Logopeda

Jeszcze niedawno logopedia skupiała się głównie na wywoływaniu głosek. W tej chwili jest dziedziną interdyscyplinarną, a od logopedy wymaga się wiedzy z zakresu wielu innych specjalności. Z tych połączeń wykształciły się specjalności, których nadrzędnym celem jest częściowe usprawnianie funkcjonowania człowieka, zarówno dziecka, jak i dorosłego. Deficyty takie nabywane są głównie we wczesnym dzieciństwie, ale mogą również powstać w wieku dojrzałym. Terapię najczęściej prowadzi się wielotorowo poprzez budowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju sprawności językowej, rozumienia, zasobu leksykalnego, motoryki małej i dużej, świadomości ciała, zintegrowania zmysłów, oraz w końcu kształtowania poprawnej artykulacji i emisji głosu, od których logopedia wzięła swój początek.

Terapia logopedyczna oferuje zatem całe spektrum możliwości podniesienia  lub stworzenia od podstaw kompetencji niezbędnych dla budowania komunikacji i co za tym idzie - ułatwienia jakości funkcjonowania w życiu codziennym prywatnym i zawodowym.

Zajęcia dla dzieci:

Rozwój technologii (m.in. telewizji, komputerów, tabletów, smartfonów) i łatwy do niej dostęp w ogromnym stopniu wpływa na rozwój dzieci. Niestety wpływ ten jest bardzo destruktywny - zaburza prawidłowy rozwój, ogranicza możliwości percepcyjne umysłu, budowanie kompetencji językowych i funkcji pozawczych. Stąd coraz więcej dzieci boryka się z opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w pisaniu, czytaniu, orientacji przestrzennej, zaburzeniami artykulacji.

Zajęcia logopedyczne mają na celu wykształcenie prawidłowego modelu komunikacji, wsparcie rozwoju dziecka, ukierunkownie do samodzielnej pracy i przygotowanie do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie począwszy od komunikacji w rodzinie i szkole po rozwój osobisty w dalszych latach życia, a co ściśle się z tym wiąże -  większej wiary we własne możliwości i pewności siebie.

Zajęcia dla dorosłych:

Prowadzone są w dwóch dziedzinach:

1.Terapia neurologopedyczna w schorzeniach neurologicznych (afazja, dyzartria, choroba Parkinsona, SM)

2.Logopedia artystyczna/ medialna

1. Terapia neurologopedyczna jest konieczna np. po udarze, który zależnie od umiejscowienia przynosi zniszczenia dla funkcji. Mogą to być m.in.: zniesienie lub brak wyrazistości mowy, zniesienie lub uszczerbek na rozumieniu, zaburzenia orientacji czasu - przestrzeni, porażenie/ niedowaład mięśni twarzy, zniesienie pisania, czytania, liczenia, zaburzenia gryzienia/ połykania, zmianę w jakości głosu . Zależnie od stopnia uszkodzeń i czasu jaki minął od incydentu, różne są prognozy dla powodzenia terapii. Im szybciej jednak Pacjent podejmie regularne ćwiczenia tym większe są szanse na przywrócenie komunikowacji i orientacji.

W przypadku choroby Parkinsona i SM, terapia logopedyczna ma na celu spowolnienie postępującej degradacji struktur, utrzymanie umysłu, mięśni artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych w jak najlepszej sprawności.

2. Logopedia artystyczna i medialna, zajmuje się budowaniem nośności i brzmienia głosu, zbudowaniem umiejętności operowania głosem w sytuacjach wystąpień publicznych, dużego obciążenia głosu, konieczności pracy głosem w sytuacjach stresujących. Wiąże się też z poprawą wymowy i zniesieniem nieprawidłowości w jakości głosu, które najczęściej wynikają z utrwalonych błędnych wzorców nabytych we wczesnej młodości. Ćwiczenia dają możliwość elastycznego posługiwania się głosem i pomagają w kreowaniu wypowiedzi w taki sposób, by lepiej  przekazać treść i trafić do odbiorców. Pomaga także w budowaniu wizerunku Mówcy jakością i sposobem wypowiedzi.

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych prowadzona w Poradni obejmuje m. in :

  • terapię wad wymowy (terapia dyslalii)
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, opóźniony rozwój języka)
  • terapię ręki
  • rehabilitację głosu w zmianach strukturalnych
  • emisję głosu
  • terapię neurologopedyczną w schorzeniach neurologicznych  (afazja, dyzartria, choroba Parkinsona, SM)
  • terapię zaburzeń gryzienia i połykania (terapia dysfagii)
  • logopedię artystyczną i medialną
  • trening oddechowy
  • zajęcia umuzykalniające