Indywidualny Trening Umiejętności Rodzicielskich

 

Akademia Świadomego Rodzica, to indywidualne zajęcia dla rodziców, którzy:

 • szukają sposobów na nawiązanie głębszych relacji ze swymi dziećmi, 
 • mają poczucie że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne, 
 • wychowują dzieci z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania.
 

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie: 

 • komunikacji rodzic 
 • dziecko rozumienia uczuć i potrzeb dziecka
 • identyfikowania sytuacji i zachowań problemowych
 • nauki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami 
 • dostosowywania wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka 
 • behawioralnych systemów motywacyjnych wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego 
 • metod rozwiązywania konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzeństwem

TUR minimum 10 spotkań z psychoterapeutą o specjalizacji Terapii Rodzin, dzieci i młodzieży. 


CENA  jednego spotkania 150 zł (jeden rodzic 50 minut ) 210 zł (dwoje rodziców 90 minut)

UWAGA
Specjalna oferta dla rodziców dzieci uczęszczających na TUS: 10% zniżki!

Niektóre z poruszanych tematów na treningu:

 1. Znajomość poszczególnych faz rozwojowych dziecka 
 2. Znajomość właściwych postaw rodzicielskich 
 3. Znajomość właściwych metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka/dzieci 
 4. Umiejętności właściwego ograniczania przywilejów bez krzywdzenia dziecka/dzieci 
 5. Umiejętności właściwego chwalenia dziecka/dzieci 
 6. Umiejętności komunikowania się z dzieckiem/dziećmi z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
 7. Umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć wobec dziecka/dzieci 
 8. Umiejętności zachęcania dziecka/dzieci do współpracy i pomocy 
 9. Umiejętności radzenia sobie z agresją u dziecka/dzieci, pokonywaniem złości 
 10. Umiejętności radzenia sobie z przeciwdziałaniem uzależnieniom u dziecka/dzieci 
 11. Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów przedszkolnych/szkolnych i motywowania dziecka do nauki, zdobywania umiejętności, rozwoju zainteresowań 
 12. Umiejętności twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem 
 13. Umiejętności w zakresie zabaw z dzieckiem/dziećmi
 
Udział w treningu doskonali szereg kompetencji z zakresu m.in. inteligencji interpersonalnej (empatii i umiejętności społecznych) oraz inteligencji intraperonalnej (samoświadomości, samoregulacji i motywacji).

Trening Umiejętności Rodzicielskich poprowadzi: