Monika Mrozińska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny
Mrozińska Monika
psycholog, psychoterapeuta - dorośli,pary, rodziny
Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas całościowego czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Kryzysy Psychologiczne i Interwencję Kryzysową. W tej chwili również w trakcie szkolenia w ramach kursu 2- letnią treningową analizę grupową - „ self – experience” prowadzonego przez Pana Romana Kwiatkowskiego. Obecnie kończy czwarty rok szkolenia. Odbyła staż w Poradnia OPTA.  Praca w nurcie systemowym jest jej najbliższa i prawie zawsze w procesie terapeutycznym wykorzystuje technikę genogramu. Jednakże mając na uwadze potrzeby i różnorodność trudności z jakimi borykają się klienci profesjonalnie dopasowuje styl pracy do klienta integrując różne metody psychoterapii.

Prowadzi terapię rodzinną, par, małżeńską  oraz zajmuje się problemami wychowawczymi wieku dorastania. Ponadto prowadzi grupy wsparcia m.in. dla kobiet, rodziców , treningi psychologiczne i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Spotkania terapeutyczne odbywane są z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia. Pani Monika dba o wysoki standard swojej pracy, kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa i pracuje pod regularną superwizją grupową certyfikowanego superwizora PTP Pani Iwony Kozłowskiej – Piwowarczyk oraz Ilony Kołbik prowadzoną w ramach kursu psychoterapii. Pracuje w Zespole Szkól Specjalnych jako psycholog, gdzie wykorzystuję wiedzę i doświadczenie zdobyte na studiach podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania – terapia behawioralna

Rafajeńska Katarzyna
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież
Katarzyna Rafajeńska
psycholog, psychoterapeuta - dorośli, młodzież

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Aktualnie w trakcie szkolenia na Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże kliniczne w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa), lękowymi, z osobami po traumach, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających poczucia osamotnienia, pustki, mających trudności w zajściu w ciążę lub borykających się z trudnościami na gruncie zawodowym.

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 9:00 - 13:00
 • czwartki, 9:00 - 13:00
 • piątki, 9:00 - 14:00
Ewa Remesz
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Remesz Ewa
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Ukończyła wydział psychologii na SWPS. Jest absolwentką szkolenia Systemowa Terapii Rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień Studium Profilaktyki Uzależnień, DDA, Podstawy Pracy Terapeutycznej oraz Pracy ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model". Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń. Od kilku lat pracuje jako psycholog - terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim oraz w Psychologicznej Poradni Rehabilitacyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.

Jej doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z rodzinami oraz parami, osobami współuzależnionymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń odżywiania, osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, radzeniem sobie z własnymi emocjami, przechodzącymi kryzysy życiowe oraz zwykłe codzienne problemy w ujęciu systemowym.

Godziny przyjęć:
 • Wtorki 19:00-21:00
 • Czwartki 13:00-21:00
 • Soboty 10:00-15:30
Paweł Łaszkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par
Łaszkiewicz Paweł
Psycholog, psychoterapeuta, trener, terapia par

Ukończył studia psychologiczne w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu ŁódzkiegoAbsolwent akredytowanego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwustopniowego kursu Psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Doświadczenie zdobywał m.in w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Ukończył staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i warsztatowo.

Ceni sobie kreatywność, wolność, poczucie humoru. W swojej pracy skupia się na potrzebach innych ludzi, a spotkania z nimi wykorzystuję do inspirowania ich do rozwoju. Otwiera możliwości, zachęca czasem prowokuje. Szuka nowatorskiego podejścia i łączy w swojej pracy doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. W pracy wykorzystuje psychodramę, podejście prowokatywne, pracę z ciałem, improwizację, techniki treningu kreatywności. Inspirują go ludzie.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pracuje warsztatowo zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Realizuję autorskie projekty szkoleniowe i rozwojowe kierowane do różnych grup, m.in. projekty rozwojowe dla młodzieży i dorosłych realizowane pod żaglami w czasie rejsów po Mazurach. Współpracuje z instytucjami samorządowymi, opieki społecznej, szkoleniowymi.

Godziny przyjęć:

cz​​​​​​​wartki: 15:00 - 21:00

Maria Kmieciak
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Kmieciak Maria
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary z problemami seksulogicznymi, rodziny
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, następnie dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na SWPS oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji.
 
Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu edukacji i ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym dla dzieci i rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje. Regularnie stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ, Ośrodku Psychoterapii I Pomocy Psychologicznej Kabaty, w Ośrodku Zdrowia Psychicznego I Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Centrum Medycznym Falck.
 
Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. terapia par, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną, problem zaburzeń identyfikacji płciowej, awersja seksualna oraz zaburzenia lękowe.
Urszula Gnojnicka
psycholog, terapeuta uzależnień
Gnojnicka Urszula
psycholog, terapeuta uzależnień

Zawsze chciałam zajmować się zawodowo w życiu czymś dobrym i ważnym, przydatnym, co miałoby dla mnie sens i właśnie tym jest dla mnie praca z ludźmi. Z własnego doświadczenia wiem, jak wiele siły może dać szczera, otwarta i życzliwa relacja z drugim człowiekiem. Jak wiele można zmienić i odkryć, kiedy mamy ku temu odpowiednią przestrzeń. Osobiście uważam, że właśnie ta bezpieczna przestrzeń, bez ocen i szufladkowania, z pełną akceptacją i przyzwoleniem na bycie sobą i przyglądanie się sobie, jest najcenniejszym darem, jaki można otrzymać od drugiego człowieka. Psychologię, ze specjalizacją kliniczną, ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Już wtedy zaczęłam pracować w środowisku terapii uzależnień i kontynuowałam naukę w tym kierunku w szkole CARE w Broku. Odbywałam staże i praktyki w placówkach w Krakowie, Warszawie i Starych Juchach. Zajmowałam się zarówno pracą z pacjentami w terapii, jak i street workingiem. Brałam udział w programach redukcji szkód. Zajmowałam i zajmuje się również profilaktyką uzależnień. W międzyczasie zdobyłam dyplom PS Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyłam w zakładaniu Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, którego jestem wiceprezesem. Prywatnie jestem przede wszystkim szczęśliwym człowiekiem z otwartą głową. Córką, siostrą i Partnerką.

Godziny przyjęć:

piątki 9:00-14:00

Ewa Maria Mordaszewska
mediator, terapeuta - dorośli, pary
Mordaszewska Ewa Maria
mediator, terapeuta - dorośli, pary

SOCJOLOG W SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego na Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Studiowała także teologię na ATK w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Wyższej Kultury Religijnej). Doświadczenie zdobywała biorąc udział i współorganizując sesje dla małżeństw.

Pracowała z osobami w kryzysie, cierpiącymi na depresję, oraz doświadczającymi przemocy - w Specjalistycznym Ośrodku dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie a także z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (oraz DDA ) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Posiada doświadczenie pracy na Bliskim Wschodzie w środowisku wielokulturowym. Terapię prowadzi w duchu zrozumienia potrzeb osób, które pragną być uszanowane w swoim doświadczeniu religijnym, zajmuje się problemami z pogranicza psychologii i duchowości. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne - czerpie z różnych metod psychoterapii kierując się zapotrzebowaniem terapeutycznym danej osoby.

Natalia Koperska
psycholog sportu, relaksacja
Koperska Natalia
psycholog sportu, relaksacja

PSYCHOLOG SPORTU, TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO

Psycholog sportu, trener rozwoju osobistego. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Obecnie jest doktorantką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej.

Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology.

Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi oraz młodymi zawodnikami zarówno sportów indywidualnych jak i drużynowych. Doświadczenie zdobywała współpracując między innymi z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, klubami sportowymi, szkołami oraz prowadząc szkolenia biznesowe.

Zajmuje się psychologią sportu, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, oraz coachingiem dla sportowców, biznesmenów oraz wszystkich których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu. W pracy stosuje różne elementy treningu mentalnego (m.in.: relaksację, trening oddechowy, wizualizację, trening koncentracji) dostosowując zajęcia do potrzeb danej osoby. Zainteresowania wykorzystywane w pracy to mindfulness, psychosomatyka, praca z ciałem, oraz dietetyka.

Regularnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych rozwijając swoją wiedzę i warsztat pracy.

Ewa Miturska
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania
Miturska Ewa
psycholog, terapeuta, mediator - dorośli, pary, zaburzenia odżywiania

PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr politologii. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe - Dyplomowany Coach WWSE. Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT), psychoterapeuta terapii systemowej - terapia rodzin i par (Szkoła Psychoterapii Systemowej, Uniwersytet Jagielloński), specjalista terapii motywującej , terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz DDA, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Posiada doświadczenie w pracy z obszaru: uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks), współuzależnienia, terapia grupowa i indywidualna DDA, przemoc w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzenia lękowe, depresja i mania, terapia motywująca, terapia krótkoterminowa, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, terapia PTSD i traumy seksualne, umiejętności psychospołeczne (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego.

Izabela Siłakowska
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny
Siłakowska Izabela
psycholog, terapeuta - dorośli, dzieci, rodziny

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Absolwentka psychologii (SWPS) ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia człowieka dorosłego i dziecka. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (rekomendacja PTP). Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi oraz młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym i profesjonalnym superwizjom (PTP). Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, nastroju oraz osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki, 15:00 - 20:00
 • wtorki, 9:00 - 13:00
 • środy, 15:00 - 20:00
 • czwartki, 10:30 - 13:30
Smoleński Bogdan
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Bogdan Smoleński
psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

Absolwent Wydziału Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień - ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończone 4 letnie studia podyplomowe w TPB w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej akredytowanego przez Oxford Cognitive Therapy Centre, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wieloletni pracownik Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem dr. n. med. Bogdana Woronowicza oraz przychodniach psychologicznych. Ukończone szkolenia z terapii schematu oraz ACT. 
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe (m.in. fobia społeczna, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia nastroju (depresja, dystymia), zaburzenia osobowości, uzależnienia chemiczne i behawioralne (hazard, zakupoholim, siecioholizm, seksoholizm). Pracuje również z parami oraz osobami mającymi trudności osobowościowe, które są źródłem problemów lękowo depresyjnych.  Pomaga również osobom doświadczającym kryzysów życiowych, zawodowych oraz mającym trudności w relacjach z bliskimi. Interesuje się nowymi nurtami terapii poznawczo-behawioralnej- głównie Mindfulness, Schema Therapy oraz Acceptance and Commitment Therapy. Posiada również uprawnienia trenerskie i wieloletnie doświadczenie w sportach siłowych. 


 

 

Katarzyna Pawluk
psycholog, terapeuta pedagogiczny
Pawluk Katarzyna
psycholog, terapeuta pedagogiczny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w trakcie Studiów Podyplomowych z wczesnego nauczania języka angielskiego oraz z logopedii w SKK w Warszawie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej z psychosomatyką. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wczesnego nauczania. Posiada Certyfikaty ze szkolenia z Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Diagnozy Dyslekcji, Treningu Umiejętności Społecznych, Diagnozy i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera. Staż jako psycholog kliniczny odbyła na oddziale Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Staż pedagogiczny jako nauczyciel i terapeuta odbyła w Szkołach Prywatnych i Państwowych w Warszawie. Jest w trakcie praktyk z logopedii i wczesnego nauczania języka angielskiego. Od kilku lat pracuje jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi i młodzieżą do lat 15 oraz jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Godziny przyjęć:
 • środy 17:30-21:00
Wilk Konrad
coach
Konrad Wilk
coach

Pasjonat życia, certyfikowany przez Multi-Level Coaching, Trop Group, Mindsonar, Speaking Circles,  akredytowany przez ICF, coach, mentor, trener, mówca.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył czteroletnią szkołę Multi Level Coachingu (MLC Coaching Study). Certyfikowany do pracy z osobami indywidualnymi i parami. Posiada dyplom Trop Group potwierdzający przygotowanie do pracy w coachingu grupowym i zespołowym. Preferowane nurty coachingu z jakich korzysta w pracy, to: transformatywny, transpersonalny, systemowy, pozytywny i procesowy. Nieustannie dba o swój dalszy rozwój. Akredytowany przez największą światową organizację coachingu ICF jako coach i mentor coach, zajmuje się szkoleniem nowych adeptów coachingu. Dotychczas przeprowadził ponad 1 350 godzin coachingu indywidualnego, 320 godzin coachingu grupowego i ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów.

Od 2008 roku pracuje z klientami zgłaszającymi się prywatnie, jak i w ramach business coachingu. Zwykle trafiają do niego osoby, które poczuły potrzebę zmiany, znalazły się w przełomowym okresie życia, spotkały się z trudnością lub stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia. Często korzystają z jego pomocy ludzie, którzy są w trakcie lub zakończyli swoją terapię i chcą popracować nad skutecznymi sposobami uruchomienia własnych zasobów, określenia celów, motywacji, wartości, misji i wizji swojego życia. Coaching w trakcie terapii stosuje kontekstowo, a po jej zakończeniu jako drugi, niezwykle ważny etap procesu ich osobistego rozwoju. Pracuje głęboko, relacyjnie, z wykorzystaniem skutecznych technik pozwalających na trwałe efekty – referencje na www.konradwilk.pl. Jego misją jest wspieranie wszystkich tych, którzy faktycznie chcą zneutralizować dotychczasowe ograniczenia, poradzić sobie z trudnościami, by móc spełniać się w życiu i w zgodzie z sobą, z pasją i poczuciem sensu realizować swój osobisty i zawodowy potencjał.

Zapraszany jest do firm, na konferencje, seminaria, jako mówca, trener, panelista. Przemawia i prowadzi zajęcia na najlepszych polskich uczelniach, jak: Akademia Koźmińskiego, SGH, UW, UJ, UE, UŁ, CC, WSB… Działając we współpracy z firmą Pasja GDT szkoli, uczy i wspiera przedstawicieli biznesu na terenie całego kraju.

Twórca programu TY® poświęconego kompleksowej pracy z człowiekiem nad odkrywaniem jego własnej autentyczności i budowaniem świadomej marki osobistej. Program wprowadza w życie pracując z osobami indywidualnie, organizując warsztaty i szkolenia, przemawiając w firmach, na uczelniach, na spotkaniach otwartych, prowadząc zajęcia, udzielając wywiadów, pisząc artykuły. Napisał też na ten temat dwie książki. Pierwsza z nich ukaże się w sprzedaży w 2017 roku.

Autor podróżniczo rozwojowej książki „Naga Asu” opartej o jego 6 letnią podróż po Afryce, Ameryce Południowej, a przede wszystkim Południowej Azji. W ramach agencji eventowej Rule no. 8 organizuje i prowadzi autorskie wyprawy incentive do najwspanialszych zakątków świata.  Pasjonat reggae jazzu, muzyki klasycznej, wspinaczek wysokogórskich i nurkowania, maratończyk.

Obecny w mediach, dziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „BusinessWoman & Life”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych. Przez 1,5 roku ekspert magazynu „Sukces” ds. psychologii biznesu.

 

Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Damian Szestopałko
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary
Szestopałko Damian
psycholog, terapeuta - rodziny, dorośli, młodzież, uzależnienia, pary

Absolwent Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał między innymi w II Zespole Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz licznych modułach zajęciowych, kursach i szkoleniach.

Uczestniczył w realizacji programów pomocowych zajmując się psychoterapią rodzinną, par, indywidualną oraz grupową. W zakresie terapii i edukacji prowadził grupową terapię genogramową, grupy wsparcia oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”zajmując się problematyką uzależnień i współuzależnień. Specjalizuje się w pracy z rodzinami i parami w zakresie każdej problematyki. Terapie indywidualne prowadzi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz tymi, którzy własne problemy łączą z relacjami rodzinnymi. Prowadząc psychoterapię opiera się głównie na dorobku szkół: systemowych, psychodynamicznej i poznawczo – behawioralnej.

Do terapii przyjmuje rodziny i pary: z problematyką odżywiania (anorexia nervosa, bulimia nervosa), z problematyką zaburzeń afektywnych (epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny), z problematyką okołorozwodową, z zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, z konfliktami międzypokoleniowymi, z problematyką wychowawczą i szkolną dziecka, z chęcią działań profilaktycznych i edukacyjnych. Do terapii indywidualnej przyjmuje osoby uzależnione, współuzależnione, oraz te, które własną problematykę łączą z rodziną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Uczestniczy w trzech superwizjach,między innymi w nurcie systemowym u prof. Bogdana De Barbaro. Podczas pracy kieruje się przede wszystkim dobrem uczestniczących w sesjach osób oraz zasadami etyki psychologa.

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałki :10: 00 - 15:00
 • Wtorki :14:30 - 21:00 
Ibrahim Ameera Anna
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary
Ameera Anna Ibrahim
psycholog, seksuolog, terapeuta - dorośli, pary

Ukończyła psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Odbyła szkolenia z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracowała z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie psychologicznym m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała również w więziennictwie jako psycholog na oddziale terapii uzależnień. Umiejętności seksuologiczne doskonaliła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Obecnie zajmuje się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym oraz terapią sprawców przemocy seksualnej. Swoje kwalifikacje zawodowe na bieżąco podwyższa uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności psychologicznych, próbują lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz własną seksualność, a także pragną przezwyciężyć frustracje związane z tymi ważnymi sferami życia.

Godziny przyjęć:
 • poniedziałki: 18:00 - 21:00
 • wtorki: 9:00 - 11:00
 • środy: 8:00 - 21:00

 

Bojar Renata
Psycholog dzieci i młodzieży
Renata Bojar
Psycholog dzieci i młodzieży

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna. Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Obecnie w trakcie szkolenia na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART®Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidulanych oraz grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, z zachowaniami trudnymi oraz ADHD. Doświadczenie zdobywała również przy prowadzeniu obozów terapeutycznych.

Godziny przyjęć:
piątki: 18:00-21:00
Koziorowska Justyna
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary
Justyna Koziorowska
Psycholog, terapeuta – dorośli, pary

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana psychoterapeutka indywidualna w nurcie humanistycznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w nurcie humanistycznym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie: szkolenie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ukończyła również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami przewlekle chorymi onkologicznie, kardiologicznie, osobami żyjącymi z HIV, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od tytoniu (Centrum Onkologii). Odbyła staże z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej: m.in. Oddział Psychiatryczny Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; ośrodek terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dla osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych, dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania. Pracuje w nurcie humanistycznym, korzysta też z różnych podejść: TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, praca poprzez ciało. Pracuje pod stałą superwizją.

Godziny przyjęć:
Czwartek: 9:00-14:00
Kowalczyk Agnieszka
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci
Agnieszka Kowalczyk
psycholog, terapeuta - dorośli, młodzież, dzieci

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkolenie "Terapia Poznawczo- behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, ODD)oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży” w Centrum Terapi Behawioralno – Poznawczej CBT. Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Ukończyła roczne szkolenia w zakresie terapii behawioralno – poznawczej zaburzeń dzieci i młodzieży. W trakcie Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Psychoterapii GESTALT.Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z obszaru kształtowania kompetencji społecznych, wychowawczych, kontroli złości, profilaktyki uzależnień. Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię krótkoterminową także dzieci i młodzieży.Trener Treningu Zastępowania Agresji. Obecnie zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów kształtujących umiejętności społeczne i emocjonalne pomagając uczestnikom odnaleźć się we współczesnym świecie. Prowadzi warsztaty kontroli złości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomaga im oswoić tę trudną emocję i wykorzystać energię, jaką daje złość do konstruktywnego działania. Realizuje warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Zakres specjalizacji:
Godziny przyjęć:
 • Wtorki 15:00 - 19:00
Kucharska Monika
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Monika Kucharska
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością Psychologia Kliniczna. Trener umiejętności społecznych. Odbyła liczne staże, m.in. na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Umiejętności Rodzicielskich w Terapeutycznej. Obecnie w trakcie szkolenia na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART® . Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, z zachowaniami trudnymi oraz ADHD.

Żulewska Michalina
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży
Michalina Żulewska
psycholog dziecięcy, terapia grupowa dzieci i młodzieży

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Jest certyfikowanym Trenerem Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA. Doświadczenie zbierała między innymi podczas pracy z rodzinami, parami oraz dziećmi pomiędzy 3 a 15 rokiem życia. Prowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, przejawiającymi zachowania agresywne, trudności w przestrzeganiu norm społecznych a także nieśmiałymi, z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi. Pracuje budując szczerą relację z dzieckiem oraz jego rodzicami, w atmosferze zrozumienia oraz opartą na zaufaniu. W Przystani Psychologicznej zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych.

Różycka Katarzyna
dietetyk kliniczny – nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Katarzyna Różycka
dietetyk kliniczny – nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Studia magisterskie ukończyła na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich (prowadzi badania oparte na analizie składu ciała metodą bioimpedancji).

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki kilkuletniej pracy w zespole żywieniowym w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 w Bydgoszczy.

Odbyła liczne kursy leczenia żywieniowego o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, otyłość, niedożywienie, choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca.

Prywatnie, miłośniczka kawy, kuchni indyjskiej i biwakowania. Inspiracji na co dzień dostarczają jej dwie czarne suki, Kora i Figa.

Wojciech Tomaszewski
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia
Tomaszewski Wojciech
Założyciel Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary, uzależnienia

PSYCHOLOG, TERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Współzałożyciel Przystani Psychologicznej, ukończył Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością społeczna psychologia kliniczna oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Odbył szkolenie I stopnia z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ukończył również Studium Terapii Uzależnień w Broku. Aktualnie przed egzaminem końcowym 4-letnich podyplomowych studiów w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne.Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.

 

Sylwia Sitkowska
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary
Sitkowska Sylwia
Założycieka Przystani Psychologicznej, psycholog, terapeuta - dorośli, pary

Sylwia Sitkowska, psycholog, terapeuta

Założycielka Przystani Psychologicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej, w toku studiów brała udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła podyplomowy Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, absolwentka 4-letnich podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy).

Staż odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach. Ukończyła również szereg dodatkowych szkoleń zawodowych. W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne polecane szczególnie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju (np. obniżony nastrój, depresja), zaburzeniami nerwicowych (np. lęki, fobie, ataki paniki), różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Przejdź

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałek 9:30-14:30
 • Środa 9:30-14:30