Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Grupy dla dorosłych

Grupa terapeutyczna dla dorosłych

Dla kogo?

Psychoterapia grupowa umożliwia, dzięki bezpiecznej atmosferze, przyjrzenie się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

To kontakt z osobami w grupie umożliwia nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, dzięki temu umożliwiając zmiane sposobu przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Zachowanie

Dzięki spotkaniom grupowym można dowiedzieć się jak nasze zachowanie wpływa na innych, na stosunek do nas, jak również na nasz stan. Większa świadomość naszych zachowań, doświadczanie ich konsekwencji, kształtuje obraz nas samych i pozwala zobaczyć, że mamy wpływ na to jak wyglądają nasze relacje. A dostrzegając odpowiedzialność za swój wpływ na innych, dostrzegamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Celem psychoterapii grupowej jest zmiana w myśleniu, zachowaniu, przeżywaniu, która pomogłaby w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji i związków.

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

doświadczają samotności, pustki, poczucia braku sensu życia

mają trudność, bądź nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji intymnych, przyjacielskich, są nieśmiałe

mają trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć

unikają konfrontacji, bądź działają impulsywnie

nie rozumieją zachowań innych ludzi

boją się bliskości

nie potrafią kochać

nie potrafią bawić się, cieszyć, zachowywać spontanicznie

Przed przyjęciem do grupy istnieje konieczność odbycia konsultacji indywidualnej z prowadzącym spotkania. Cena 50-minutowej konsultacji to 100 zł. Zapraszamy do zapisania na konsultację już teraz!

Prowadzący

Psycholog, psychoterapeuta – Kacper Stengert

Spotkania stacjonarne

Zapisz się