Dorota Szewczuk
Psycholog, psycholog sportu, terapeuta – dorośli, dzieci i młodzież
Szewczuk Dorota
Psycholog, psycholog sportu, terapeuta – dorośli, dzieci i młodzież

Psycholog, terapeuta, psycholog sportu, dyplomowany Coach oraz Certyfikowany Coach w podejściu Zen Coachingu. Ukończyła psychologię oraz studia podyplomowe z psychologii sportu – w nurcie sportu pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Trenera Zmiany oraz CoachingGrupowy i Zespołowy w szkole NOVO. Ukończyła również roczny Trening Zen Coachingu. Odbyła szkolenie I oraz II stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ukończyła szkolenie metodą Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Aktualniew trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Sekcji Psychologii Sportu oraz European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) – europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów w dziedzinie psychologii sportu. Regularnie uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach w kraju i za granicą poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Dba o standardy i jakość swojej pracy, pracuje zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym oraz Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie oraz w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, niskim poczuciem własnej wartości. Wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się ze stresem, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz z radzeniem sobie z własnymi emocjami.

Jako psycholog sportu pracuje z zawodnikami m. in. nad prawidłową komunikacją, budowaniem pewności siebie, zwiększaniem koncentracji uwagi, zarządzaniem emocjami, radzeniem sobie ze stresem oraz innymi aspektami wpływającymi na poziom optymalizacji przygotowania mentalnego w sporcie. W swojej pracy kieruje się podejściem pozytywnego zaangażowania w sport.

 

Konsultacje prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Zakres specjalizacji:
 • Terapia krótkoterminowa
 • Terapia dorosłych
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia w j. angielskim
 • Psycholog Sportu
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 18:30-21:00
Agnieszka Wrzesień
Psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta
Wrzesień Agnieszka
Psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta

Agnieszka Wrzesień - psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta

Absolwentka psychologii w specjalności klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu m. in. Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej i Psychotraumatologii. Ukończyła szkolenia z zakresu EMDR (poziom I i II), TSR (poziom I), terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu i in. Jako certyfikowany neuroterapeuta zajmuje się biofeedbackiem i neurofeedbackiem.

Prowadzi zajęcia z zakresu relaksacji i redukcji stresu w codziennym życiu. Odbyła staż kliniczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy ul. Gruzińskiej w Warszawie. Na bieżąco aktualizuje wiedzę psychologiczną. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji psychoterapeutycznej na 4-letnich studiach podyplomowych. Pracuje pod stałą superwizją w ujęciu poznawczo - behawioralnym z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 17 roku życia. Wykonuje diagnozy psychologiczne dla osób dorosłych. Jako neuroterapeuta pracuje z osobami zdrowymi, które chciałyby usprawnić możliwości swego mózgu (koncentracja, uwaga, lepsze przyswajanie wiedzy), czy złagodzić objawy stresu (w tym bezsenność, migreny, uzależnienia), ale również z dorosłymi i dziećmi zmagającymi się z problemami takimi, jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu („zespół Aspergera”), lęk, napady paniki, depresja, czy padaczka. Płynnie łączy techniki neuroterapeutyczne i relaksacyjne z tradycyjną psychoterapią.

Zakres specjalizacji:

Psycholog, psychotraumatolog, neuroterapeuta

Godziny przyjęć:
Piątki: 9:00- 16:30
Katarzyna Rafajeńska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież
Rafajeńska Katarzyna
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Ukończyła szkolenie na Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże kliniczne w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowymi, z osobami po traumach, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających poczucia osamotnienia, pustki, mających trudności w zajściu w ciążę lub borykających się z trudnościami na gruncie zawodowym.

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Zakres specjalizacji:
Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 9:00 - 13:00
 • czwartki, 9:00 - 18:30
Monika Mrozińska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny
Mrozińska Monika
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w  Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania. Swoje umiejętności doskonali podczas szkoleń i konferencji związanych z psychoterapią oraz terapią rodzinną. Odbyła staż w Poradnia OPTA.  Regularnie korzyrzysta z superwizji. W trakcie szkolenia Psychoanalityczna Terapia Par prowadzonego przez Mary Morgan i Stanleya Ruszczynskiego, współpracowników Tavistock Centre for Couple Relationships. 

Prowadzi terapię rodzinną, par, małżeńską  oraz indywidualną. Spotkania odbywają się z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia. Dba o wysoki standard pracy kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa, uczestnikom terapii zapewnia dyskrecję i anonimowość. 

Sebastian Sikora
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży
Sikora Sebastian
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży

Obecnie kończy Psychologię na Uniwersytecie SWPS, posiada uprawnienia trenera TUS ukończywszy Szkołę TUS w Przystani Psychologicznej. W przeszłości brał czynny udział w kilku półkoloniach, zarówno jako stażysta, później już, jako prowadzący zajęcia. W przyszłości planuje rozpocząć Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Interesuje się językami obcymi, innymi kulturami oraz historią współczesną.

Zakres specjalizacji:
 • Trener TUS
 • Terapia Grupowa dzieci i młodzieży
 • Konsultacje rodzicielskie w ramach zajęć
Godziny przyjęć:
 • piątki 16:00 - 21:00
Aleksandra Wielgosz
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży
Wielgosz Aleksandra
Terapia Grupowa dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Aktualnie w trakcie stażu terapeutycznego w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

W swojej pracy zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci przedszkolnych, a także diagnozowaniem trudności w uczeniu się u dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży.

Prowadzę zajęcia grupowe wspierające umiejętności społeczne oraz budujące pewność siebie (dla różnych grup wiekowych). Terapeutycznie stawiam na niedyrektywną pracę z dziećmi, pracę nad rozpoznawaniem i regulacją emocji. Wykorzystuję również elementy arteterapii, psychodramy czy terapii zabawą. Prowadzę warsztaty dla rodziców wspierające ich umiejętności wychowawcze. Wspomagam ich również poprzez prowadzenie grup wsparcia, szczególnie dla rodziców dzieci z zaburzeniami. Stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach.

Zakres specjalizacji:
Psycholog dziecięcy, Trenerka TUS
Godziny przyjęć:
 • piątki 16:00 - 20:00
Ewa Remesz
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Remesz Ewa
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Ukończyła wydział psychologii na SWPS. Jest absolwentką szkolenia Systemowa Terapii Rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień Studium Profilaktyki Uzależnień, DDA, Podstawy Pracy Terapeutycznej oraz Pracy ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model". Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń. Od kilku lat pracuje jako psycholog - terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim oraz w Psychologicznej Poradni Rehabilitacyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z rodzinami oraz parami, osobami współuzależnionymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, radzeniem sobie z własnymi emocjami, przechodzącymi kryzysy życiowe oraz zwykłe codzienne problemy w ujęciu systemowym.

Godziny przyjęć:
 • Środy: 16::00-21:00
 • Czwartki 13:00-21:00
 • Soboty 10:00-15:30
Paweł Łaszkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par
Łaszkiewicz Paweł
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par

Ukończył studia psychologiczne w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ŁódzkiegoAbsolwent akredytowanego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwustopniowego kursu Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ukończył staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i warsztatowo.

Ceni sobie kreatywność, wolność, poczucie humoru. W swojej pracy skupia się na potrzebach innych ludzi, a spotkania z nimi wykorzystuję do inspirowania ich do rozwoju. Otwiera możliwości, zachęca czasem prowokuje. Szuka nowatorskiego podejścia i łączy w swojej pracy doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. W pracy wykorzystuje psychodramę, podejście prowokatywne, pracę z ciałem, improwizację, techniki treningu kreatywności. Inspirują go ludzie.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pracuje warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, szkoleniowymi.

Maria Kmieciak
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi,
Kmieciak Maria
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi,
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, następnie dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji.
 
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu edukacji i ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dla dzieci i rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Ośrodku Psychoterapii I Pomocy Psychologicznej Kabaty, w Ośrodku Zdrowia Psychicznego I Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Centrum Medycznym Falck.
 
Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. terapia par, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną, problem zaburzeń identyfikacji płciowej, awersja seksualna oraz zaburzenia lękowe.
Ewa Maria Mordaszewska
mediator, terapeuta - dorośli, pary
Mordaszewska Ewa Maria
mediator, terapeuta - dorośli, pary

SOCJOLOG W SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego na Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Studiowała także teologię na ATK w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Doświadczenie zdobywała biorąc udział i współorganizując sesje dla małżeństw.

Pracowała z osobami w kryzysie, cierpiącymi na depresję, oraz doświadczającymi przemocy - w Specjalistycznym Ośrodku dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (oraz DDA ) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada doświadczenie pracy na Bliskim Wschodzie w środowisku wielokulturowym. Terapię prowadzi w duchu zrozumienia potrzeb osób, które pragną być uszanowane w swoim doświadczeniu religijnym, zajmuje się problemami z pogranicza psychologii i duchowości. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne - czerpie z różnych metod psychoterapii kierując się zapotrzebowaniem terapeutycznym danej osoby.

Sylwia Sitkowska
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Sitkowska Sylwia
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

Sylwia Sitkowska, psycholog, terapeuta

Aktualnie nie przyjmuje w terapie nowych pacjentów 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej.

Ukończyła roczny Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz 4-letnie podyplomowe studia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W toku studiów brała również udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Staż zawodowy odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach.
Stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencji naukowych, ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. 
Prowadzi wykłady gościnne na wielu uczelniach oraz jest kontraktowym nauczycielem akademickim na Uniwersytecie SWPS. Występuje jako ekspert w wielu programach TV, radiowych i internetowych jak również w magazynach, gazetach czy portalach internetowych. Od wielu lat współpracuje z Twoim Stylem w zakresie poradnictwa psychologicznego.


Współzałożycielka Przystani Psychologicznej, Terapeutycznej Kawiarni i poradni online Przestrzeń Pomocy.

W pracy terapeutycznej stosuje głównie podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. dystymia, depresja, choroba dwubiegunowa), zaburzeniami lękowymi (np. lęki, fobie, ataki paniki) oraz różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sitkowskapsycholog/ 
Instagram: https://www.instagram.com/sitkowska_psycholog/

Zakres specjalizacji:

 • terapia krótko i długoterminowa osób dorosłych

 

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałek 9:30-14:30
 • Środa 9:30-14:30
Ewelina Skotnicka
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży
Skotnicka Ewelina
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po studiach podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i po stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Uprawnienia Edukatora Seksualnego otrzymała w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. 
Jest nauczycielem kontraktowym po ukończonych studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania w oświacie na Uczelni Nauk Społecznych. 
Interesuje się nowymi technologiami, science-fiction, non-fiction i ciekawostkami.

Monika Górniak-Ciosek
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, terapia rodzin, coaching
Górniak-Ciosek Monika
terapeuta, psycholog dzieci i młodzieży, terapia rodzin, coaching

Psychoterapeuta psychodynamiczny i systemowy, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku resocjalizacja. Ukończyła 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie oraz Szkolenie z Terapii Pary w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, dodatkowo - studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego oraz Studium Profilaktyki Uzależnień. Jest certyfikowanym terapeutą neurobiofeedback I i II stopnia. Doświadczenie zdobywała pracując w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami oraz odbywając staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Aktualnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej gdzie prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię dzieci od 12 rż, nastolatków oraz osób dorosłych, które utraciły radość życia, cierpią na depresję, zaburzeniami odżywiania czy zaburzeniami osobowości, zmagają się z lękami i stresem, mają niską samoocenę, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomaga rodzinom w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy komunikacyjnych. Szczególnym wsparciem obejmuje rodziny w których wystąpiły sytuacje traumatyczne – choroba, śmierć lub próba samobójcza. Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy np.: będącymi w sytuacji okołorozwodowej, borykającymi się z problemami partnerskimi, problemem niepłodności czy trudnościami związanymi z rodzicielstwem. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy terapeutyczne. Stale dba o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod stałą superwizją

Jako doradca zawodowy prowadzi poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz coaching rozwojowy zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych wspierając klientów w odkrywaniu ich talentów, zasobów i zainteresowań.

Natalia Koperska
psycholog sportu, relaksacja
Koperska Natalia
psycholog sportu, relaksacja
PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SPORTU, TRENER MENTALNY, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RELAKSACJA

Psycholog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych (TUS). Praktyk Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) oraz metody Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny! W trakcie szkolenia z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Obecnie jest doktorantką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Posiada Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych, a także esportowcami. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim, klubami sportowymi, szkołami sportowymi, organizacjami esportowymi oraz prowadząc szkolenia z zakresu work-life balance. Prowadzi zajęcia ze studentami Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu SWPS. Jest założycielką i koordynatorem merytorycznym projektu Reconnect Yourself, skierowanego do graczy. Prowadzi warsztaty radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji oraz mindfulness dla dzieci. 

W pracy wykorzystuje m.in.: trening mentalny, relaksację, trening oddechowy, wizualizację, biofeedback hrv, trening koncentracji, metody regulacji poziomu stresu, mindfulness, pracę z ciałem, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby.

Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.

Konsultacje prowadzone w języku polskim oraz angielskim.
Zakres specjalizacji:
 • Psycholog Sportu
 • Relaksacja
 • Biofeedback HRV 
 • Terapia krótkoterminowa
 • Terapia dorosłych
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia w j. angielskim
Godziny przyjęć:
 • czwartki- 13:00-20:30
Ewa Miturska
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania
Miturska Ewa
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania

PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr politologii. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe - Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT), psychoterapeuta terapii systemowej - terapia rodzin i par (Szkoła Psychoterapii Systemowej, Uniwersytet Jagielloński), specjalista terapii motywującej , terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz DDA, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Posiada doświadczenie w pracy z obszaru: uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks), współuzależnienia, terapia grupowa i indywidualna DDA, przemoc w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzenia lękowe, depresja i mania, terapia motywująca, terapia krótkoterminowa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia PTSD i traumy seksualne, umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Justyna Koziorowska
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Koziorowska Justyna
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana psychoterapeutka indywidualna w nurcie humanistycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie: szkolenie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ukończyła również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami przewlekle chorymi onkologicznie, kardiologicznie, osobami żyjącymi z HIV, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od tytoniu (Centrum Onkologii). Odbyła staże z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej: m.in. Oddział Psychiatryczny Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; ośrodek terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania. Pracuje w nurcie humanistycznym, korzysta też z różnych podejść: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, praca poprzez ciało. Pracuje pod stałą superwizją.

Paula Komuda (Góralska)
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, konsultacje rodzicielskie
Komuda (Góralska) Paula
psycholog, psychoterapeuta dorosłych, konsultacje rodzicielskie

Psychologię w specjalności psychologia zdrowia i kliniczna ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku ukończyłam I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W kolejnych latach zrealizowałam szkolenia z: diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi – wyznaczanie kierunków terapii psychologicznej oraz Organizowania i prowadzenia grup wsparcia, edukacyjnych i terapeutycznych. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Psychoterapii w Ośrodku INTRA.

Doświadczenia praktyczne zdobywałam na Oddziale Uzależnień Terapii Krótkoterminowej w Toruniu oraz współpracując z Ośrodkiem „Monar” w Łodzi. Tworzyłam i prowadziłam szkolenia z zakresu profilaktyki dla uczniów szkół (podstawowych i gimnazjalnych) oraz nauczycieli i rodziców. Zajmowałam się prowadzeniem zajęć rozwojowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Kieruję placówką wsparcia dziennego – Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym, od kilku lat współprowadzę Trening Umiejętności Społecznych Pracuje indywidualnie z dorosłymi w podejściu integracyjnym, prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w relacjach z dziećmi.

Zakres specjalizacji:

Pracuję z osobami doświadczającymi:

 • trudności w relacjach
 • trudności związanych z emocjami
 • trudności decyzyjnych
 • w kryzysach życiowych
 • z zaburzeniami nastroju
 • z zaburzeniami odżywiania (niespecyficzne zaburzenia odżywiania)
 • z zaburzeniami lękowych
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki, 13:00 - 19:00
 • Wtorki, 18:30 - 21:00
Justyna Kuczmierczyk
terapeuta, terapia rodzin, terapia par
Kuczmierczyk Justyna
terapeuta, terapia rodzin, terapia par

 

W trakcie certyfikacji w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej - 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; dodatkowo - kurs mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Ze względu na specyfikę codziennej pracy w ośrodku pomocy społecznej korzysta z wiedzy nabytej podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc czy też osobami, które znały się w skomplikowanej, kryzysowej sytuacji.

Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju trudności w relacji czy też będącymi w sytuacji okołorozstaniowej, ale też wspiera w rozwoju związku, wydobyciu jego zasobów i potencjału.

Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Udziela wypowiedzi eksperckich współpracując z Magazynem Dbam o zdrowie

Godziny przyjęć:
 • piątki- 17:00 - 21:00
Katarzyna Jamrozik (Borkowska)
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Jamrozik (Borkowska) Katarzyna
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła studia psychologiczne na specjalizacji psychoterapia i terapia seksualna w WSFiZ w
Warszawie. Ukończyła szkolenie psychoterapeutycznego w nurcie
systemowym w OPS w Krakowie. Trener umiejętności społecznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy terapeutycznej i diagnozy dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pracuje pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Szkołach, Przedszkolach.
Swoją pomoc kieruje do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców pomagając w codziennych trudnościach i dylematach. Wspiera rodziny w kryzysie, mające trudności w relacjach z drugim człowiekiem, trudności w komunikacji. W swojej pracy stara się pokazać szerszy kontekst zgłaszanej trudności a każdego pacjenta traktować indywidualnie i ze zrozumieniem. Podkreśla znaczenie systemów wychowawczych i oddziaływań międzyludzkich na funkcjonowanie człowieka. Wspiera osoby z objawami depresji, lęku, zaburzeń odżywiania a także w kryzysach związanych z adolescencją, rozwodem, przeżytą traumą. Prowadzi terapię dla osób z trudnościami emocjonalnymi i w kontaktach społecznych.

Zakres specjalizacji:
 • Psycholog, psychoterapeuta
 • Psycholog dziecięcy 
 • Zaburzenia odzywiania
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki: 15:30-21:00
Michalina Schabinger (Żulewska)
psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Schabinger (Żulewska) Michalina
psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA. Doświadczenie zbierała podczas pracy z rodzinami, parami oraz dziećmi i młodzieżą pomiędzy 3 a 18 rokiem życia. Prowadziła grupy terapeutyczne TUS.
Aktualnie w Przystani Psychologicznej prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. Swoją pomoc kieruje do osób ze spektrum autyzmu; do dzieci i młodzieży zmagającej się z lękiem i stresem; przejawiającej zachowania agresywne; trudności w przestrzeganiu norm społecznych; do osób nieśmiałych; z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu adekwatnych relacji oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Pracuje w nurcie integracyjnym. Dzięki temu dostosowuje metody pracy, do indywidualnych potrzeb klienta. Korzysta ze stałej superwizji oraz niezmiennie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracuje, budując szczerą relację z dzieckiem oraz jego rodzicami, w atmosferze zrozumienia oraz opartą na zaufaniu.
Zakres specjalizacji:
 • Psycholog dziecięcy, terapia indywidualna dzieci i młodzieży
Godziny przyjęć:
piątek : 12:00 - 17:00
Dorota Bolkowska-Leśniak
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par
Bolkowska-Leśniak Dorota
Psycholog , terapia indywidualna, terapia par

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła - Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin oraz staż dla terapeutów rodzinnych w Pracowni terapii i rozwoju w Warszawie. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami nastroju , osobowości , będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności w zajściu w ciążę i po poronieniach oraz osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym superwizjom.

Jarosław Ołtarzewski
Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży
Ołtarzewski Jarosław
Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży

O specjaliście W pracy łącze integracyjny nurt zdobyty w szkole szkole terapii uzależnień STU Brok z medycznym i farmaceutycznym podejściem do problemu uzależnienia. Jestem w wykształcenia farmaceuta z ponad 10 letnim stażem pracy w Wielkiej Brytanii gdzie pracowałem z uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Wykształcenie Magister Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie STU Care Brok Szkoła Psychoterapeuta Terapii Uzależnień Trener Zastępowania Agresji Doświadczenie zawodowe Przez dziesięć lat pracowałem w Wielkiej Brytanii min. z uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, posiadam doświadczenie pracy w pracy z uzależnioną młodzieżą, mam szeroką wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych.

Zakres specjalizacji:
 • Terapia Uzależnień Dorosłych i Młodzieży
 • Terapia Współuzależnienia
 • Konsultacje
 • Trening Zastępowania Agresji
Konrad Wilk
coach
Wilk Konrad
coach

Pasjonat życia, certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, Mindsonar, Speaking Circles, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Aim Manifestation, APMG – Change Management, Bennewicz Instytut Kognitywistyki – Konstelacje Archetypowe Coaching Transpersonalny, Jarosław Gibas – Model Transpersonalny,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył czteroletnią szkołę Multi Level Coachingu (MLC Coaching Study). Certyfikowany do pracy z osobami indywidualnymi i parami. Posiada dyplom Trop Group potwierdzający przygotowanie do pracy w coachingu grupowym i zespołowym. Preferowane nurty coachingu z jakich korzysta w pracy, to: transpersonalny, systemowy i procesowy. Nieustannie dba o swój dalszy rozwój. Akredytowany przez największą światową organizację coachingu ICF jako coach i mentor coach, zajmuje się szkoleniem nowych adeptów coachingu. Dotychczas przeprowadził ponad 2200 godzin coachingu indywidualnego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów.

Doświadczenie:
Od 2008 roku pracuje z klientami zgłaszającymi się prywatnie, jak i w ramach business coachingu. Zwykle trafiają do niego osoby, które poczuły potrzebę zmiany, znalazły się w przełomowym okresie życia, spotkały się z trudnością lub stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia. Często korzystają z jego pomocy ludzie, którzy są w trakcie lub zakończyli swoją terapię i chcą popracować nad skutecznymi sposobami uruchomienia własnych zasobów, uwolnienia wewnętrznego potencjału, by z sukcesem realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Coaching w trakcie terapii stosuje kontekstowo, a po jej zakończeniu jako drugi, niezwykle ważny etap procesu osobistego rozwoju swoich klientów. Pracuje głęboko, relacyjnie, z wykorzystaniem skutecznych technik pozwalających na trwałe efekty – referencje na www.konradwilk.pl. Jego misją jest wspieranie wszystkich tych, którzy faktycznie chcą zneutralizować dotychczasowe ograniczenia, poradzić sobie z trudnościami, by móc spełniać się w życiu i w zgodzie z sobą, z pasją i poczuciem sensu realizować swój osobisty i zawodowy potencjał.
Zapraszany jest do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB, Akademia Łazarskiego… Działając we współpracy z firmą Pasja GDT, CC Innovation, HPR Group, Masters of Mental, SGP Training&Consulting, Przystań Psychologiczna... szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju.
Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej. Program wprowadza w życie pracując z osobami indywidualnie, organizując warsztaty i szkolenia, przemawiając w firmach, na uczelniach, na spotkaniach otwartych, prowadząc zajęcia, udzielając wywiadów, pisząc artykuły. Napisał też na ten temat dwie książki. Pierwsza z nich „Jak się zabić, by zmartwychwstać” jest w sprzedaży, druga ukaże się w 2019 roku. Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. 

Pasje:
Ma nomadzką duszę, więc kocha być w podróży, smakuje, dotyka, wsłuchuje się i cieszy oczy pięknem różnorodności świata i człowieka. Poznaje życie w jego wielorakich przejawach, kognitywistycznie studiuje nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii, psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii, antropologii, mechaniki kwantowej, kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucha reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywia się wegańsko, ajurwedyjsko, sporo czyta na ten temat, sam również gotuje i to całkiem dobrze. Jego pasją są samotnicze wyprawy na tropikalne bezludne wyspy, gdzie ćwiczy sztukę przetrwania i obcuje z pięknem natury. Wspina się też po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

Media:
Obecny w mediach, udziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „BusinessWoman & Life”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych. Przez 1,5 roku ekspert magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu.
 

Ameera Anna Ibrahim
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ibrahim Ameera Anna
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary

Ukończyła psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracowała z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie psychologicznym m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała również w więziennictwie jako psycholog na oddziale terapii uzależnień. Umiejętności seksuologiczne doskonaliła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Obecnie zajmuje się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym oraz terapią sprawców przemocy seksualnej. Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco podwyższa uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia.

 

 

 

 

 

Terapeuta pracuje również online       ZAPISZ SIĘ

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 18:00 - 21:00
 • wtorki: 9:00 - 11:00
 • środy: 8:00 - 21:00

 

Damian Szestopałko
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary
Szestopałko Damian
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach.

Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową. W zakresie terapii i edukacji prowadził grupową terapię genogramową, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”zajmując się problematyką uzależnień i współuzależnień. Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej.

Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do terapii indywidualnej przyjmuje osoby uzależnione, współuzależnione, oraz te, które własną problematykę łączą z rodziną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Uczestniczy w trzech superwizjach,między innymi w nurcie systemowym u prof. Bogdana De Barbaro. Podczas pracy kieruje się przede wszystkim dobrem uczestniczących w sesjach osób oraz zasadami etyki psychologa.

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki :10: 00 - 15:00
 • Wtorki :14:30 - 21:00 
 • Czwartki:13:30-16:00
Wojciech Tomaszewski
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Tomaszewski Wojciech
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Współzałożyciel Przystani Psychologicznej, ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne.Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.