zakończeniu jako drugi, niezwykle ważny etap procesu osobistego rozwoju swoich klientów. Pracuje głęboko, relacyjnie, z wykorzystaniem skutecznych technik pozwalających na trwałe efekty – referencje na www.konradwilk.pl. Jego misją jest wspieranie wszystkich tych, którzy faktycznie chcą zneutralizować dotychczasowe ograniczenia, poradzić sobie z trudnościami, by móc spełniać się w życiu i w zgodzie z sobą, z pasją i poczuciem sensu realizować swój osobisty i zawodowy potencjał.
Zapraszany jest do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB, Akademia Łazarskiego… Działając we współpracy z firmą Pasja GDT, CC Innovation, HPR Group, Masters of Mental, SGP Training&Consulting, Przystań Psychologiczna... szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju.
Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej. Program wprowadza w życie pracując z osobami indywidualnie, organizując warsztaty i szkolenia, przemawiając w firmach, na uczelniach, na spotkaniach otwartych, prowadząc zajęcia, udzielając wywiadów, pisząc artykuły. Napisał też na ten temat dwie książki. Pierwsza z nich „Jak się zabić, by zmartwychwstać” jest w sprzedaży, druga ukaże się w 2019 roku. Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. 

Pasje:
Ma nomadzką duszę, więc kocha być w podróży, smakuje, dotyka, wsłuchuje się i cieszy oczy pięknem różnorodności świata i człowieka. Poznaje życie w jego wielorakich przejawach, kognitywistycznie studiuje nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii, psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii, antropologii, mechaniki kwantowej, kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucha reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywia się wegańsko, ajurwedyjsko, sporo czyta na ten temat, sam również gotuje i to całkiem dobrze. Jego pasją są samotnicze wyprawy na tropikalne bezludne wyspy, gdzie ćwiczy sztukę przetrwania i obcuje z pięknem natury. Wspina się też po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

Media:
Obecny w mediach, udziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „BusinessWoman & Life”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych. Przez 1,5 roku ekspert magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu.
 

Ameera Anna Ibrahim
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ibrahim Ameera Anna
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary

Ukończyła psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracowała z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie psychologicznym m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała również w więziennictwie jako psycholog na oddziale terapii uzależnień. Umiejętności seksuologiczne doskonaliła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Obecnie zajmuje się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym oraz terapią sprawców przemocy seksualnej. Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco podwyższa uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia.

 

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 18:00 - 21:00
 • wtorki: 9:00 - 11:00
 • środy: 8:00 - 21:00

 

Damian Szestopałko
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary
Szestopałko Damian
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach.

Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową. W zakresie terapii i edukacji prowadził grupową terapię genogramową, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”zajmując się problematyką uzależnień i współuzależnień. Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej.

Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do terapii indywidualnej przyjmuje osoby uzależnione, współuzależnione, oraz te, które własną problematykę łączą z rodziną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Uczestniczy w trzech superwizjach,między innymi w nurcie systemowym u prof. Bogdana De Barbaro. Podczas pracy kieruje się przede wszystkim dobrem uczestniczących w sesjach osób oraz zasadami etyki psychologa.

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki :10: 00 - 15:00
 • Wtorki :14:30 - 21:00 
 • Czwartki:13:30-16:00
Justyna Kasprzyca
psycholog, trener umiejętności społecznych
Kasprzyca Justyna
psycholog, trener umiejętności społecznych
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: specjalność psychologia behawioralna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.  Odbyła staże w Dom Samotnej Matki oraz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Dziecięcego Caritas. 
Ukończyła kurs dotyczący poprawy komunikacji, trening Mindfulness, a także warsztat z Terapii z mutyzmem wybiórczym oraz Szkolenie Trenera Treningu Umiejętności Społecznych.  
 
 
Prowadzi Trening Umiejętności Sołecznych.
Zakres specjalizacji:
Trening Umiejętności Społecznych
Godziny przyjęć:
 • poniedziałek: 18:30 - 20:20
 • wtorek: 18:30 - 20:20
 • środa: 18:30 - 20:20
 • czwartek: 18:30 - 20:20
 • piątek: 17:00 - 19:00
Justyna Koziorowska
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Koziorowska Justyna
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana psychoterapeutka indywidualna w nurcie humanistycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie: szkolenie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ukończyła również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami przewlekle chorymi onkologicznie, kardiologicznie, osobami żyjącymi z HIV, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od tytoniu (Centrum Onkologii). Odbyła staże z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej: m.in. Oddział Psychiatryczny Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; ośrodek terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania. Pracuje w nurcie humanistycznym, korzysta też z różnych podejść: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, praca poprzez ciało. Pracuje pod stałą superwizją.

Wojciech Tomaszewski
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Tomaszewski Wojciech
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Współzałożyciel Przystani Psychologicznej, ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne.Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.