KUCHARSKA MONIKA

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością Psychologia Kliniczna. Trener umiejętności społecznych. Odbyła liczne staże, m.in. na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Umiejętności Rodzicielskich w Terapeutycznej. Obecnie w trakcie szkolenia na Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART® . Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, z zachowaniami trudnymi oraz ADHD.

Zakres specjalizacji:
  • Trening Umiejętności Społecznych