Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 10-12 lat

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat, które borykają się z różnorodnymi problemami rodzinnymi, w kontaktach z rówieśnikami czy szkołą. Socjoterapia pomaga zarówno młodzieży z nadpobudliwością i problemami w kontroli emocji, jak i osobom wycofanym, z niską samooceną. W odróżnieniu od Treningu Umiejętności Społecznych socjoterapia jest silniej skoncentrowana na procesie grupowym – to, co dzieje się między uczestnikami zajęć, jest najważniejsze i stanowi punkt wyjścia do pracy podczas spotkań. W Przystani Psychologicznej jest to również grupa dłuższa, roczna z uwagi na jej mniej dyrektywny charakter.

- uczymy się: w zabawowej, bezpiecznej atmosferze pokazujemy, jak można lepiej dogadywać się z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami, jak być asertywnym;

- rozwijamy się: adekwatnie do wieku uczestników stwarzamy możliwości do poznania swoich mocnych stron, rozwijania twórczości i kreatywności, ćwiczenia współpracy z innymi i podejmowania decyzji;

- pomagamy odreagować: dajemy przestrzeń do bezpiecznego odreagowywania stresów związanych z problemami szkolnymi, rodzinnymi czy trudnościami w relacjach z rówieśnikami.

Zajęcia to cykl 28 spotkań po 90 minut, spotkania odbywać się będą raz w tygodniu - we wtorki o godzinie 17.00

Koszt cyklu: 1680 zł, jest również możliwa płatność w miesięcznych ratach 

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia (50 minut, płatne 100 zł).

Zapisy:  533 300 999
recepcja@przystan-psychologiczna.pl

 

Zajęcia poprowadzi: 

Andrzej Jamiołkowski