Sylwia Sitkowska
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Sitkowska Sylwia
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

PSYCHOLOG, TERAPEUTA

Założycielka Przystani Psychologicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej, w toku studiów brała udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła podyplomowy Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, obecnie przygotowuje się do egzaminu końcowego 4-letnich podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

Staż odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach. Ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. obniżony nastrój, depresja), zaburzeniami nerwicowych (np. lęki, fobie, ataki paniki), różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Przejdź

Zakres specjalizacji:
 • terapia krótko i długoterminowa osób dorosłych
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałek 9:30-14:30
 • Środa 9:30-14:30
Tomaszewski Wojciech
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Wojciech Tomaszewski
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Współzałożyciel Przystani Psychologicznej, ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznejze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne. Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
 • terapia osób uzależnionych (również współuzależnienie, syndrom DDA)
 • terapia grupowa
Godziny przyjęć:
 • Wtorki 11:00-18:00
 • Środy 11:00-18:00
 • Czwartki 11:00-18:00
Mrozińska Monika
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny
Monika Mrozińska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny

 

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz studia Podyplomowe : Stosowana Analiza Zachowania. Swoje umiejętności doskonali podczas szkoleń i konferencji związanych z psychoterapią oraz terapią rodzinną. Odbyła staż w poradni OPTA. Regularnie korzysta z superwizji.

Prowadzi terapię rodzinną, par, małżeńską  oraz zajmuje się problemami wychowawczymi wieku dorastania. Ponadto prowadzi grupy wsparcia m.in. dla kobiet, rodziców , treningi psychologiczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Spotkania terapeutyczne odbywane są z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia. Pani Monika dba o wysoki standard swojej pracy, kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa. Uczestnikom terapii zapewnia dyskrecje i anonimowość. 

 

 

 

Godziny przyjęć:
 • Wtorki 13:00-21:00
Remesz Ewa
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Ewa Remesz
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

PSYCHOLOG

Certyfikowany terapeuta uzależnień.

Ukończyła wydział psychologii na SWPS. Jest absolwentką szkolenia Systemowa Terapii Rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień Studium Profilaktyki Uzależnień, DDA, Podstawy Pracy Terapeutycznej oraz Pracy ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model". Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń. Od kilku lat pracuje jako psycholog - terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim oraz w Psychologicznej Poradni Rehabilitacyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z rodzinami oraz parami, osobami współuzależnionymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, radzeniem sobie z własnymi emocjami, przechodzącymi kryzysy życiowe oraz zwykłe codzienne problemy w ujęciu systemowym.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna
 • terapia par terapia rodzin
 • terapia uzależnień oraz współuzależnień
Godziny przyjęć:
 • Wtorki 19:00-21:00
 • Czwartki 13:00-21:00
 • Soboty 10:00-15:30
Dudziński Mirosław
psycholog, psychoterapeuta, coach - dorośli, pary, terapia po angielsku
Mirosław Dudziński
psycholog, psychoterapeuta, coach - dorośli, pary, terapia po angielsku

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz 4–letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Pracował w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z młodzieżą jako terapeuta wspierający, posiada też kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi. Jest certyfikowanym coachem ICC. Wspiera rozwój zespołów i pracowników jako trener i coach. Pracuje w podejściu Gestalt, które traktuje każdego klienta/pacjenta jako niepowtarzalną osobę, wzmacniając jego integrację myślenia, przeżywanych emocji i ekspresji ciała. Korzysta aktywnie z różnych podejść i technik w pracy terapeutycznej, takich jak: podejście psychodynamiczne, praca ze snem, praca z ciałem, analiza transakcyjna. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi, lękowymi, obniżonym poczuciem wartości, brakiem satysfakcjonujących relacji. Prowadzi terapię również w języku angielskim. Pracuje pod stałą superwizją.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
Godziny przyjęć:
 • Środy 16:30-19:30
Bińczak Agnieszka
psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Agnieszka Bińczak
psycholog, terapeuta - dorośli, pary

PSYCHOLOG, TERAPEUTA

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła 4,5 -letnie podyplomowe studia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej. Odbyła liczne staże min. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych szpitalach. Zdobyła tam doświadczenie kliniczne w pracy z osobami z zaburzeniami afektywnymi oraz osobowości, jak również w pracy z rodzinami osób ze zdiagnozowaną chorobą pscychiczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Gminy Bielany m.st. Warszawy, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw, terapię grupową oraz warsztaty.
Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz z depresją. Specjalizuje się również w pracy z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, mającymi problemy z poczuciem wartości, pewności siebie, problemy emocjonalne czy też przeżywającymi kryzysowe sytuacje m.in choroby, utraty pracy, śmierci bliskich.
W terapii par i małżeństw zajmuje się pomocą dla par w sytuacji kryzysu, po zdradzie, przeżywającymi trudnosći w relacjach, oraz mającymi problemy z komunikacją.
W swojej pracy korzysta głównie z podejścia poznawczo – behawioralnego nie ograniczając się jednak tylko do niego. Jako terapeuta swoją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanych superwizorów PTP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajmuje się:
- terapią indywidualną osób dorosłych
- terapią par i małżeństw
- terapią grupową.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 17:00-21:00
 • Wtorki 10:00-14:00
 • Środy 10:00-13:00
 • Czwartki 16:00-21:00
 • Piątki 10:00-14:00
Maria Kmieciak
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Kmieciak Maria
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, następnie dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu edukacji i ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dla dzieci i rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Ośrodku Psychoterapii I Pomocy Psychologicznej Kabaty, w Ośrodku Zdrowia Psychicznego I Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Centrum Medycznym Falck. Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. terapia par, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną, problem zaburzeń identyfikacji płciowej, awersja seksualna oraz zaburzenia lękowe.
Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw z problemami seksuologicznym
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 16:00-20:00
Mordaszewska Ewa Maria
mediator, terapeuta - dorośli, pary
Ewa Maria Mordaszewska
mediator, terapeuta - dorośli, pary

SOCJOLOG W SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego na Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Studiowała także teologię na ATK w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Doświadczenie zdobywała biorąc udział i współorganizując sesje dla małżeństw.

Pracowała z osobami w kryzysie, cierpiącymi na depresję, oraz doświadczającymi przemocy - w Specjalistycznym Ośrodku dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (oraz DDA ) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada doświadczenie pracy na Bliskim Wschodzie w środowisku wielokulturowym. Terapię prowadzi w duchu zrozumienia potrzeb osób, które pragną być uszanowane w swoim doświadczeniu religijnym, zajmuje się problemami z pogranicza psychologii i duchowości. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne - czerpie z różnych metod psychoterapii kierując się zapotrzebowaniem terapeutycznym danej osoby.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna, (depresja oraz trudne doświadczenia, w tym związane z żałobą, stratą, aborcją i samotnością)
 • terapia małżeństw i par
 • pomoc rodzinom (w kryzysie)
 • terapia par
Godziny przyjęć:
 • Wtorki 18:00-21:00
Choroś-Wrzeszcz Karina
psychoterapeuta - pary, rodziny, dorośli, dzieci
Karina Choroś-Wrzeszcz
psychoterapeuta - pary, rodziny, dorośli, dzieci

Absolwentka wydziału Klinicznej Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała na Oddziałach Dziennych w szpitalach Warszawskich. Odbyła dwu letni staż jako terapeuta systemowy (terapia par i rodzin) w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. Ukończyła szkolenia w zakresie Coachingu Rodzicielskiego i Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje jako psycholog szkolny oraz prowadzi praktykę prywatną. Specjalizuje się w pracy z rodzinami, parami i małżeństwami będącymi w kryzysie, a także z dorosłymi osobami z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju. Chętnie udziela wsparcia dla rodziców w formie indywidualnych konsultacji i warsztatów, prowadzi terapię dla dzieci w wieku 5-12 lat. W pracy stosuje podejście systemowe i podlega stałej superwizji. Prowadzi terapię również w języku rosyjskim.

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 10:00-17:00
Koperska Natalia
psycholog sportu, relaksacja
Natalia Koperska
psycholog sportu, relaksacja

PSYCHOLOG SPORTU, TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO

Psycholog sportu, trener rozwoju osobistego. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Obecnie jest doktorantką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej.

Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, klubami sportowymi, szkołami oraz prowadząc szkolenia biznesowe.

Zajmuje się psychologią sportu, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, oraz coachingiem dla sportowców, biznesmenów oraz wszystkich których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu. W pracy stosuje różne elementy treningu mentalnego (m.in.: relaksację, trening oddechowy, wizualizację, trening koncentracji) dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby. Zainteresowania wykorzystywane w pracy to mindfulness, psychosomatyka, praca z ciałem, oraz dietetyka.

Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.

Zakres specjalizacji:
 • relaksacja
 • biofeedback
Godziny przyjęć:

 

 • czwartki, 16:00 - 21:00
 • piątki, 09:00 - 17:00
Miturska Ewa
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania
Ewa Miturska
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania

PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr politologii. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe - Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT), psychoterapeuta terapii systemowej - terapia rodzin i par (Szkoła Psychoterapii Systemowej, Uniwersytet Jagielloński), specjalista terapii motywującej , terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz DDA, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Posiada doświadczenie w pracy z obszaru: uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks), współuzależnienia, terapia grupowa i indywidualna DDA, przemoc w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzenia lękowe, depresja i mania, terapia motywująca, terapia krótkoterminowa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia PTSD i traumy seksualne, umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna
 • terapia par
 • terapia grupowa
 • terapia uzależnień
 • mediacje
 • terapia rodzin
Godziny przyjęć:
 • Wtorki 7:30-12:30
 • Środy 7:00-13:00
Pomorska Ozóg Anna
psycholog, terapeuta - dorośli, uzależnienia, terapia w języku angielskim
Anna Pomorska Ozóg
psycholog, terapeuta - dorośli, uzależnienia, terapia w języku angielskim

PSYCHOLOG TERAPEUTA

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Zdrowia Publiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT (Cognitive Behavioral Therapy) w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w trakcie stażu na oddziale dla uzależnionych od alkoholu warszawskiego Aresztu Śledczego.

Jej zainteresowania zawodowe związane są z terapią osób z zaburzeniami nastroju, uzależnionych od alkoholu i przeżywających trudności życiowe. W pracy stosuje podejście poznawczo-behawioralne.

Prowadzi terapię również w języku angielskim!

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna
 • terapia uzależnień
Godziny przyjęć:
 • wtorki, 18:00-21:00
Siłakowska Izabela
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny
Izabela Siłakowska
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Absolwentka psychologii (SWPS) ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia człowieka dorosłego i dziecka. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (rekomendacja PTP). Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi oraz młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym i profesjonalnym superwizjom (PTP). Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, nastroju oraz osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Zakres specjalizacji:
 • psycholog dziecięcy
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna zaburzeń wieku rozwojowego
 • psychoterapia osób dorosłych
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 15:00 - 20:00
 • Wtorki 09:00-13:00
Smoleński Bogdan
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Bogdan Smoleński
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Absolwent Wydziału Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień - ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończone 4 letnie studia podyplomowe w TPB w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej akredytowanego przez Oxford Cognitive Therapy Centre, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wieloletni pracownik Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem dr. n. med. Bogdana Woronowicza oraz przychodniach psychologicznych. Ukończone szkolenia z terapii schematu oraz ACT. 
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe (m.in. fobia społeczna, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia nastroju (depresja, dystymia), zaburzenia osobowości, uzależnienia chemiczne i behawioralne (hazard, zakupoholim, siecioholizm, seksoholizm). Pracuje również z parami oraz osobami mającymi trudności osobowościowe, które są źródłem problemów lękowo depresyjnych.  Pomaga również osobom doświadczającym kryzysów życiowych, zawodowych oraz mającym trudności w relacjach z bliskimi. Interesuje się nowymi nurtami terapii poznawczo-behawioralnej- głównie Mindfulness, Schema Therapy oraz Acceptance and Commitment Therapy. Posiada również uprawnienia trenerskie i wieloletnie doświadczenie w sportach siłowych. 


 

 

Zakres specjalizacji:
Terapia indywidualna osób dorosłych, uzależnienia (hazard, seksoholizm, internet), zaburzenia lękowe, fobia społeczna, lęk paniczny, terapia par
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 16:00- 21:00
Kania-Żak Anna
psychiatra - dorośli
Anna Kania-Żak
psychiatra - dorośli

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła II Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Staże specjalizacyjne odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała jako zastępca ordynatora na oddziale detoksykacyjnym w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach, jako konsultant w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rasztowie oraz jako biegły sądowy. Aktualnie pracuje w ośrodku Monar oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi . Obecnie w trakcie procesu certyfikacji do tytułu psychoterapeuty uzależnień i współuzależnień. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych (napady lęku, nerwice wegetatywne, reakcje sytuacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń nastroju, bezsenności, zaburzeń odżywiania, osób uzależnionych, oraz osób z syndromem DDA, DDD. Stara się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie oraz holistycznie, gdyż uważa, że na samopoczucie i funkcjonowanie człowieka ma wpływ jego stan somatyczny, psychiczny oraz doświadczenia życiowe.

Zakres specjalizacji:
 • Psychiatria
Godziny przyjęć:
 • Środy 13:00 - 21:00
Wilk Konrad
coach
Konrad Wilk
coach

Pasjonat życia, certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, Mindsonar, Speaking Circles,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył czteroletnią szkołę Multi Level Coachingu (MLC Coaching Study). Certyfikowany do pracy z osobami indywidualnymi i parami. Posiada dyplom Trop Group potwierdzający przygotowanie do pracy w coachingu grupowym i zespołowym. Preferowane nurty coachingu z jakich korzysta w pracy, to: transformatywny, transpersonalny, systemowy, pozytywny i procesowy. Nieustannie dba o swój dalszy rozwój. Akredytowany przez największą światową organizację coachingu ICF jako coach i mentor coach, zajmuje się szkoleniem nowych adeptów coachingu. Dotychczas przeprowadził ponad 1 350 godzin coachingu indywidualnego, 320 godzin coachingu grupowego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów.

Od 2008 roku pracuje z klientami zgłaszającymi się prywatnie, jak i w ramach business coachingu. Zwykle trafiają do niego osoby, które poczuły potrzebę zmiany, znalazły się w przełomowym okresie życia, spotkały się z trudnością lub stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia. Często korzystają z jego pomocy ludzie, którzy są w trakcie lub zakończyli swoją terapię i chcą popracować nad skutecznymi sposobami uruchomienia własnych zasobów, określenia celów, motywacji, wartości, misji i wizji swojego życia. Coaching w trakcie terapii stosuje kontekstowo, a po jej zakończeniu jako drugi, niezwykle ważny etap procesu ich osobistego rozwoju. Pracuje głęboko, relacyjnie, z wykorzystaniem skutecznych technik pozwalających na trwałe efekty – referencje na www.konradwilk.pl. Jego misją jest wspieranie wszystkich tych, którzy faktycznie chcą zneutralizować dotychczasowe ograniczenia, poradzić sobie z trudnościami, by móc spełniać się w życiu i w zgodzie z sobą, z pasją i poczuciem sensu realizować swój osobisty i zawodowy potencjał.

Zapraszany jest do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB… Działając we współpracy z firmą Pasja GDT szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju.

Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej. Program wprowadza w życie pracując z osobami indywidualnie, organizując warsztaty i szkolenia, przemawiając w firmach, na uczelniach, na spotkaniach otwartych, prowadząc zajęcia, udzielając wywiadów, pisząc artykuły. Napisał też na ten temat dwie książki. Pierwsza z nich ukaże się w sprzedaży w 2017 roku.

Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. W ramach agencji eventowej Rule no. 8 organizuje i prowadzi autorskie wyprawy incentive do najwspanialszych zakątków świata.  Pasjonat reggae jazzu, muzyki klasycznej, wspinaczek wysokogórskich i nurkowania, maratończyk.

Obecny w mediach, dziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „BusinessWoman & Life”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych. Przez 1,5 roku ekspert magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu.

 

Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Zakres specjalizacji:

 • sesje indywidualne w kontekście osobistym
 • coaching relacji w związku
 • coaching relacji partnerskich i przywództwa w biznesie
 • coaching w trakcie lub po zakończonej terapii
 • odkrywanie własnej autentyczności (kim jestem, czym się wyróżniam, w czym jestem najlepszy, co jest dla mnie ważne, dokąd zmierzam, jaki to ma sens)
 • budowanie świadomej marki osobistej (jak działam, w czym się specjalizuję, dla kogo działam, jak do nich docieram, jak siebie komunikuję, jak planuję i jak to realizuję, by osiągnąć pożądany efekt)

 

Godziny przyjęć:

Wtorek:

15.30 - 16.50

 17.00 - 18.20

18.30 - 19.50

 

Czwartek:

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

18.30 - 19.50

 

Cena sesji:

indwidualna: 250 PLN / 90 min

sesja dla par: 350 PLN / 80 min

 

Zakres specjalizacji:
 • sesje indywidualne
 • life coaching
 • business coaching
 • personal branding
 • sesje dla par
 • coaching relacji w związku
 • coaching relacji partnerskich w biznesie
 • szkolenia i warsztaty
 • efektywna komunikacja w biznesie
 • świadome przywództwo
 • odkrywanie własnej autentyczności
 • budowanie świadomej marki osobistej
Godziny przyjęć:
Wtorek:

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

18.30 - 19.50  

Czwartek:

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

18.30 - 19.50

Szestopałko Damian
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary
Damian Szestopałko
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologiioraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach.

Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową. W zakresie terapii i edukacji prowadził grupową terapię genogramową, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR” zajmując się problematyką uzależnień i współuzależnień. Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej.

Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do terapii indywidualnej przyjmuje osoby uzależnione, współuzależnione, oraz te, które własną problematykę łączą z rodziną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Uczestniczy w trzech superwizjach, między innymi w nurcie systemowym u prof. Bogdana De Barbaro. Podczas pracy kieruje się przede wszystkim dobrem uczestniczących w sesjach osób oraz zasadami etyki psychologa.

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 10: 00 - 16:00
 • Wtorki 14:30 - 21:00 
Kowalczyk Agnieszka
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci
Agnieszka Kowalczyk
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkolenie "Terapia Poznawczo- behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, ODD) oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży” w Centrum Terapi Behawioralno – Poznawczej CBT. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Ukończyła roczne szkolenia w zakresie terapii behawioralno – poznawczej zaburzeń dzieci i młodzieży. W trakcie Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Psychoterapii GESTALT.Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z obszaru kształtowania kompetencji społecznych, wychowawczych, kontroli złości, profilaktyki uzależnień. Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię krótkoterminową także dzieci i młodzieży. Trener Treningu Zastępowania Agresji. Obecnie zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów kształtujących umiejętności społeczne i emocjonalne pomagając uczestnikom odnaleźć się we współczesnym świecie. Prowadzi warsztaty kontroli złości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomaga im oswoić tę trudną emocję i wykorzystać energię, jaką daje złość do konstruktywnego działania. Realizuje warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Godziny przyjęć:
 • Czwartki 14:30 - 19:00
Kondracka Joanna
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, rodziny; terapia w języku angielskim i niemieckim; poradnictwo dla dzieci i młodzieży
Joanna Kondracka
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, rodziny; terapia w języku angielskim i niemieckim; poradnictwo dla dzieci i młodzieży

Absolwentka Psychologii UKSW i Filozofii na UW.

Certyfikowany terapeuta rodzinny i indywidualny. Szkolenie terapeutyczne atestowane przez Polski Związek Psychiatryczny ukończyła w maju 2017 r. w Krakowie na UJ w nurtach terapii systemowej rodzin oraz terapii psycho-dynamicznej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM podczas studiów doktoranckich oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Obecnie kończy pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medyczneym poświęcona wpływowi zajęć arteterapeutycznych na proces leczenia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.

Godziny przyjęć:
 • wtorki 13:30 - 18:00
 • Środy 15:00 - 17:00 
Jamiołkowski Andrzej
psycholog dzieci i młodzieży
Andrzej Jamiołkowski
psycholog dzieci i młodzieży
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją psychoterapia. Obecnie w trakcie podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Aslan - przy prowadzeniu socjoterapii oraz obozów terapeutycznych. Aktualnie pracuje warsztatowo z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych.
Zakres specjalizacji:
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • konsultacje w sprawach problemów wychowawczych
Godziny przyjęć:
 • Czwartki  19:00-21:00
Joanna Gruhn-Devantier
psycholog, terapeuta - młodzież, dzieci
Gruhn-Devantier Joanna
psycholog, terapeuta - młodzież, dzieci

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację psychologia kliniczna dziecka. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychologiczno-Medycznym „Mabor”, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  

Kilkuletnie doświadczenie kliniczne zdobywała w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, Niepublicznej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie. Pracowała także jako psycholog szkolny i przedszkolny.

Pasjonatka terapii przez zabawę, pracuje metodami niedyrektywnymi.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna i grupowa dzieci oraz młodzieży
 • konsultacje dla rodziców
Godziny przyjęć:
 • Czwartki 18:00-21:00
Ibrahim Ameera Anna
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ameera Anna Ibrahim
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ukończyła psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracowała z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie psychologicznym m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała również w więziennictwie jako psycholog na oddziale terapii uzależnień. Umiejętności seksuologiczne doskonaliła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Obecnie zajmuje się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym oraz terapią sprawców przemocy seksualnej. Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco podwyższa uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia.
Zakres specjalizacji:
 • seksuolog
 • terapia indywidualna osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
Godziny przyjęć:
 • wtorki 9:00-12:00
 • środy 9:00-21:00
Rola Filip
psycholog, seksuolog
Filip Rola
psycholog, seksuolog
Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Następnie kształcił się w obszarze seksualności człowieka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe Seksuologia kliniczna) oraz Centrum CBT (kurs kwalifikacyjny Psychoterapia zaburzeń seksualnych). Jest uczestnikiem konferencji seksuologicznych oraz kursów kwalifikacyjnych z seksuologii m.in. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Doświadczenie zdobywał pracując z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu psychicznego w Ośrodku Wsparcia oraz mieszkaniu chronionym, Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego i jako psycholog w oddziale uzależnień Aresztu Śledczego w Warszawie. Kompetencje zawodowe jako seksuolog miał okazję zdobywać w w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie oraz Poradni OPTA, gdzie pomaga dzieciom i rodzinom doświadczającym nadużyć seksualnych oraz szkoli nauczycieli i specjalistów z zakresu seksualności dzieci i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz European Society for Sexual Medicine (Europejskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej). Prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapię zaburzeń seksualnych oraz rzetelną edukację seksualną. Pracuje z parami doświadczającymi problemów seksualnych oraz osobami indywidualnymi z trudnościami w obszarze seksualności. Pracuje pod stałą superwizją
Zakres specjalizacji:
 • terapia indywidualna zaburzeń seksualnych młodzieży i dorosłych
 • terapia problemów seksuologicznych par
 • seksuologia wieku rozwojowego
 • terapia LGBT
Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki 13:00-17:00
 • Wtorki 12:00-15:00
 • Czwartki 9:00-12:00
 • Piątki 13:00-17:00
Bojar Renata
Psycholog dzieci i młodzieży
Renata Bojar
Psycholog dzieci i młodzieży
Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna. Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Obecnie w trakcie szkolenia na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART® Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidulanych oraz grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, z zachowaniami trudnymi oraz ADHD. Doświadczenie zdobywała również przy prowadzeniu obozów terapeutycznych.
Godziny przyjęć:
pon-pt 16:30-21:00
Dyrda Karolina
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci
Karolina Dyrda
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci
Karolina Dyrda ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie jest studentką trzeciego roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum CBT oraz doktorantką w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów (młodzież, dorośli) oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, a także z innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną oraz zaburzeniami odżywiania. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera). Prowadzi także zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespól Aspergera, ADHD) .
Zakres specjalizacji:
Karolina Dyrda, psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci
Godziny przyjęć:
pon: 14:00-16:00
Koziorowska Justyna
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Justyna Koziorowska
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana psychoterapeutka indywidualna w nurcie humanistycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie: szkolenie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ukończyła również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami przewlekle chorymi onkologicznie, kardiologicznie, osobami żyjącymi z HIV, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od tytoniu (Centrum Onkologii). Odbyła staże z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej: m.in. Oddział Psychiatryczny Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; ośrodek terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania. Pracuje w nurcie humanistycznym, korzysta też z różnych podejść: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, praca poprzez ciało. Pracuje pod stałą superwizją.
Zakres specjalizacji:
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Godziny przyjęć:
Czwartek: 8.30-14
Fabiańska Ewelina
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Ewelina Fabiańska
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością Psychologia Kliniczna. Trener umiejętności społecznych. Odbyła liczne staże, m.in. na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Umiejętności Rodzicielskich w Terapeutycznej. Obecnie w trakcie szkolenia na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART® . Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, z zachowaniami trudnymi oraz ADHD.

Zakres specjalizacji:
Psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży, prowadzący TUS